Nationell samordnare - Byggnadsverk / bullerskyddande anläggningar

Nationell samordnare - Byggnadsverk / bullerskyddande anläggningar

Som medarbetare i Sveriges största beställarorganisation inom underhåll av väg och järnväg har du stor möjlighet att bidra till anläggningsbranschens och samhällets utveckling. Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållskontrakt. Genom en blandning av traditionella och nya, innovativa metoder skapar vi grunden för både företagens godstransporter och miljoner människors resande, varje dag, året om. Verksamhetsområdet har ungefär 900 medarbetare och en omsättning på cirka 19 miljarder kronor.
Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Arbetsuppgifter
Som Nationell samordnare - Byggnadsverk / bullerskyddande anläggningar kommer du framförallt arbeta med följande arbetsuppgifter:
 • Ansvarar för att samtliga bullerskyddande anläggningar och vid behov andra utpekade byggnadsverk utmed det statliga järnvägsnätet har väl genomarbetade åtgärdsstrategier och att dessa finns registrerade i tillhörande managementsystem.
 • Medverkar vid framtagning av långsiktiga planer ur ett LCC-perspektiv,
 • Tar fram en samlad analys av systemens tillstånd och behov.
 • Utifrån transportpolitiska mål, nationell plan, tillgångsstrategi och övriga strategier omsätter detta i en samordnad och prioriterad nationell underhållsplan för bullerskyddande anläggningar.
 • Internt samordnar uppföljning av beställda åtgärder och leveranser av våra distrikt och Investering samt vid avvikelser bereda beslutsunderlag.
 • Tillsammans med andra Nationella samordnare och Förvaltare järnvägsanläggning på enheten, andra delar av verksamheten och externa användare fångar upp behov av utveckling och förbättring av egna/gemensamma arbetssätt och system.
 • Medverkar i och ansvarar för utredningsprojekt av olika karaktär - både inom och utanför den egna enheten
Placeringsort: Luleå, Stockholm, Göteborg, Borlänge, Gävle

Kvalifikationer
Vi söker dig som
 • har en civilingenjörsexamen (300 hp) med inriktning mot bygg och anläggning alternativt annan utbildning och erfarenhet som vi sammantaget bedömer som likvärdig
 • har flera års erfarenhet av bygg- och underhållsarbeten med inriktning mot underhåll av byggnadsverk eller bullerskyddande anläggningar, alternativt har arbetat med tillståndsbedömning, inspektion, prioritering och underhållsplanering av byggnadsverk eller bullerskyddande anläggningar
 • kan uttrycka dig väl i tal och skrift på såväl svenska som engelska
 • har god datorvana och kunskap i Officepaketet
 • har B-körkort
Det är meriterande om du
 • har flerårig erfarenhet av arbete som projektledare/projektingenjör inom bygg- och anläggningsbranschen eller motsvarande med underhålls- eller investeringsverksamhet
 • har arbetat med tillståndsbedömning och underhållsplanering av bullerskyddande anläggningar
 • har erfarenhet av ekonomiska kalkyler, såsom t ex LCC (Life cost cycle)
Som person har du god kommunikationsförmåga som innebär att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt samt är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren. Du har god samarbetsförmåga och arbetar för att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt. Du ser till hela organisationen och delar med dig av den information som behövs för att nå önskade resultat. Du är initiativtagande och självständigt ser vad som behöver göras och agerar därefter samt har god problemlösningsförmåga som gör att du identifierar problem och utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv

Att upprätta skriftliga rapporter och beskrivningar tillhör vardagen varför det krävs att du kan uttrycka dig väl på svenska och engelska i tal och skrift.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2019-03-20

Upplysningar

Rekryterande chef Ibrahim Coric
0101239371

SACO Jonas Sjöholm
0101238380

ST Stefan Kratz
0101241783

SEKO Urban Haglund
0101241702
Mer info
Kontaktperson Ibrahim Coric
Telefon 0101239371
Område Luleå
Yrkesroll Teknik & Ingenjör, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 20 mars (1 dag kvar)

Om arbetsgivaren

Resor och transporter är en stor del av Trafikverkets vardag. Vi arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi underlätta livet i hela Sverige. Vi är en stor organisation med många olika verksamhetsområden och arbetsuppgifter. Här finns över 150 olika yrken och en stor intern arbetsmarknad. Detta gör att vi kan erbjuda dig goda möjligheter att utvecklas.