Förskollärare sökes till Kryddgårdens förskola

Förskollärare sökes till Kryddgårdens förskola

Tillsammans med resten av arbetslaget arbetar du som förskollärare utifrån aktuella styrdokument, du planerar, genomför, dokumenterar och utvecklar den pedagogiska verksamheten. Med läroplanen som bas väljer du metod, innehåll och bemötande utifrån varje barns kunskaper, erfarenhet och specifika förutsättningar. Du arbetar för att skapa en trygg, rolig och lärorik förskola. Samarbete med övrig personal är en annan viktig uppgift då arbetet runt barnen sker i team. Du är villig att driva både din egen och förskolans utveckling framåt. Ditt arbete präglas av en tydlig respekt för individen samt en bra relation till barn, föräldrar och kollegor. Som förskollärare har du det övergripande ansvaret för den pedagogiska verksamheten i enlighet med läroplanens riktlinjer. I uppdraget som förskollärare vill vi att du driver och utvecklar verksamheten med utgångspunkt i forskning och vetenskaplig grund. Som förskollärare i Malmö stad får du tid för verksamhetsutveckling med i genomsnitt 5 timmar i veckan. Det betyder att du får schemalagd tid för bland annat reflektion och lärande med kollegor, dokumentation, analys, observation och uppföljning. Målet med tiden är att utveckla kvalitén för barnen i förskolan, ge goda förutsättningar för dig som medarbetare att utföra ditt uppdrag varför och att bidra till en god arbetsmiljö, ökad medvetenhet, delaktighet och insikt kring gemensamt satta mål.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har förskollärarexamen. Enligt Skollagen krävs legitimation för tillsvidareanställning. Du som har förskollärarexamen men saknar legitimation, anställs på tidsbegränsad anställning. För att lyckas i rollen som förskollärare ser vi att du har följande egenskaper/förhållningssätt: Ett professionellt bemötande av barn, vårdnadshavare och kollegor. Vill bidra med utveckling och förnyelse på din avdelning, förskola och ditt förskolområde. Ser värdet av det kollegiala lärandet. Har förmågan till ett flexibelt arbetssätt olika barngrupper kräver olika arbetssätt. Bidrar med kreativitet, reflektion och en positiv anda. Vi söker dig som är nyfiken, kommunikativ, lösningsfokuserad och gillar utmaningar. Välkommen att tillsammans med oss skapa barnens bästa förskola!

Förskoleförvaltningens huvuduppdrag handlar om att lägga grunden för ett livslångt lärande. Vi lockar kompetenta medarbetare genom att erbjuda spännande uppdrag, trygga anställningar och en arbetsplats där nyfikenhet och nytänkande är i fokus. Vi är en stor organisation med goda möjligheter till utveckling och nya karriärvägar. I Malmö stad leds varje förskoleområde av en förskolechef samt två biträdande förskolechefer och två förste förskollärare. För dig som anställd innebär det tillgången av ett nära ledarskap med fokus på såväl din arbetsmiljö som den pedagogiska utvecklingen på förskolan och kanske i framtiden även ett möjligt karriärsteg för dig? Förutom spännande utvecklingsmöjligheter blir du som anställd i Malmö stad erbjuden kompetensutveckling, friskvårdsbidrag och för dig som är nyutexaminerad en givande introduktionsperiod med en mentor. Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. Enligt skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta utdrag kan beställas på http://www.polisen.se/sv/Service/Blanketter/Registerutdrag/Vanliga-blanketter/skola_barnomsorg/ Ansökningarna kommer att behandlas utifrån de uppgifter som registreras i din digitala ansökan, så var noga med att föra in alla meriter du vill göra gällande på ett korrekt sätt innan ansökan skickas iväg. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Mer info
Kontaktperson Eva Nilsson
Telefon 0709-25 43 09
Område Malmö stad
Yrkesroll Utbildning, Förskolelärare, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida https://malmo.se
Sista ansökningsdag 18 nov (2 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?

Som medarbetare inom förskolan i Malmö stad får du utvecklas i din yrkesroll och erbjuds tydliga karriärmöjligheter. Vår vision är att skapa barnens bästa förskola, och idag är det hos oss många spännande initiativ, forskningsprojekt och idéer tar fart. Läs mer på http://www.malmo.se/forskolekarriar

Vi söker dig som vill vara med och utveckla verksamheten på Kryddgårdens förskola. Förskolan har nio avdelningar fördelade på tre hus. Vi har en stor gård och med Cronheims park som närmsta granne ger området goda möjligheter till spännande och lärorik uteverksamhet. Förskolan organiserar sina avdelningar utifrån yngre och äldre barn och vi strävar efter att barnen under sin tid på förskolan får möta spännande pedagogiska miljöer som utmanar barnen, där kontinuitet och trygghet är nyckelord. Du kommer att få möjlighet att vara med och utveckla grundverksamheten på förskolans avdelningar och tillsammans med barnen skapa inspirerande och spännande lärmiljöer både inne och ute.

Med start höstterminen 2018 arbetar alla förskolor i utbildningsområde öster med det gemensamma temat 3600 barns berättelser. Alla barn har en berättelse och den vill vi uppmärksamma, synliggöra och lyssna på! Inom vårt utbildningsområde finns goda möjligheter till utveckling för dig som medarbetare. Vårt pedagogiska utvecklingsteam och specialpedagogiska team bidrar med kompetensutvecklingsinsatser och stöd utifrån de behov och intressen som finns.

Förskolechef, biträdande förskolechef och förste förskollärare har ett nära samarbete i ledningsteamet som tillsammans med arbetslagen arbetar för att utveckla och säkra kvaliteten i områdets förskolor. Samarbete och kollegialt lärande ser vi som en tillgång och styrka inom hela organisationen, vi tar vara på varandras kunskap och erfarenheter bland annat i den gemensamma pedagogiska utvecklingsgruppen.