Omsorgspedagog till Högsåkerringens korttidshem enligt LSS

Omsorgspedagog till Högsåkerringens korttidshem enligt LSS

Din uppgift är att stödja, aktivera och handleda barnen och ungdomarna under deras vistelsetid. Tillsammans med övrig personal ansvara för planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av insatsen.

Övergripande mål är att ha barnets behov i centrum och att kontinuerligt anpassa innehållet så att det är meningsfullt. Du är med och skapar förutsättningar för barnens vistelse i form av aktiviteter och möjligheter till sociala kontakter.

Vi arbetar enligt en tydliggörande pedagogik som bygger på att göra världen så tydlig och förutsägbar som möjligt.


Du som omsorgspedagog har som ansvar:
- att driva och utveckla det pedagogiska arbetet i verksamheten.
- stödja övriga medarbetare i upprättande, uppföljning/utvärdering av genomförandeplaner.
- kvalitetssäkra och följa upp genomförandeplaner, handlingsplaner och övrig dokumentation.
- att pedagogik och beslutade metoder implementeras i arbetet med barnen.
- följa upp användandet av pedagogik och beslutade metoder och vilket resultat som uppnås.

Du förväntas delta aktivt i eventuella förändringsarbeten och ständigt arbeta lösningsfokuserat för barnens bästa.

I arbetet ingår att söka kunskap och hålla dig uppdaterad kring metoder och arbetssätt som används inom LSS-området i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Omvårdnadsarbete förekommer utifrån varje barns individuella behov av stöd.

Du ska bidra med att skapa en meningsfull och trygg vistelse där verksamheten formas efter barnens specifika styrkor, intressen och behov.

Tjänstgöringsgrad 100% på schema med arbete varannan helg.

Kvalifikationer
Du som söker ska ha universitets- eller högskoleexamen inom det beteendevetenskapliga området, pedagogisk inriktning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant.

Du har tidigare jobbat minst ett år inom LSS.
Tidigare erfarenhet av arbete med tydliggörande pedagogik är ett krav.

Du ska ha erfarenhet att leda olika pedagogiska resonemang utifrån varje enskild brukares behov samt att skriva genomförandeplaner och handlingsplaner.

Du ska ha minst ett års erfarenhet av att arbeta med personer med autism och intellektuell funktionsvariation.

Vi ser gärna att du också har erfarenhet av arbete med AKK (alternativ och kompletterande kommunikation).

Hos oss är det viktigt att du har en god människosyn, ett respektfullt bemötande och en god pedagogisk förmåga. Som omsorgspedagog arbetar du i nära samarbete med övrig personal och tillsammans skapar ni innehållet verksamheten. Det krävs att du är flexibel, lyhörd och kreativ.

Då man möter många olika barn och kollegor ställs höga krav på social smidighet, självständighet och en trygghet i sig själv.

Arbetsuppgifter kan komma att förändras och utvecklas i snabb takt och som medarbetare måste du vara flexibel och kunna skifta fokus, ta egna initiativ och fatta självständiga beslut.

Du är bra på att hantera stress, kan förhålla dig till snabba förändringar och förändrade förutsättningar.

Du måste ha datorvana samt kunna uttrycka dig på svenska i både tal och skrift. Vi ser gärna att du har god kunskap om dokumentation.

Sökande som erbjuds anställning är skyldig att lämna registerutdrag ur belastningsregister. Sökande som inte lämnat eller uppvisat giltigt registerutdrag kommer inte anställas.


Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.

I enlighet med Malmö Stads mål att medarbetare ska ha möjlighet att arbeta heltid eller önskad tjänstgöringsgrad är anställningen på heltid med möjlighet att ansöka om partiell ledighet ner till önskad tjänstgöringsgrad.

Befattningen ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver tas i anspråk av i kommunen redan anställd personal.

Löpande urval kommer att ske under annonseringstiden.

Ansökningarna kommer att behandlas utifrån de uppgifter som registreras i din digitala ansökan. Var därför noga med att föra in alla utbildningar, erfarenheter och meriter du vill göra gällande på ett korrekt sätt innan ansökan skickas iväg.

Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.

För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen
Mer info
Kontaktperson Thomas Blomliden
Telefon 0709-242671
Område Malmö stad
Yrkesroll Hälsa & Sjukvård, Vård & Omsorg, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 20 dec 2019 (10 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?

I funktionsstödsförvaltningen arbetar drygt 2400 medarbetare med att tillsammans skapa och utveckla ännu bättre stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Våra verksamheter finns inom LSS, socialpsykiatri, personlig assistans, ledsagare och avlösare. Även svårt sjuka barn som vårdas i hemmet ingår i vårt uppdrag. Vi arbetar för allas rätt till god hälsa, möjlighet till arbete och sysselsättning och att kunna delta i samhället utifrån sina förutsättningar. Var med och skapa ett meningsfullt och gott liv för Malmöbor med psykisk, intellektuell eller fysisk funktionsnedsättning!

Högsåkerringens korttidvistelse riktar sig till barn och ungdomar med olika intellektuella och fysiska funktionsnedsättningar.

Högsåkerringen har 5 platser. Som personal möter du ca 25 barn och ungdomar som vistas på korttidshemmet med olika intervall.

Arbetsgruppen består av 9 anställda samt ett flertal vikarier som regelbundet arbetar i verksamheten.

Verksamheten riktar sig till malmöbor som har beviljats korttidsvistelse enligt LSS 9:6. Barnen och ungdomarna har varierande behov, intressen och önskemål. Insatsen och aktiviteter styrs av behovet och utförs individuellt eller i grupp med andra barn och ungdomar.

Arbetsplatsen ligger i ett lugnt villakvarter med goda parkeringsmöjligheter.

Arbetsgivaren tillhandahåller regelbunden kompetensutveckling inom verksamhetsområdet.