Taktikbefäl, HKP 16

Taktikbefäl, HKP 16

Luftstridsskolan (LSS) i Linköping söker ett Taktikbefäl, HKP16 till Taktikutveckling Helikopter (TU HKP)

Om enheten

Luftstridsskolan (LSS) är Flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utbildning och utveckling. Vid LSS finns Flygvapnets skolor, Flygvapnets Utvecklingsenhet och Försvarsmaktens Hundtjänstenhet. LSS har en avgörande roll i utvecklingen och tillväxten för framtidens flygvapen.

UTV Luft ansvarar för flygstridskrafternas förmågeutveckling avseende koncept, förbandsutveckling, taktisk utveckling, systemutveckling samt taktisk utprovning och förbandsintroduktion. UTV Luft ledning är placerad i Uppsala

TU HKP har följande uppgifter;
 • På uppdrag av Flygstaben/KFA HKP leda förmåge-, taktik- och systemutveckling
 • Validering av Helikopterflottiljens förbandsdelar
 • Ansvara för förbandsintroduktion av nya system och förmågor till helikopterförbanden
 • Vara Försvarsmaktens samlade användarrepresentant avseende samtliga helikoptersystem
 • Studera teknikutveckling på kort och lång sikt
 • Tillse att taktikutveckling och validering sker i en dimensionerande miljö
 • Ansvara för Helikopterflottiljens publikationer såsom TTP HKP m.fl.
 • Stödja FMV generellt inom ramen för utvecklingen av helikopterförbanden
 • Stödja FMV T&E HKP flygutprovningsverksamhet
TU HKP har sitt säte på Malmen i Linköping.

Om befattningen

TU HKP söker nu en ny medarbetare. Som Taktikbefäl, Hkp16 är du TU HKP representant i ett antal arbetsgrupper och deltar i möten i olika former. Dina kontaktytor är mot Förbanden, Flygstaben, FMV och i viss mån även mot industrin. Arbetet är självständigt och ställer stora krav på engagemang och drivkraft. Befattningen innebär en hel del resor inom landet då helikopterförbandens verksamheter är spridda över Sverige. Utlandsresor kan också förekomma.

Befattningen medger bibehållande av flygtjänst i de fall detta skulle vara aktuellt. Du kommer att få genomgå, för befattningen erforderliga, utbildningar.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
 • Deltar, som användarrepresentant, i de möten som rör Hkp16-systemet. (ÄL-möten, ÄS-möten, Operatörsmöten, diverse möten med industrin och FMV)
 • Deltar i utvecklingen av materielsystem HKP16
 • Utarbetar planer för OMF/MF och OPEVAL
 • Leder OMF/MF och OPEVAL
 • Utarbetar rapporter i samband med avslutade OMF/MF och OPEVAL
 • Utarbetar utbildningsanvisningar och introduktionsunderlag för nya förmågor och system
 • Utarbetar underlag för och deltar i utveckling av metodik och taktiska anvisningar och reglementen, såsom TTP
 • Utarbetar underlag och kravställningar, samt deltar i framtagande av målsättningsdokument.
 • Deltar i framdrivningen av simulatorer för angivet system
Krav
 • OR7, 8 eller OF2, 3
 • Gedigen förbandserfarenhet
 • Besättningsmedlem HKP16
Meriterande
 • Kunskap/erfarenhet om FM materielprocess
 • Tidigare arbete inom systemsäkerhet
 • Genomförd OPEVAL-utbildning
 • Flygteknisk bakgrund
 • Pilotbakgrund HKP16
 • Inneha bred, och om möjligt, djup kompetens i roller för Uppdragsspecialist/Tekniker i flygtjänst
 • Tidigare arbete inom specialförbandsområdet
Personliga egenskaper

Du kommer att ha många kontaktytor och arbeta både självständigt och som del i större projekt. Du har lätt att strukturera ditt arbete och att arbeta med andra. Du bör vara flexibel, drivande och kunna ta initiativ. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift då arbetet innebär olika former av rapportskrivning. Du kan snabbt se sammanhang och har ett helhetsperspektiv, men har även förmåga att urskilja detaljer.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Förnyad säkerhetsprövning kommer att genomföras innan befattningen tillträds.

Övrigt

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid
Lön: Individuell lönesättning
Arbetsort: Linköping
Beräknat startdatum/tillträde: Snarast eller efter överenskommelse

För upplysningar om tjänsten kontakta

Mj Magnus Hellgren, Chef Taktikutveckling Helikopter/UTV Luft/LSS tel. 013-28 30 00 (vxl) magnus.hellgren@mil.se

Fackliga företrädare
OFR/O Ärna Tim Björklund, tfn 070-690 10 08
OFR/S Gabriela Echazu, tfn 073-150 77 61
SACO nås via vx 018-19 60 00
SACO nås via vx 018-19 60 00

Välkommen med din ansökan senast 2023-05-15.

Din ansökan bör innehålla CV samt personligt brev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Luftstridsskolan är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning. Luftstridsskolan har fyra flygvapengemensamma skolor och utbildar bland annat framtida piloter inom Försvarsmakten. Luftstridsskolan har verksamhet på sju orter spridda över hela landet och har sitt huvudsäte i Uppsala.

Luftstridsskolan strävar ständigt efter att utveckla hur vi löser ställda uppgifter och vi är alltid beredda att klara nya utmaningar.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Mer info
Område Linköping
Yrkesroll Övrigt, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid
Hemsida http://www.forsvarsmakten.se/sv/
Sista ansökningsdag 15 maj 2023 (51 dagar kvar)