Pedagog sökes till bemanningsteamet i utbildningsområde norr

Pedagog sökes till bemanningsteamet i utbildningsområde norr

Som pedagog ska du tillsammans med de andra i ditt arbetslag planera, genomföra, utveckla och dokumentera det pedagogiska arbetet. På ett professionellt sätt ska du tillsammans med dina kollegor lägga grunden för barnens lustfyllda utveckling i en lärandemiljö. I din roll som pedagog ska du verka för att din egen ämneskompetens tas tillvara och utvecklar verksamheten så att läroplanens mål och intentioner uppfylls. Du arbetar för att skapa en trygg, rolig och lärorik förskola. För att utveckla kvalitén för barnen i förskolan erbjuder vi i bemanningsteam norr från och med våren 2019 schemalagd tid för bland annat reflektion och lärande med kollegor handledd av sektionschef tillsammans med det pedagogiska utvecklingsteamet. I rollen som medarbetare i bemanningsteamet ingår även hantering av det IT-baserade programmet Vikariebanken, då all bokning för respektive förskola sker där igenom.

Kvalifikationer
Vi söker dig med en för oss relevant högskoleutbildning om minst 120 hp. En del av dessa högskolepoäng bör ha pedagogisk inriktning. För att lyckas i rollen som medarbetare i bemanningsteamet ser vi att du har följande egenskaper/förhållningssätt: - Har förmågan till ett flexibelt arbetssätt olika barngrupper kräver olika arbetssätt. - Bidrar med kreativitet, reflektion och en positiv anda. - Engagerad och entusiastisk - vid många arbetsplatsbyten är det viktigt att ha en nyfikenhet och en förmåga att kunna engagera sig i en ny arbetsmiljö, nya arbetskollegor och nya barngrupper. - Social med ett gott bemötande - för att lätt kunna smälta in i arbetsgruppen och skapa en god kontakt med föräldrarna. - Trygg i sin yrkesroll och kan ta egna initiativ - en medarbetare i teamen är en resursförstärkning av god kvalité. Detta ska ge uttryck i arbetet med barnen, och i relation med ordinarie personal. - Kunna hantera en smartphone och det IT-baserade systemet Vikariebanken. - Vill bidra med utveckling och förnyelse av bemanningsteamet.

Förskoleförvaltningens huvuduppdrag handlar om att lägga grunden för ett livslångt lärande. Vi lockar kompetenta medarbetare genom att erbjuda spännande uppdrag, trygga anställningar och en arbetsplats där nyfikenhet och nytänkande är i fokus. Vi är en stor organisation med goda möjligheter till utveckling och nya karriärvägar. Förutom spännande utvecklingsmöjligheter blir du som anställd i Malmö stad erbjuden kompetensutveckling, friskvårdsbidrag och för dig som är nyutexaminerad en givande introduktionsperiod med en mentor. Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. Enligt skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta utdrag kan beställas på http://www.polisen.se/sv/Service/Blanketter/Registerutdrag/Vanliga-blanketter/skola_barnomsorg/ Ansökningarna kommer att behandlas utifrån de uppgifter som registreras i din digitala ansökan, så var noga med att föra in alla meriter du vill göra gällande på ett korrekt sätt innan ansökan skickas iväg. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Mer info
Kontaktperson Siri Örn
Telefon 0708-83 71 94
Område Malmö stad
Yrkesroll Utbildning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida https://malmo.se
Sista ansökningsdag 25 nov (11 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka? Är du en person som är duktig på att ge god omsorg till barn och ett gott bemötande gentemot såväl barn, kollegor och föräldrar, väl förtrogen med läroplanen och dess mål? Vill du utvecklas i ditt arbete och få chansen att arbeta på flera förskolor inom utbildningsområde norr i förskoleförvaltningen? Läs vidare! Arbetet i bemanningsteamet kommer att utgöra en möjlighet för dig att utforska nya arbetsplatser, komma i kontakt med nya arbetssätt och skapa goda kunskapsbärande relationer. I utbildningsområde norrs bemanningsteam är alla medarbetare knutna till ett trioområde som bygger på generellt tre mindre förskoleområden. Några medarbetare har den viktiga rollen att ersätta akut frånvaro medan några medarbetare ersätter för planerad frånvaro under kortare eller längre perioder. Det är de biträdande förskolecheferna inom respektive förskoleområde som bedömer behovet av den aktuella dagsplaceringen och bokar ersättare solidariskt i sitt trioområde genom IT-stödet Vikariebanken medan sektionschefen är din närmaste chef. Som medarbetare i bemanningsteamet: -deltar du i arbetsplatsträffar som leds av förskolechefen och sektionschefen. - kommer du att få vägledning och inspiration av de pedagogiska utvecklingsteamen för att fortsätta utveckla din pedagogiska förmåga samt stärka din pedagogiska tanke. - ingår du i reflektionsgrupper för att utveckla ditt pedagogiska arbete.