Specialist Byggnadsverk Norrbotniabanan

Specialist Byggnadsverk Norrbotniabanan

Verksamhetsområde Stora Projekt ansvarar för att upphandla och genomföra Sveriges allra största och mest komplexa infrastrukturprojekt. Som en av landets - och därmed Nordens - största byggherrar och beställare bidrar vi till samhällsutvecklingen på ett påtagligt sätt, såväl i planeringsskedet som i byggskedet. Vi sätter stort fokus på att slutföra våra projekt i tid, till rätt kostnad och med förväntat innehåll. Några av våra största projekt just nu är införandet av tågtrafikstyrningssystemet ERTMS samt investeringsprojekten E4 Förbifart Stockholm, Ostlänken och Västlänken.
Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Arbetsuppgifter
Som specialist inom byggnadsverk ansvarar du för våra krav i projekteringsskedet och byggskedet. Utöver det är du ett aktivt projekterings- och byggstöd till projektledningen och våra leverantörer.
Har du tillräcklig erfarenhet som brokonstruktör kommer du att utses till kontrollansvarig i projektet. Det vill säga, du kommer att leda och styra arbetet med kontroll av konstruktionsredovisning.

I din roll agerar du rådgivare i tekniska frågor och är kunskapsbärare både inom ditt eget område samt områdets kopplingar till övriga områden för att skapa en integrerad helhet. Du stöttar projekten genom din kunskap om regelverk och din egen konstruktionserfarenhet och omsätter detta till en praktiska lösningar.

Utöver arbetet i projekt Norrbotniabanan kommer du att uppmuntras att delta i forsknings- och utvecklingsprojekt. Om du vill finns möjligheten att engagera sig i standardiseringsgrupper och delta på nationella och internationella konferenser. Vi tycker det är viktigt att våra specialister är uppdaterade på vad som sker i omvärlden för att snabbt kunna omhänderta andras erfarenheter och omsätta dom hos oss i våra projekt.

Kvalifikationer
Vi söker dig som
  • har en civilingenjörsexamen med inriktning väg och vatten eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
  • har gedigen erfarenhet som brokonstruktör
  • har erfarenhet av arbete med kontroll av konstruktionsredovisning av broar eller större byggnadsverk inom infrastruktur
  • har körkort för personbil och har goda kunskaper i såväl svenska som engelska
Det är meriterande om du
  • har arbetat som beställare eller beställarens ombud för väg eller järnvägsprojekt och har arbetat i såväl projekterings- som byggskede
  • har arbetat med svenska kontrakts- och ersättningsmodeller samt både betong- och stålbroar
I rollen behöver du ha en god samarbetsförmåga där du arbetar för att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt. Du ser till hela organisationen och delar med dig av den information som behövs för att nå önskade resultat.
Du har en god förmåga att planera och strukturera samt har ett helhetstänk och skapar utifrån detta genomförbara planer på kort och lång sikt.
Som person är du initiativtagande och kan självständigt se vad som behöver göras och agerar därefter.
Du har en god problemlösningsförmåga som gör att du identifierar problem och utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2018-08-03

Upplysningar

Seko Charlotte Olsson

ST Airi Larsson

Saco Håkan Wiss

Rekryterande chef Lena Fogelgren

Teknikansvarig Norrbotniabanan Per Vedin
Mer info
Område Luleå
Yrkesroll Teknik & Ingenjör, Civilingenjör, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 31 juli (41 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Trafikverket ansvarar för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. I vårt uppdrag ingår också att bygga, underhålla och sköta driften av statliga vägar och järnvägar. Vi är samhällsutvecklare som planerar för helheten och vi ska skapa förutsättningar för ett effektivt transportsystem med säkra och miljöanpassade transporter - alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. Vi är cirka 6 500 medarbetare och huvudkontoret ligger i Borlänge.