Systemingenjör Helikopter 16

Systemingenjör Helikopter 16

Rollen som Systemingenjör (SI) är organisatorisk placerad på Helikopterflottiljens (andra) 2.Helikopterskvadron i Linköping och riktad mot helikopter 16 (HKP16/Black Hawk UH60M). Rollen ingår i funktionen Ledning Fortsatt Luftvärdighet (LFL, motsvarande CAMO) som funktionsleds av Teknisk Chef Helikopter (TCM-HKP).

Som systemingenjör svarar man för beslut om hantering av avvikande luftfartsprodukter, kvarstående anmärkningar och operativa restriktioner, upprättande av teknisk avvikelse-dokumentation (Materielfelsrapport (MR), Service Request, Förändring Underhållsföreskrift (FäUhF)) inklusive bevakning och återkoppling av svar, samt deltar i kompani-/divisionssamlingar för att bli informerad och informera om problem och begränsningar på materielsystemet.

Kort beskrivning av befattningen systemingenjör (SI):
Vara länken mellan förband och Teknisk Chef (CT)/TCM avseende tekniskt systemstöd och avvikelsehantering.
Ger kvalificerat tekniskt systemstöd inom aktuellt materielsystem (Hkp16) till förbanden.
Initierar, bereder samt producerar det som krävs för att upprätthålla fortsatt luftvärdighet hos materielen i bruk.
Tar fram underlag för högre chefs (TCM) Luftvärdighetsbeslut.
Verka inom förbandet vid insats och övning.

Grundkrav på befattningen:
Minimum 2 års erfarenhet av arbete med militär (eller civil) ledning fortsatt luftvärdighet (CAMO).
Relevant eftergymnasial ingenjörsutbildning (systemingenjörsutbildning/högskoleingenjör/civilingenjör) eller minimum 4 års erfarenhet av arbete med militär (eller civil) ledning flygunderhåll och minst flygtekniker nivå B1/B2 eller motsv. civil nivå.
Militär grad lägst OR8, förvaltare.

Meriterande:
Insikt i rapportering rörande avvikelser, brister och fel hos luftfartsprodukter som kan påverka flygsäkerhetsnivån.
Utbildning och erfarenhet mot HKP16 (UH60).
Utbildning och erfarenhet mot annat flygsystem.
Utbildad på något inom Försvarsmakten förekommande flygdriftsdatasystem (FENIX, ARM, GDU, PRIO).
Erfarenhet av arbete med FM LFL och FM Flygoperatör procedurer.
God förmåga att uttrycka sig på svenska och engelska.
Arbetsuppgifterna ställer höga krav på noggrannhet och då tjänsten innebär samverkan både inom och utom egen organisation, krävs att den sökande har fallenhet för samarbete. Även förmågan att självständigt driva frågor inom ansvarsområdet och därmed kunna arbeta under egenansvar, är viktiga egenskaper. God organisationskännedom (FM/FMV/militär industri) är ett plus vid drivandet av många frågor.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Upplysningar om den aktuella tjänsten lämnas av:
C FSS Linköping, Jenni Almlöf Letto, tfn 076-6367833

Övrigt:
Arbetsort: Linköping
Beräknat startdatum/tillträde: snarast eller enligt överenskommelse.

Välkommen med din ansökan innehållande CV, ansökningsbrev samt ett löneanspråk. Sista ansökningsdag är 2018-07-01

Fysiska tester samt hälsokontroll kommer att genomföras av FM innan anställning.
Tjänsten påbörjas med en 6-månaders provanställning för icke anställda inom Försvarsmakten.

Fackliga representanter: Officersförbundet: Mats Häggström 0920-23 40 81, SACO: Anneli Helmersson 013- 28 39 00, Försvarsförbundet: Caroline Nilsson 013-28 38 15

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmaktens Helikopterflottilj, Hkpflj, är ett förband med både mark- och sjöoperativ inriktning som kan verka vid insatser i Sverige och internationellt. Helikopterstöd är efterfrågat av många. Till exempel för person-, materiel-, eller sjukvårdstransporter, ledning, spaning eller bevakningsuppdrag. Helikopterflottiljen deltar därför ofta i uppdrag och övningar med andra förband men också som stöd till samhället i olika krissituationer. Huvuddelen av Helikopterflottiljen är placerad i Linköping (Malmen), med två stora enheter i Luleå (Kallax) samt Ronneby (Kallinge). Flottiljen ansvarar även för Hemvärnet i Östergötland.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Mer info
Område Linköping
Yrkesroll Data & IT, Teknik & Ingenjör, Ingenjör
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida http://www.forsvarsmakten.se/sv/
Sista ansökningsdag 1 juli (6 dagar kvar)