Behandlingsassistenter semestervikarier

Behandlingsassistenter semestervikarier

Om arbetsplatsen
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna med missbruk. Det gör vi på särskilda ungdomshem och LVM-hem över hela landet. SiS verkställer även sluten ungdomsvård och finansierar forskning för att utveckla vården och behandlingen. I klartext är det vårt uppdrag att vända liv som präglats av utanförskap, missbruk och psykosociala problem. Därför spelar SiS en avgörande roll i vårdkedjan och ger hopp i svåra situationer. Att skapa den livsviktiga förändringen och möjligheten är inget vanligt jobb. Därför blir ditt arbetsliv på SiS en resa i personlig utveckling och din vardag en tuff och spännande utmaning på alla professionella plan.


SiS ungdomshem Folåsa tar emot skolpliktiga pojkar och flickor med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk. Folåsa har fem avdelningar för skolpliktiga ungdomar: en utredningsavdelning och två behandlingsavdelningar för pojkar samt två behandlingsavdelningar för flickor. Vi har också en egen skola där eleverna kan komplettera sina grundskolebetyg.

Arbetsuppgifter
All personal, behandlingssekreterare, behandlingsassistenter och avdelningsföreståndare ansvarar för avdelningen gemensamt. I detta ligger avdelningens skötsel såväl som delaktighet och ansvar för alla förekommande rutiner i förhållande till ungdomarna.
Vikarier ersätter ordinarie personal under semesterledighet.
Behandlingsassistenter deltar i olika fritidsaktiviteter med ungdomarna, i gränssättning, i social träning mm. Under skoltid fungerar behandlingsassistenter som elevassistenter då de följer ungdomarna till Folåsas skola. Vikarier handleds av tjänstgörande ordinarie personal.


Kvalifikationer

Det är önskvärt att Du har en grundutbildning/är under utbildning, inom området barn-ungdom-behandling, gärna med erfarenhet av tonåringar med problem.
Personlig lämplighet värderas högt


Övrigt
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.

Allmänt:
* God språklig kompetens och dokumentationsförmåga krävs.
* Polisregisterutdrag inhämtas innan anställning, förekomst däri hindrar som regel anställning.
* B-Körkort för manuell växellåda krävs,


Även timanställning kan förekomma
Mer info
Kontaktperson Gun Kennerud
Telefon 010-453 21 02
Område Linköping
Yrkesroll Hälsa & Sjukvård, Vård & Omsorg
Typ av anställning Heltid, Projekt- / Visstidsanställd
Sista ansökningsdag 26 apr 2020 (25 dagar kvar)