Barnskötare sökes till Bastionens förskola

Barnskötare sökes till Bastionens förskola

Som barnskötare arbetar du för att skapa en trygg, rolig och lärorik förskola. Tillsammans med resten av arbetslaget utformar du den pedagogiska verksamheten. Du arbetar för att erbjuda en trygg omsorg och stimulera barnens utveckling och lärande. Alla barnskötare i Malmö stad har schemalagd tid (2 tim/vecka) för reflektion, dokumentation och lärande med kollegor. När du arbetar som barnskötare hos oss ingår du i arbetslag där det finns olika yrkeskategorier. Det är viktigt att allas erfarenheter och kompetens tas tillvara och att alla är delaktiga i undervisningen och det systematiska kvalitetsarbetet. Som barnskötare har du pedagogisk utvecklingstid tillsammans med ditt arbetslag samt vid våra pedagogiska kvällar och Utvecklingsdagar. Du får också möjlighet att delta i våra fokusgrupper som har varierat innehåll. Fortbildning och kompetensutveckling erbjuds via förskoleförvaltningens pedagogiska team samt vid egna fortbildningsinsatser. Vi arbetar mycket med kollegialt lärande där vi tar tillvara och sprider varandras kunskaper. Vi samarbetar inom vårt förskoleområde i våra fokusgrupper samt vid utvecklingsdagar o kvällar där pedagoger från olika förskolor möts. Det finns också möjlighet att bli förskolans ombud för språk, kultur och IKT.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad barnskötare. Du bör vara insatt i förskolans styrdokument och ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Vi vill gärna att du bidrar med engagemang, kreativitet och en positiv anda. Du möter varje barn med respekt och lyhördhet. Självklart har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med vårdnadshavare och kollegor. Det är meriterande om du har goda kunskaper och/eller intresse för att arbeta med digitala verktyg tillsammans med barnen. Om du har goda tankar och intresse för utepedagogik så är det också meriterande. Vi vill också att du har minst 2 års erfarenhet av arbete i förskola.

Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit på tel 0771693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. Enligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på https://polisen.se/tjanster-tillstand/blanketter/. Blanketten finns i kategorin Belastningsregistret och heter Skola, förskola eller barnomsorg Belastningsregistret.
Mer info
Kontaktperson Marie Eklund
Telefon 0709-34 11 18
Område Malmö stad
Yrkesroll Utbildning, Barnskötare, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida http://www.malmo.se
Sista ansökningsdag Idag (0 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka? Inom förskolan i Malmö stad får du löpande kompetensutveckling, tydliga karriärmöjligheter och ett nära ledarskap. Läs mer på http://www.malmo.se/förskolekarriär. Bastionens förskola finns i ett gammalt vackert hus som är granne med Malmö Museum. Vi har nära till både några av stadens vackra parker och till Ribersborgsstranden. Hos oss arbetar ca 25 medarbetare i kök samt i våra 3 storarbetslag. Storarbetslagen arbetar med barn i näraliggande åldrar och barnen är indelade i mindre hemvister som har ett nära samarbete på morgnar o eftermiddagar bla. Samarbetet sker också för att möjliggöra den avtalade tiden för verksamhetsutveckling. Vårt fokus i det pedagogiska arbetet ligger i ett utforskande arbetssätt för att skapa meningsfullhet och tillhörighet och att stimulera barns nyfikenhet och lärande. Det systematiska kvalitetsarbetet är en nyckel i det arbetet, där pedagogisk dokumentation och reflektion utgör grunden. Vi arbetar också mycket med våra pedagogiska miljöer både inomhus och utomhus för att möjliggöra barnens inflytande, förebygga kränkningar mellan barnen och se till att alla barns rätt till stöd blir tillgodosett. I det pedagogiska arbetet har arbetslagen stöd av vår Förste förskollärare, både som förebild i arbetet med barnen och som stöd i det systematiska kvalitetsarbetet. Vi har ett aktivt arbetsmiljöarbete där vi löpande följer upp medarbetarnas sociala och fysiska arbetsmiljö. Detta gör också att vi har ett väldigt gott arbetsklimat med mycket stor samarbetsvilja i huset.