Förskollärare sökes till Änggårdens allergiförskola

Förskollärare sökes till Änggårdens allergiförskola

Tillsammans med resten av arbetslaget arbetar du som förskollärare utifrån aktuella styrdokument, du planerar, genomför, dokumenterar och utvecklar den pedagogiska verksamheten. Med läroplanen som bas väljer du metod, innehåll och bemötande utifrån varje barns kunskaper, erfarenhet och specifika förutsättningar. Du arbetar för att skapa en trygg, rolig och lärorik förskola. Samarbete med övrig personal är en annan viktig uppgift då arbetet runt barnen sker i team. Du är villig att driva både din egen och förskolans utveckling framåt. Ditt arbete präglas av en tydlig respekt för individen samt en bra relation till barn, föräldrar och kollegor. Som förskollärare har du det övergripande ansvaret för den pedagogiska verksamheten i enlighet med läroplanens riktlinjer. I uppdraget som förskollärare vill vi att du driver och utvecklar verksamheten med utgångspunkt i forskning och vetenskaplig grund. Som förskollärare i Malmö stad får du tid för verksamhetsutveckling med i genomsnitt 5 timmar i veckan. Det betyder att du får schemalagd tid för bland annat reflektion och lärande med kollegor, dokumentation, analys, observation och uppföljning. Målet med tiden är att utveckla kvalitén för barnen i förskolan, ge goda förutsättningar för dig som medarbetare att utföra ditt uppdrag varför och att bidra till en god arbetsmiljö, ökad medvetenhet, delaktighet och insikt kring gemensamt satta mål.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har förskollärarexamen. Enligt Skollagen krävs legitimation för tillsvidareanställning. Du som har förskollärarexamen men saknar legitimation, anställs på tidsbegränsad anställning. För att lyckas i rollen som förskollärare ser vi att du har följande egenskaper/förhållningssätt: * Ett professionellt bemötande av barn, vårdnadshavare och kollegor. * Vill bidra med utveckling och förnyelse på din avdelning, förskola och ditt förskolområde. * Ser värdet av det kollegiala lärandet. * Har förmågan till ett flexibelt arbetssätt olika barngrupper kräver olika arbetssätt. * Bidrar med kreativitet, reflektion och en positiv anda. Du är tydlig i ditt ledarskap och kan organisera arbetet tillsammans med ditt arbetslag. Du reflekterar över ert arbete och bidrar till förskolans utveckling och systematiska kvalitetsarbete. Har du dessutom ett förhållningssätt till barn, vårdnadshavare och kollegor som präglas av respekt, lyhördhet och ödmjukhet är du välkommen att dela dina kunskaper med oss. Du som söker måste vara djur-rökfri. Du behöver inte ha kunskaper om astma och allergi men vara intresserad av att lära om detta. En del av barnen ger vi medicin för att underlätta deras vardag.

Förskoleförvaltningens huvuduppdrag handlar om att lägga grunden för ett livslångt lärande. Vi lockar kompetenta medarbetare genom att erbjuda spännande uppdrag, trygga anställningar och en arbetsplats där nyfikenhet och nytänkande är i fokus. Vi är en stor organisation med goda möjligheter till utveckling och nya karriärvägar. Förutom spännande utvecklingsmöjligheter blir du som anställd i Malmö stad erbjuden kompetensutveckling, friskvårdsbidrag och för dig som är nyutexaminerad en givande introduktionsperiod med en mentor. Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. Enligt skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta utdrag kan beställas på http://www.polisen.se/sv/Service/Blanketter/Registerutdrag/Vanliga-blanketter/skola_barnomsorg/ Ansökningarna kommer att behandlas utifrån de uppgifter som registreras i din digitala ansökan, så var noga med att föra in alla meriter du vill göra gällande på ett korrekt sätt innan ansökan skickas iväg. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Mer info
Kontaktperson Helene Sverremo
Telefon 0705-80 73 51
Område Malmö stad
Yrkesroll Utbildning, Förskolelärare
Typ av anställning Heltid, Projekt- / Visstidsanställd
Sista ansökningsdag 31 mars (6 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka? I vårt förskoleområde ingår Södra Sommarstadens två förskolor, Södra Sommarstadens OB förskola, Änggårdens allergiförskola och Sommarbäckens förskola. Förskolorna ligger intill varandra vilket underlättar för samarbete. Vi har gemensamma pedagogiska forum och kan ta vara på goda exempel. Vi är en förskolechef, tre biträdande förskolechefer och två förste förskollärare och cirka 80 engagerade medarbetare. Hela ledningsgruppen finns nära verksamheterna. Änggården är Malmös enda allergiförskola och ligger inom sjukhusområdet nära Pildammsparken. Alla barn som går på förskolan har någon form av allergi - mot mat, pollen, starka dofter, pälsdjur, har astma, atopiskt eksem eller är infektionskänsliga. Vi fokuserar på det friska hos barnet och har en varierad verksamhet som utgår från läroplanen för förskolan. Förskolan har två nyrenoverade och fräscha avdelningar med totalt 32 platser. Utevistelsen är en viktig del av vår verksamhet. Vi tillbringar mycket tid på vår fina gröna gård som vi arbetar för att göra spännande. Vi arbetar projekterande och utgår i mötet med barnen från deras nyfikenhet, intresse och lust att lära. Att i detta arbete fånga processer och dokumentera dessa är ett av våra utvecklingsområden. Vi arbetar med Alla barns rätt till stöd och här har vi fokus på lågaffektivt bemötande. Vi har också startat upp arbete tillsammans med Pedagogisk Inspiration kring normkritiskt arbete och relationell pedagogik som synliggörs genom Ögonblicksforskning med barnkonventionen som grund.