Chef med leverantörs och ledarskapsfokus

Chef med leverantörs och ledarskapsfokus

Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Arbetsuppgifter
Vi erbjuder dig en bred roll där du får möjlighet att arbeta med både ledarskap och inköp.

Som enhetschef ansvarar du för en av enheterna på avdelningen. Ansvaret innebär bland annat att du samordnar, planerar och resursfördelar upphandlingar. Vidare jobbar du med att förbättra våra arbetssätt och ett stort fokus kommer att ligga på att fortsätta utveckla våra affärer i nära dialog med leverantörsmarknaden.

I rollen som enhetschef ingår det också att arbeta i tidiga skeden med inköpsstrategier, paketering, inköpsplanering samt med operativt arbete såsom kategoriarbete. Du arbetar i nära samarbete med övriga organisationsdelar inom Trafikverket.

I samråd med avdelningschef och övriga enheter, kommer du utveckla medarbetare och avdelningens verksamhet. Du sitter med i avdelningens ledningsgrupp samt nätverkar nationellt med dina chefskollegor. Som enhetschef är du föredragande av inköpsärenden på Inköp och Logistiks råd.

Varje enhet har ett utpekat kundfokus, det innebär att man arbetar mot prioriterade områden. Du säkerställer att all upphandling genomförs enligt våra riktlinjer, affärs- och kategoristrategier samt tillämpar LOU, LUF och LUK och arbetar enligt beslutade processer.

I ditt arbete ingår personal-, budget- och verksamhetsansvar.

Kvalifikationer
Vi söker dig som
  • har högskoleutbildning 180 hp (120 p) inom inköp, teknik, ekonomi, juridik alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer som likvärdig
  • har några års erfarenhet av en ledarroll (exempelvis chef, projektledare, uppdragsledare)
  • har erfarenhet av bygg- eller anläggningsbranschen samt entreprenadjuridik
Det är meriterande om du
  • har erfarenhet av att operativt genomföra upphandlingar
  • har erfarenhet av personal-, budget- och verksamhetsansvar
  • har erfarenhet av inköp inom offentlig verksamhet
  • har kunskap inom LOU och LUF
Som ledare hos oss förväntar vi oss att du har ett coachande förhållningssätt samt ett situationsanpassat ledarskap där fokus ligger på teamen. Vidare är det viktigt att du har en god förmåga att samverka med andra intressenter.

Du har en hög social kompetens och är en god relationsbyggare. Du inger förtroende och får andra att känna sig inkluderande. Du har god samarbetsförmåga och arbetar för att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt. Utöver detta kräver uppdraget en god förmåga att planera och strukturera samt att man bör ha ett helhetstänk och utefter det kunna skapa genomföra planer på både kort och lång sikt. Du bör kunna se till hela organisationen och har förmågan att dela med dig av den informationen som behövs för att nå önskade resultat.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2019-03-27

Upplysningar

Rekryterande chef Fredrik Rosendahl
0101239392

SEKO Charlotte Olsson
0101231103

ST Ami Åreng
0101258002

SACO Richard Ericsäter
0101232444
Mer info
Kontaktperson Fredrik Rosendahl
Telefon 0101239392
Område Luleå
Yrkesroll Organisation & ledning, Chefsbefattningar
Typ av anställning Heltid
Sista ansökningsdag 27 mars (1 dag kvar)

Om arbetsgivaren

Resor och transporter är en stor del av Trafikverkets vardag. Vi arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi underlätta livet i hela Sverige. Vi är en stor organisation med många olika verksamhetsområden och arbetsuppgifter. Här finns över 150 olika yrken och en stor intern arbetsmarknad. Detta gör att vi kan erbjuda dig goda möjligheter att utvecklas.