Enhetschef sökes till Enheten för fysisk miljö på Förskoleförvaltningen

Enhetschef sökes till Enheten för fysisk miljö på Förskoleförvaltningen

Vi erbjuder dig ett viktigt och utmanande uppdrag med att leda och ansvara för uppgifterna som rör den fysiska miljön, framförallt på förskolorna. Du förväntas anpassa uppgifterna till det behov ledningen och verksamheten har, men har stort utrymme för egna initiativ. Detta kräver att du följer utvecklingen både i Malmö stad och externt. Du kommer arbeta med skickliga och engagerade kollegor som brinner för att förskoleverksamheten ska fortsätta att utvecklas på bästa sätt för barnen. I din roll som chef för enheten för fysisk miljö förväntas du fortsätta att utveckla arbetssätt, rutiner och samarbeten, för att underlätta för verksamhetens chefer i dessa frågor. Det krävs att du bidrar med förslag för att förbättra den strategiska lokalplaneringen i förhållande till verksamhetens behov och de ekonomiska förutsättningarna. I ditt uppdrag är stöd och service till verksamheten en viktig uppgift. Uppdraget är komplext på grund av storleken på förvaltningens verksamhet, men även till följd av hyresavtal med många fastighetsägare och flera avtalspartners, vilket innebär en hel del interna och externa kontakter. I ditt uppdrag ingår att: * Leda och ansvara för arbetet vid förvaltningens enhet för fysisk miljö, för vilken du har personal-, budget- och verksamhetsansvar utifrån gällande lagstiftning och Malmö stads policys. * Leda och samordna arbetet med analyser av förvaltningens behov av lokaler i förhållande till verksamhetens behov och förvaltningens ekonomiska förutsättningar * Planera och verkställa underhåll och förbättringar i den fysiska miljön i samverkan med berörda fastighetsägare och verksamheten * Tillse att stöd och service till verksamheten avseende den fysiska miljön sker på ett effektivt och efterfrågat sätt * Representera förvaltningen i olika forum Under året pågår ett förvaltningsövergripande projekt, med externt stöd, för utveckling av arbetet med planerat och löpande underhåll samt stöd och service till verksamheten. Som enhetschef ingår du i projektgruppen och förväntas leda enheten för att nå målen med projektet.

Kvalifikationer
Vi söker dig med högskoleexamen, gärna med inriktning mot samhällsbyggnad, ekonomi eller annan inriktning som bedöms likvärdig. Du har flerårig erfarenhet av att arbeta med lokalförsörjning och samhällsplanering. Du har även vana av att leda en verksamhet som till stor del är en serviceorganisation. Uppdraget kräver att du tidigare varit chef för chefer eller specialister. Rollen som enhetschef innebär många och breda kontakter både internt och externt. Därför är det viktigt att du är bra på att skapa tillitsfulla relationer för god samverkan. Du kommer vara föredragande i förskolenämnden och det kräver att du kan uttrycka dig mycket väl på svenska, både i tal och skrift. Du är resultat- och utvecklingsorienterad, ser helheter och har en stark egen drivkraft. Uppgifterna kräver att du är ansvarstagande, strukturerad samt kan hantera och analysera komplexa frågor. Välkommen till en spännande och viktig förvaltning där vi tillsammans verkar för att skapa Barnens Bästa Förskola!

Förskoleförvaltningens huvuduppdrag handlar om att lägga grunden för ett livslångt lärande. Vi lockar kompetenta medarbetare genom att erbjuda spännande uppdrag, trygga anställningar och en arbetsplats där nyfikenhet och nytänkande är i fokus. Vi är en stor organisation med goda möjligheter till utveckling och nya karriärvägar. Förutom spännande utvecklingsmöjligheter blir du som anställd i Malmö stad erbjuden kompetensutveckling, friskvårdsbidrag. Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Mer info
Kontaktperson Agneta Sjölund
Telefon 0729-740302
Område Malmö stad
Yrkesroll Organisation & ledning, Chefsbefattningar, Offentlig Förvaltning, Kommunal administration & Ledning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 31 mars (13 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?

Förskoleförvaltningen är en av de största förvaltningarna i Malmö stad med cirka 5 300 medarbetare och bedriver verksamhet i omkring 250 enheter geografiskt spridda över hela staden. Vi omsätter nästan 3 miljarder kronor, varav lokalkostnaderna uppgår till drygt 500 miljoner kronor.

Ekonomiavdelningen är en av fyra stabsavdelningar. Avdelningen består av två enheter; enheten för fysisk miljö och ekonomienheten, samt en separat IT-sektion. Vi söker nu en chef till enheten för fysisk miljö som kommer vara direkt underställd vår ekonomichef. Enheten har drygt 30 medarbetare, varav två sektionschefer.