Förskollärare sökes till Familjens hus öppna förskola

Förskollärare sökes till Familjens hus öppna förskola

Du skall i rollen som förskollärare bl a: - Fungera som dörröppnare till ordinarie förskola. Vid behov ge information kring frågor som rör förskola och övriga samhällsfrågor. - Erbjuda besökarna en verksamhet som påminner om förskolans pedagogiska uppdrag och aktiviteter som t ex sångsamlingar och skapande aktiviteter. - Arbeta förebyggande och sträva efter att tidigt identifiera utsatta familjer. Vid behov samverka med interna och externa verksamheter. - Främja barns utveckling i samspel med föräldern. Synliggöra och bekräfta barnets utveckling redan från födseln, samt betona förälderns viktiga roll. - Regelbundet dokumentera, följa upp och utvärdera verksamheten.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har förskollärarexamen. Enligt Skollagen krävs legitimation för tillsvidareanställning. Du som har förskollärarexamen men saknar legitimation, anställs på tidsbegränsad anställning. För att lyckas i rollen som förskollärare ser vi att du har följande egenskaper/förhållningssätt: * Ett professionellt bemötande av barn, vårdnadshavare och kollegor. * Vill bidra med utveckling och förnyelse på din avdelning, förskola och ditt förskoleområde. * Ser värdet av det kollegiala lärandet. * Har förmågan till ett flexibelt arbetssätt - olika barngrupper kräver olika arbetssätt. * Bidrar med kreativitet, reflektion och en positiv anda. Du får gärna ha erfarenhet av samverkan med BVC, ASF och andra för tjänsten relevanta aktörer. Erfarenhet av att möta människor från olika kulturer är meriterande. Det är meriterande om du har erfarenhet av olika verktyg och metoder för att arbeta med barn och föräldrar. Som person är du orädd och öppen för att prova nya arbetssätt för att möta behoven. Du är en utvecklingsinriktad lagspelare och bra på att samverka, både internt och externt. Du är flexibel, prestigelös och vill samarbeta i hög utsträckning. Vidare är det önskvärt att du har en hög social kompetens och har förmåga att förutsättningslöst lyssna och kunna ge det föräldrastöd som efterfrågas. Erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete med dokumentation, reflektion, utvärdering och analys är meriterande.

Förskoleförvaltningens huvuduppdrag handlar om att lägga grunden för ett livslångt lärande. Vi lockar kompetenta medarbetare genom att erbjuda spännande uppdrag, trygga anställningar och en arbetsplats där nyfikenhet och nytänkande är i fokus. Vi är en stor organisation med goda möjligheter till utveckling och nya karriärvägar. I Malmö stad leds varje förskoleområde av en förskolechef samt två biträdande förskolechefer och två förste förskollärare. För dig som anställd innebär det tillgången av ett nära ledarskap med fokus på såväl din arbetsmiljö som den pedagogiska utvecklingen på förskolan och kanske i framtiden även ett möjligt karriärsteg för dig? Förutom spännande utvecklingsmöjligheter blir du som anställd i Malmö stad erbjuden kompetensutveckling, friskvårdsbidrag och för dig som är nyutexaminerad en givande introduktionsperiod med en mentor. Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. Enligt skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta utdrag kan beställas på http://www.polisen.se/sv/Service/Blanketter/Registerutdrag/Vanliga-blanketter/skola_barnomsorg/ Ansökningarna kommer att behandlas utifrån de uppgifter som registreras i din digitala ansökan, så var noga med att föra in alla meriter du vill göra gällande på ett korrekt sätt innan ansökan skickas iväg. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Mer info
Kontaktperson Christine Eskilsson
Telefon 0709-84 53 40
Område Malmö stad
Yrkesroll Utbildning, Förskolelärare, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida http://www.malmo.se
Sista ansökningsdag 30 sept (9 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka? Familjens hus familjecentral är en mötesplats för barn i sällskap med vårdnadshavare eller annan vuxen. Tillsammans ska Öppen förskola, BVC, socialrådgivning, Barnmorskemottagning samt Familjepedagogerna erbjuda tjänster som har betydelse för barns och föräldrars hälsa och välbefinnande. Familjecentralen drivs i samverkan mellan Förskoleförvaltningen, Arbetsmarknads - och socialförvaltningen samt Region Skåne. Förskoleförvaltningen och Familjens hus söker nu en nyfiken och drivande förskollärare. Öppna förskolan ska erbjuda barn en pedagogisk verksamhet i samarbete med de till barnen medföljande vuxna, samt ge möjlighet till social gemenskap. Den öppna förskolan skall vara rolig och stimulerande för barnen och ta till vara deras nyfikenhet och lust att lära. Verksamheten utformas efter både barnens och de vuxna besökarnas behov.