Förskollärare sökes till Arkitektens förskola

Förskollärare sökes till Arkitektens förskola

Tillsammans med arbetslaget arbetar du som förskollärare utifrån aktuella styrdokument, du planerar, genomför, dokumenterar och utvecklar den pedagogiska verksamheten. Med läroplanen som bas väljer du metod, innehåll och bemötande utifrån varje barns kunskaper, erfarenhet och specifika förutsättningar. Du arbetar för att skapa en trygg, rolig och lärorik förskola. Samarbete med övrig personal är en annan viktig uppgift då arbetet runt barnen sker i team. Du är villig att driva både din egen och förskolans utveckling framåt. Ditt arbete präglas av en tydlig respekt för individen samt en bra relation till barn, föräldrar och kollegor. Som förskollärare har du det övergripande ansvaret för den pedagogiska verksamheten i enlighet med läroplanens riktlinjer. I uppdraget som förskollärare vill vi att du driver och utvecklar verksamheten med utgångspunkt i forskning och vetenskaplig grund. Som förskollärare i Malmö stad får du tid för verksamhetsutveckling med i genomsnitt 5 timmar i veckan. Det betyder att du får schemalagd tid för bland annat reflektion och lärande med kollegor, dokumentation, analys, observation och uppföljning. Målet med tiden är att utveckla kvalitén för barnen i förskolan, ge goda förutsättningar för dig som medarbetare att utföra ditt uppdrag varför och att bidra till en god arbetsmiljö, ökad medvetenhet, delaktighet och insikt kring gemensamt satta mål.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har förskollärarexamen. Enligt Skollagen krävs legitimation för tillsvidareanställning. Du som har förskollärarexamen men saknar legitimation, anställs på tidsbegränsad anställning. För att lyckas i rollen som förskollärare ser vi att du har följande egenskaper/förhållningssätt: * Ett professionellt bemötande av barn, vårdnadshavare och kollegor. * Vill bidra med utveckling och förnyelse på din avdelning, förskola och ditt förskolområde. * Ser värdet av det kollegiala lärandet. * Har förmågan till ett flexibelt arbetssätt olika barngrupper kräver olika arbetssätt. * Bidrar med kreativitet, reflektion och en positiv anda. Vi ser gärna att du har erfarenhet av pedagogisk dokumentation då vi tror att det är ett verktyg som möjliggör barnens delaktighet och inflytande i utbildningen. Tillsammans med kollegor, förste förskollärare och ateljérista får du möjlighet att driva lärandeprocesser och utveckla verksamheten.

Förskoleförvaltningens huvuduppdrag handlar om att lägga grunden för ett livslångt lärande. Vi lockar kompetenta medarbetare genom att erbjuda spännande uppdrag, trygga anställningar och en arbetsplats där nyfikenhet och nytänkande är i fokus. Vi är en stor organisation med goda möjligheter till utveckling och nya karriärvägar. I Malmö stad leds varje förskoleområde av en förskolechef samt två biträdande förskolechefer och två förste förskollärare. För dig som anställd innebär det tillgången av ett nära ledarskap med fokus på såväl din arbetsmiljö som den pedagogiska utvecklingen på förskolan och kanske i framtiden även ett möjligt karriärsteg för dig? Förutom spännande utvecklingsmöjligheter blir du som anställd i Malmö stad erbjuden kompetensutveckling, friskvårdsbidrag och för dig som är nyutexaminerad en givande introduktionsperiod med en mentor. Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. Enligt skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta utdrag kan beställas på http://www.polisen.se/sv/Service/Blanketter/Registerutdrag/Vanliga-blanketter/skola_barnomsorg/ Ansökningarna kommer att behandlas utifrån de uppgifter som registreras i din digitala ansökan, så var noga med att föra in alla meriter du vill göra gällande på ett korrekt sätt innan ansökan skickas iväg. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Mer info
Kontaktperson Dalia Abdul Razeq
Telefon 0708-86 51 96
Område Malmö stad
Yrkesroll Utbildning, Förskolelärare, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida https://malmo.se
Sista ansökningsdag 2 dec (16 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka? Som medarbetare inom förskolan i Malmö stad får du utvecklas i din yrkesroll och erbjuds tydliga karriärmöjligheter. Vår vision är att skapa barnens bästa förskola, och idag är det hos oss många spännande initiativ, forskningsprojekt och idéer tar fart. Läs mer på http://www.malmo.se/forskolekarriar Är det du som kommer komplettera oss? Vi söker dig som vill vara med och forma barnens bästa förskola. En nyfiken medforskande förskollärare som tar vara på barnens intresse och driver arbetet framåt. Våra miljöer är av stor betydelse, vi strävar efter inspirerande, inbjudande, tydliga och förändringsbara miljöer. Utgångspunkten i vårt ständiga utvecklingsarbete är barngruppens behov. På vår förskola vill vi ge barnen möjlighet till olika uttrycksformer därför söker vi dig som är van att arbeta med olika uttrycksformer där din egen kreativitet är den som formar undervisningen. Vår ateljérista hjälper oss att skapa miljöer som inbjuder till skapande. Tillsammans med barn och pedagoger jobbar hon på avdelningar och i vår gemensamma ateljé. I det systematiska kvalitetsarbetet kan både förste förskollärare och ateljérista bli din bollplank. Till vårt förfogande har vi även ett professionellt utvecklingsteam som vi ständigt involverar i våra utvecklingsfrågor. Du får möjlighet att tillsammans med barnen använda teamets magiska miljö "Krossverket". Där kan du få mycket inspiration och idéer som bidrar till utveckling av verksamheten. Vi jobbar utifrån ett gemensamt tema som idag är Barns kreativa möten med staden. Utifrån frågeställningar jobbar varje avdelning med olika projekt. Det är barnens hypoteser och frågor som driver vårt arbete framåt och styr val av projekt. Vårt förskolområde omfattas av Arkitekten, Snödroppen, Fosiedal och Hyacintens förskolor. Området leds av förskolechef tillsammans med två biträdande förskolechefer och två förste förskollärare. Vi ser kollegialt lärande som vår största drivkraft och genom olika forum skapar vi tid för att utveckla vår verksamhet. Våra förste förskollärare finns nära den dagliga verksamheten och stöttar i det pedagogiska arbetet, i reflektioner och utformning av såväl tematiskt arbetssätt som övrig verksamhet. Arkitektens förskola startade sin verksamhet 2013. Det är en stor förskola med 9 avdelningar; 4 st 1-3 års avdelningar och 5 st 3-5 års avdelningar, varav en är en uteinspirerad avdelning. Byggnaden består av två plan och förskolan har en parkliknande utemiljö som lockar och inspirerar till lek och lärande.