Landskapsarkitekt Norrbotniabanan

Landskapsarkitekt Norrbotniabanan

Arbetsuppgifter
Trafikverket är en viktig aktör för en hållbar samhällsutveckling och vi behöver fler drivna och skickliga arkitekter och landskapsarkitekter. Vi arbetar utifrån att god arkitektur utvecklar samhället och vi har en nyligen antagen arkitekturpolicy som utgångspunkt för framtida satsningar - Trafikverket ska medverka i samhällsutvecklingen genom att skapa anläggningar och miljöer som är välfungerande, hållbara och vackra.

Som landskapsarkitekt är du är rådgivare och stöd i Trafikverkets verksamhetsområde Stora projekt. Du ingår i enheten Anläggning på avdelningen Teknik, miljö och fastighet och kommer att arbeta inom programmet Norrbotniabanan.

Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en planerad kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå som ger möjlighet till flera positiva samhällsutvecklingseffekter. Norrbotniabanan ska förstärka godstrafiken i landet och möjliggöra persontrafik mellan norrlandskustens städer.

Vi arbetar just nu i alla skeden, planering, projektering och byggnation.

Som landskapsarkitekt/arkitekt hos oss arbetar du i en beställarroll såväl med landskapet i den stora skalan som med konkreta gestaltningsfrågor. I ditt arbete kommer du i kontakt med både tidiga planeringsskeden och byggskeden. Du stödjer projektet i samband med planering och utformning av exempelvis järnväg, vägar, broar och stationsmiljöer tillsammans med kollegor inom andra teknikområden.

En del av ditt arbete är också att initiera och driva egna projekt inom forskning och bidra till kontinuerlig utveckling av verksamheten. Du kan också engageras i nationella uppdrag. Trafikverket har stor bredd på verksamheten och du kommer att samarbeta med kollegor från olika verksamheter och specialiteter, vilket innebär goda möjligheter till personlig utveckling.

Då vi arbetar inom ett stort geografiskt område samt nationellt är resor ett naturligt inslag i vår verksamhet.

Kvalifikationer

Vem är du?

För att lyckas i rollen som Landskapsarkitekt hos oss behöver du ha god förmåga att kommunicera kring arkitektoniska värden med koppling till infrastruktur och landskap. Du behöver vara analytisk och kunna se helhetslösningar. Det är en självklarhet för dig att självständigt planera och prioritera ditt arbete. Då arbetet involverar kollegor från olika enheter inom Trafikverket samt andra myndigheter och intressenter är det viktigt att du har en god samarbetsförmåga.

Vi söker dig som:
  • har en landskapsarkitektexamen, eller annan utbildning som vi - i kombination med erfarenhet - bedömer som likvärdig
  • har flera års erfarenhet av landskapsarkitektur kopplat till nybyggnation och planering av infrastruktur
  • har erfarenhet av att utföra landskapsanalyser
  • kan uttrycka dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska
  • har svenskt körkort för personbil.
Vi ser det som meriterande om du:
  • har erfarenhet av gestaltningsansvar i större infrastrukturprojekt och/ eller erfarenhet av planering/projektering samt byggande av väg- och järnvägsmiljöer
  • har arbetat med riktlinjer eller program för gestaltning och arkitektur
  • har erfarenhet av arbete i egenskap av beställare i offentlig sektor.
Du har också god förståelse för infrastrukturens samverkan med och påverkan på landskap både inom och utanför städer.

För den här tjänsten är det möjligt med placering i Luleå eller Umeå. Vänligen specificera i din ansökan vilken ort som är aktuell just för dig.

Intervjuerna är preliminärt planerade i Umeå eller Luleå den 5 mars, alternativt 16-17 mars.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Stora projekt leder vi Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2020-02-23

Upplysningar

Rekryterande chef Lena Sultan
0101234132

ST Airi Larsson
0101236243

SACO Lennart Askling
0101231508

SEKO Per-Arne Utbult
0101232824
Mer info
Kontaktperson Lena Sultan
Telefon 0101234132
Område Luleå
Yrkesroll Teknik & Ingenjör, Arkitekt, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 23 feb 2020 (4 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Resor och transporter är en stor del av Trafikverkets vardag. Vi arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi underlätta livet i hela Sverige. Vi är en stor organisation med många olika verksamhetsområden och arbetsuppgifter. Här finns över 150 olika yrken och en stor intern arbetsmarknad. Detta gör att vi kan erbjuda dig goda möjligheter att utvecklas.