Förskollärare sökes till Lindens förskola

Förskollärare sökes till Lindens förskola

Tillsammans med resten av arbetslaget arbetar du som förskollärare utifrån aktuella styrdokument, du planerar, genomför, dokumenterar och utvecklar den pedagogiska verksamheten. Med läroplanen som bas väljer du metod, innehåll och bemötande utifrån varje barns kunskaper, erfarenhet och specifika förutsättningar. Du arbetar för att skapa en trygg, rolig och lärorik förskola. Samarbete med övrig personal är en annan viktig uppgift då arbetet runt barnen sker i team. Du är villig att driva både din egen och förskolans utveckling framåt. Ditt arbete präglas av en tydlig respekt för individen samt en bra relation till barn, föräldrar och kollegor. Som förskollärare har du det övergripande ansvaret för den pedagogiska verksamheten i enlighet med läroplanens riktlinjer. I uppdraget som förskollärare vill vi att du driver och utvecklar verksamheten med utgångspunkt i forskning och vetenskaplig grund. För att utveckla kvalitén för barnen i förskolan får du som förskollärare i Malmö stad tid för verksamhetsutveckling med i genomsnitt fem timmar per vecka. Det betyder att du får schemalagd tid för bland annat reflektion och lärande med kollegor, dokumentation, analys, observation och uppföljning. Vi utvecklar gemensamt förskolan vilket innebär att du förväntas delta i någon av våra samtalsgrupper samt i utvecklingsgruppen. I utvecklingsgruppen tar vi upp aktuell forskning och pedagogiska frågeställningar. Där beslutas om kompetensutveckling och innehåll i arbetsplatsträffar och verksamhetsutvecklingsdagar.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har förskollärarexamen. Enligt Skollagen krävs legitimation för tillsvidareanställning. Du som har förskollärarexamen men saknar legitimation, anställs på tidsbegränsad anställning. För att lyckas i rollen som förskollärare ser vi att du har följande egenskaper/förhållningssätt: * Ett professionellt bemötande av barn, vårdnadshavare och kollegor. * Vill bidra med utveckling och förnyelse på din avdelning, förskola och ditt förskolområde. * Ser värdet av det kollegiala lärandet. * Har förmågan till ett flexibelt arbetssätt olika barngrupper kräver olika arbetssätt. * Bidrar med kreativitet, reflektion och en positiv anda. Vi välkomnar både erfarna och nyexaminerade förskollärare. Det viktiga för oss är att du är engagerad och att du vill bidra med din kompetens för att utveckla verksamheten tillsammans med barnen och dina kollegor. Dessutom förväntar vi oss att du vill arbeta strukturerat utifrån förskolans värdegrund. För att utmana och stödja barnen i deras utforskande ser vi gärna att du har intresse för bild, dans, drama, musik, matematik, teknik eller IKT, som du kan utveckla tillsammans med barnen och kolleger på Linden.

Förskoleförvaltningens huvuduppdrag handlar om att lägga grunden för ett livslångt lärande. Vi lockar kompetenta medarbetare genom att erbjuda spännande uppdrag, trygga anställningar och en arbetsplats där nyfikenhet och nytänkande är i fokus. Vi är en stor organisation med goda möjligheter till utveckling och nya karriärvägar. Förutom spännande utvecklingsmöjligheter blir du som anställd i Malmö stad erbjuden kompetensutveckling, friskvårdsbidrag och för dig som är nyutexaminerad en givande introduktionsperiod med en mentor. Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. Enligt skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta utdrag kan beställas på http://www.polisen.se/sv/Service/Blanketter/Registerutdrag/Vanliga-blanketter/skola_barnomsorg/ Ansökningarna kommer att behandlas utifrån de uppgifter som registreras i din digitala ansökan, så var noga med att föra in alla meriter du vill göra gällande på ett korrekt sätt innan ansökan skickas iväg. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Mer info
Kontaktperson Anne Eckhardt
Telefon 0706-713 757
Område Malmö stad
Yrkesroll Utbildning, Förskolelärare
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida http://www.malmo.se
Sista ansökningsdag 24 mars (3 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?

Som medarbetare inom förskolan i Malmö stad får du utvecklas i din yrkesroll och erbjuds tydliga karriärmöjligheter. Vår vision är att skapa barnens bästa förskola, och idag är det hos oss många spännande initiativ, forskningsprojekt och idéer tar fart. Läs mer på http://www.malmo.se/forskolekarriar

Lindens förskola, tillsammans med förskolorna Boken och Rörsjön, bildar ett attraktivt förskoleområde som ligger i centrala Malmö. Vi finns i nybyggda lokaler vid Celsiusgatan och är Malmös första miljömärkta förskola. Vi tar emot ca 75 barn fördelat på fyra avdelningar, två för yngre barn och två för äldre barn. På Linden arbetar 12 pedagoger med olika erfarenheter, bakgrund, åldrar och kön. Alla bidrar med olika kompetenser till en kvalitativ förskoleverksamhet.

Vårt område präglas av en gemensam pedagogisk röd tråd utifrån en Reggio Emilia inspiration där inlärning sker genom utmaningar, lek, samspel och glädje. Detta medför även att miljö och material anpassas till barnens intressen och utveckling. Barnen skapar och utforskar i en kreativ och givande miljö. De nya lokalerna ger dig som pedagog på Linden möjlighet att tänka nytt och skapa miljöer tillsammans med dina kolleger.

Vi arbetar med ett gemensamt tema i området, I sagans värld som berör våra gemensamma kvalitetsmål; barns inflytande, relationer och bemötande. Vi utgår därför från ett undersökande och utforskande arbetssätt som ger barnen ett utökat inflytande över sin vardag.
Vi tror på ett salutogent medarbetarskap och ledarskap vilket innebär att vi vill ha en förskola som är meningsskapande för alla oss som vistas där. Det kräver delaktighet och engagemang samtidigt som det skapar trygghet, glädje, gemenskap och utveckling. Det är viktigt att vi trivs och har roligt tillsammans! Vill du dela glädjen med oss att börja på en nybyggd förskola? Läs vidare i annonsen eller kontakta oss för mer information.