Specialist avvattning Norrbotniabanan

Specialist avvattning Norrbotniabanan

Arbetsuppgifter
Inom Stora Projekt leder vi Trafikverkets allra största investeringsprojekt, projekt såsom Norrbotniabanan, Förbifart Stockholm och Ostlänken. Du kommer ingå i en regional och nationell sektionsgrupp som stöttar varandra i projekten och utbyter erfarenheter. Vi arbetar med att initiera och driva utveckling, samt bevaka Trafikverkets intressen i samband med övrig stadsplanering.

I tjänsten som avvattningsspecialist är du ett stöd till projektledaren vid upphandling och genomförande av investeringsprojekt samt medverkar till att erfarenheter förs vidare i verksamheten. Som specialist har du ett nära samarbete med kollegor inom både närliggande och andra teknikområden, samt samarbete med de projekterande konsulterna. Du deltar i olika typer av investeringsprojekt, från plan- till byggskedet där framtagande av förfrågningsunderlag och leveranskontroller av tekniska beskrivningar och andra projekthandlingar är en central del.

Som specialist inom avvattningsteknik hanterar du väg- och järnvägsanläggningens avvattning samt påverkan på omgivningen avseende vattenflöden, vattennivåer och föroreningstransport via vatten. Dessutom kommer du att vara med och hantera utformning av va-system gentemot andra aktörer, exempelvis va-huvudmän.

Vidare har du möjlighet att medverka i arbetet med tekniska utredningar, forsknings- och utvecklingsprojekt, standardisering, omvärldsbevakning samt att företräda Trafikverket.

Norrbotniabanan

Ett av projekten inom verksamhetsområdet är Norrbotniabanan. Norrbotniabanan är en planerad kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå som ger möjlighet till flera positiva samhällsutvecklingseffekter. Norrbotniabanan ska förstärka godstrafiken i landet och möjliggöra persontrafik mellan norrlandskustens städer.

Vi arbetar just oss nu i alla skeden, planering, projektering och byggnation. På sträckan planeras en lång bergtunnel samt flertalet bergskärningar.

Placeringsort: Umeå eller Luleå.

Kvalifikationer
Vi söker dig som
  • har civilingenjörsexamen inom väg- och vatten eller samhällsbyggnad, alternativt annan utbildning och erfarenhet som vi sammantaget bedömer som likvärdig.
  • har flerårig relevant erfarenhet inom området avvattning från infrastrukturprojekt där du arbetat med och har god kunskap om projektering och avvattningsteknikens grunder.
  • kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
  • har körkort för personbil.
Det är meriterande om du
  • har god kunskap om gällande regelverk och ramverk inom ämnesområdet.
  • kan uttrycka dig väl i tal och skrift på engelska.
Som person har du förmåga att se helheter utifrån flera aspekter såsom teknik, miljö, juridik och ekonomi. Tjänsten kräver även en god analytisk förmåga, att du är självgående och har lätt för att samarbeta.

Intervjuer är preliminärt planerade till den 10 mars i Luleå.

Webbaserade tester kan komma att bli aktuellt i den här rekryteringen.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Stora projekt leder vi Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2020-03-03

Upplysningar

Rekryterande chef Erik Forsberg
0101234772

ST Airi Larsson
0101236243

SEKO Per-Arne Utbult
0101232824

SACO Lennart Askling
0101231508
Mer info
Kontaktperson Erik Forsberg
Telefon 0101234772
Område Luleå
Yrkesroll Transport & Logistik, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 3 mars 2020 (12 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Resor och transporter är en stor del av Trafikverkets vardag. Vi arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi underlätta livet i hela Sverige. Vi är en stor organisation med många olika verksamhetsområden och arbetsuppgifter. Här finns över 150 olika yrken och en stor intern arbetsmarknad. Detta gör att vi kan erbjuda dig goda möjligheter att utvecklas.