Nationell samordnare med inriktning mot sammanställning och analys av data

Nationell samordnare med inriktning mot sammanställning och analys av data

Som medarbetare i Sveriges största beställarorganisation inom underhåll av väg och järnväg har du stor möjlighet att bidra till anläggningsbranschens och samhällets utveckling. Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållskontrakt. Genom en blandning av traditionella och nya, innovativa metoder skapar vi grunden för både företagens godstransporter och miljoner människors resande, varje dag, året om. Verksamhetsområdet har ungefär 900 medarbetare och en omsättning på cirka 19 miljarder kronor.
Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Arbetsuppgifter
Som nationell samordnare leveransuppföljning med inriktning mot sammanställning och analys kommer du framförallt att arbeta med sammanställning och analys av data från den systematiska leveransuppföljningen av entreprenörerna i BAS-kontrakten vid distrikten. Syftet är att hitta nationella synergier för att kunna utveckla kontraktsmallarna för BAS-entreprenaderna genom att identifiera systematiska beteenden som kan knytas till brister i kontrakten, men även att hitta och åtgärda brister i kunskap och kompetens hos beställarens projektledare. I arbetet ingår även att kommunicera slutsatser och resultat till berörda enheter som behöver informationen för att förbättra och stärka underhåll i sin roll som renodlad beställare. Till grund för rekrytering ligger ett regeringsuppdrag om stärkt leveransuppföljning av utförda underhållsåtgärder i BAS-entreprenaderna. Uppdraget syftar till att stärka Trafikverkets rolls som renodlad beställare av järnvägsunderhåll. Det övergripande syftet med leveransuppföljningen är att skapa förutsättningar för en mer robust anläggning med färre felkällor och störningar. Med leveransuppföljning menas den kontroll Trafikverket gör av entreprenörens åtgärder i järnvägsanläggningen. För att klara detta behöver Trafikverket öka kunskapen om hur de krav vi ställer i kontrakten efterlevs och hanteras i entreprenörsledet. Den kunskap som samlas in skall användas till att förbättra kontraktsskrivningen och stärka underhålls roll som professionell beställare. I rollen som nationell samordnare med inriktning mot sammanställning och analys är det främst din förmåga att analysera och se samband och effekter som efterfrågas. Det är viktigt att du är systematisk och kan kommunicera dina slutsatser på ett effektivt sätt.

Kvalifikationer
Vi söker dig som
  • har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) med teknisk inriktning eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer vara likvärdig
  • har flera års erfarenhet av analytiskt arbete
  • är van att hantera kontrakt och dra relevanta slutsatser av samband mellan entreprenadernas utfall, entreprenörernas beteende och skrivningarna i kontrakt
  • har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
  • har mycket goda kunskaper i Agresso, Excel och övriga Officepaket
  • har körkort för personbil.
Det är meriterande om du
  • har erfarenhet av projektledning, kontraktsuppföljning eller styrning av entreprenader, underhållsarbete inom järnväg (gärna inom området besiktningar och tillståndsbedömning) eller upphandling av entreprenader inom järnvägs- och underhållsverksamhet.
För att lyckas i rollen ser vi att du är strukturerad och har en analytisk förmåga. Eftersom du kommer att ha många interna och externa kontakter är det viktigt att du har lätt för att samarbeta med en god kommunikativ och pedagogisk förmåga.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2018-10-08

Upplysningar

SACO Jonas Sjöholm
0101238380

ST Stefan Kratz
0101241783

SEKO Urban Haglund
0101241702

Rekryterande chef Helena Källander
0101232455
Mer info
Kontaktperson Jonas Sjöholm
Telefon 0101238380
Område Linköping
Yrkesroll Teknik & Ingenjör, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid
Sista ansökningsdag 8 okt (15 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Resor och transporter är en stor del av Trafikverkets vardag. Vi arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi underlätta livet i hela Sverige. Vi är en stor organisation med många olika verksamhetsområden och arbetsuppgifter. Här finns över 150 olika yrken och en stor intern arbetsmarknad. Detta gör att vi kan erbjuda dig goda möjligheter att utvecklas.