Arbetsspecialist till Integrerat FACT-team

Arbetsspecialist till Integrerat FACT-team

I det integrerade FACT-teamet får du möjlighet att bidra med dina kunskaper inom psykosocialt arbete i ett multidisciplinärt unikt integrerat FACT-team. Integrationen innebär att medarbetare från både Malmö stad och Region Skåne är samlokaliserade och verkar som ett team samt har gemensam planering genom regelbundna FACT-möten. Teamet utgår från psykosmottagningens lokaler på Drottninggatan och omfattar 16 medarbetare varav 6 kommer från Malmö stad. Där finns specialistläkare, sjuksköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut, skötare, teamledare, medicinsk sekreterare, brukarspecialist, IPS-specialist, boendestödjare och socialsekreterare. Teamet ansvarar för cirka 200 deltagare och har Hyllie och G:la Västra Innerstaden som upptagningsområde. FACT-modellen (Flexible Assertive Community Treatment) innebär att vård- och stödåtgärder samordnas på ett strukturerat sätt i ett återhämtningsinriktat team med hög krisberedskap. Ett allsidigt och kontinuerligt stöd ges åt personer med allvarlig psykisk sjukdom/funktionsnedsättning, ofta med social problematik och samsjuklighet. Arbetet utgår från ett holistiskt perspektiv och teamet svarar för både psykiatrisk behandling och psykosocialt stöd samt beaktar allt som kan påverka livssituationen, exempelvis somatisk sjukdom. För att hjälpa deltagarna att utvecklas och lyckas i de situationer och miljöer som de vill bli framgångsrika i, utförs insatserna till stor del i deltagarnas egna hem eller vardagsmiljö. Utöver varje disciplins specialistroll har teamets medlemmar också en generalistroll i vilken de ger deltagaren det praktiska stöd som den behöver i sin vardag. All kompetens i teamet tillvaratas vid planering kring hur arbetet tillsammans med deltagaren ska ske, i sann empowerment-anda. Arbetet sker i ett utvecklingsinriktat team som verkar för hög programtrohet och en evidensbaserad praktik.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleexamen med beteendevetenskaplig inriktning, tex. socionom eller arbetsterapeut. Du har erfarenhet av arbete med arbetsrehabilitering för personer med allvarlig psykisk ohälsa, beroendeproblematik och/eller samsjuklighet. I rollen som arbetsspecialist ställs stora krav på lyhördhet för deltagarnas behov och förmågor. Du behöver kunna samarbeta med de myndigheter som är nödvändiga för att föra processen framåt, vilket kräver krav på god samarbetsförmåga och kunskap om respektive myndighets regelverk. Du är lyhörd, flexibel och beredd att arbeta som generalist utifrån deltagarnas behov samtidigt som du kan växla om till din specialistroll. Du är genuin och har ett respektfullt förhållningssätt i kontakten med deltagarna. Teamarbetet förutsätter god samarbetskompetens och en vilja att både delge och tillvarata teamets kompetens i det dagliga arbetet. Meriterande är utbildning i individual placement and support (IPS), supported employment (SE), case managerment(CM), motiverande samtal (MI). Vi ser gärna att du har körkort.

Teamet bedrivs i projektform t om april 2021. Därefter är planeringen att projektet övergår i reguljär verksamhet. Varmt välkommen med din ansökan. Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. Befattningen ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver tas i anspråk av i kommunen redan anställd personal. Ansökningarna kommer att behandlas utifrån de uppgifter som registreras i din digitala ansökan. Var därför noga med att föra in alla utbildningar, erfarenheter och meriter du vill göra gällande på ett korrekt sätt innan ansökan skickas iväg. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen
Mer info
Kontaktperson Mikael Håkansson
Telefon 0708-104729
Område Malmö stad
Yrkesroll Hälsa & Sjukvård, Utbildning, Förskollärare, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Projekt- / Visstidsanställd
Sista ansökningsdag 30 jan 2020 (10 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka? I funktionsstödsförvaltningen arbetar drygt 2400 medarbetare med att tillsammans skapa och utveckla ännu bättre stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Våra verksamheter finns inom LSS, socialpsykiatri, personlig assistans, ledsagare och avlösare. Även svårt sjuka barn som vårdas i hemmet ingår i vårt uppdrag. Vi arbetar för allas rätt till god hälsa, möjlighet till arbete och sysselsättning och att kunna delta i samhället utifrån sina förutsättningar. Var med och skapa ett meningsfullt och gott liv för Malmöbor med psykisk, intellektuell eller fysisk funktionsnedsättning!