Specialist Bergteknik Norrbotniabanan

Specialist Bergteknik Norrbotniabanan

Arbetsuppgifter
Inom Stora Projekt leder vi Trafikverkets allra största investeringsprojekt, projekt såsom Norrbotniabanan, Förbifart Stockholm och Ostlänken. Du kommer ingå i en regional och nationell sektionsgrupp som stöttar varandra i projekten och utbyter erfarenheter. Vi arbetar med att initiera och driva utveckling, uppdatera Trafikverkets regelverk, samt bevaka Trafikverkets intressen i samband med övrig stadsplanering.

Du blir ett stöd till våra största investeringsprojekt, och medverkar vid utredningar, granskningar och ledning av projekterande konsulter och entreprenörer i projekteringsfasen, och i framtagandet av förfrågningsunderlag för entreprenader samt bidrar med stöd, rådgivning och kvalitetssäkring till byggledningen under byggtiden. Du tillser att Trafikverkets regelverk följs. Du arbetar med tekniska utredningar, FOI-projekt samt företräder Trafikverket i branschorganisationer.

I rollen som specialist har du ett nära samarbete med övriga projektmedlemmar och teknikområden, samt samverkar med projektörer, entreprenörer och konsulter. Arbetet genomsyras av ett kreativt samarbete mellan de olika teknikområdena och där vi i projektens olika skeden jobbar tillsammans för att få fram de bästa lösningarna avseende såväl tekniska aspekter som miljö och livscykelkostnad. Det gör att du blir en viktig bärare av kunskaper och erfarenheter.

Norrbotniabanan

Ett av projekten inom verksamhetsområdet är Norrbotniabanan. Norrbotniabanan är en planerad kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå som ger möjlighet till flera positiva samhällsutvecklingseffekter. Norrbotniabanan ska förstärka godstrafiken i landet och möjliggöra persontrafik mellan norrlandskustens städer.

Vi arbetar just oss nu i alla skeden, planering, projektering och byggnation. På sträckan planeras en lång bergtunnel samt flertalet bergskärningar.

Placeringsort: Umeå eller Luleå.

Kvalifikationer
Vi söker dig som
  • har aktuell relevant erfarenhet inom teknikområdet bergteknik både i projekterings- och byggskedet.
  • har civilingenjörsexamen inom väg och vatten med inriktning mot bergteknik eller bergmekanik, alternativt annan ingenjörsutbildning och erfarenhet som vi bedömer som likvärdig.
  • har mycket goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift.
  • har god kunskap om gällande regelverk inom området.
  • har körkort för personbil
Det är meriterande om du
  • har arbetat med täktverksamhet.
  • har dokumenterad kunskap om bergmateriallära.
  • har erfarenhet som konstruktör av bergkonstruktioner.
  • har erfarenhet av att arbeta med kontroll av konstruktionsredovisning av tunnlar.
Som person är du drivande, strukturerad och flexibel samt har förmåga att se helheten utifrån flera teknikområden. I arbetet har du många externa och interna kontakter varför förmågan att ha en konstruktiv dialog med olika parter och bygga förtroendefulla relationer är viktig.

Första intervjutillfället är planerat till 18 februari i Luleå.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Stora projekt leder vi Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar. Allt för att vi tillsammans ska kunna göra Sverige närmare.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2020-02-05

Upplysningar

Rekryterande chef Magnus Johnsen
0101234766

Vid frågor om tjänsten Per Vedin
0101234869

ST Airi Larsson
0101236243

SEKO Per-Arne Utbult
0101232824

SACO Roxan Saleh
0101236222
Mer info
Kontaktperson Magnus Johnsen
Telefon 0101234766
Område Luleå
Yrkesroll Teknik & Ingenjör, Övrigt, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 5 feb 2020 (7 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Resor och transporter är en stor del av Trafikverkets vardag. Vi arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi underlätta livet i hela Sverige. Vi är en stor organisation med många olika verksamhetsområden och arbetsuppgifter. Här finns över 150 olika yrken och en stor intern arbetsmarknad. Detta gör att vi kan erbjuda dig goda möjligheter att utvecklas.