Särskilda helikoptergruppen(shg) söker försörjningssoldater

Särskilda helikoptergruppen(shg) söker försörjningssoldater

SPECIALFÖRBANDEN ÄR PRIMÄRT EN MILITÄRSTRATEGISK RESURS SOM SKALL ÖKA MÄNGDEN HANDLINGSALTERNATIV GENOM ATT KOMPLETTERA OCH TILLFÖRA LÖSNINGAR UTANFÖR DE REGULJÄRA FÖRBANDENS MÖJLIGHET. FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND BESTÅR AV SPECIALFÖRBANDSLEDNINGEN (SFL), SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN (SOG) SAMT SÄRSKILT AVDELADE STÖDJANDE ENHETER.

SHG är en stödjande enhet inom Specialförbandssystemet som är särskilt avdelad, tränat och utrustat. Förbandet finns vid Helikopterflottiljen och genomför taktisk transport, eldunderstöd samt underrättelseinhämtning med helikopter 15 och 16. All personal har frivilligt sökt sig till SHG, är särskilt uttagen och samtränad med SOG.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i en drivmedelsgrupp som stödjer helikopterunderhållsplutonerna med drivmedelstjänst. Du kommer även att stödja förbandets övriga logistiktjänst under ledning av logistikofficeren.

Kvalifikationer
 • Soldat - OR1-3
 • Genomförd värnplikt med godkända betyg eller godkänd GMU
 • Godkänd enligt FM FysS nivå 2, styka och kondition
 • CE-kort
 • ADR-intyg minst klass 1, 3 och tank
 • Goda kunskaper i engelska, tal och skrift
Meriterande kvalifikationer
 • Kvalitetssäkring drivmedel
 • Grundkurs flygdrivmedel
 • ALARP, FARP, FARS
 • Tidigare genomförd internationell tjänstgöring
 • Skyddsvaktsutbildning
 • Militärt förarbevis C, CE
 • Övriga språkkunskaper
Personliga egenskaper.Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Övrigt
Heltid. Schemalagd arbetstid. Arbetsort, Linköping.Tillträde enligt överenskommelse hösten 2018. Ansökningsprocessen: Innan eventuell anställning kommer du att kallas till förbandet för kompletterande tester.

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av:
Mj Anders Lockerud
Kn Pekka Silander
Kn Kari Seppänen
Nås via Helikopterflottiljens växel 013-28 30 00

Fackliga representanter
OFR/O, Mats Häggström, 070-209 96 11
Försvarsförbundet, Caroline Nilsson, 013-28 30 00
SACO-S, Anneli Helmersson, 013-28 30 00

Välkommen med din ansökan senast 2018-08-13 till Hkpflj-rekrytering-SHG@mil.se

Din ansökan ska innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmaktens Helikopterflottilj, Hkpflj, är ett förband med både mark- och sjöoperativ inriktning som kan verka vid insatser i Sverige och internationellt. Helikopterstöd är efterfrågat av många. Till exempel för person-, materiel-, eller sjukvårdstransporter, ledning, spaning eller bevakningsuppdrag. Helikopterflottiljen deltar därför ofta i uppdrag och övningar med andra förband men också som stöd till samhället i olika krissituationer. Huvuddelen av Helikopterflottiljen är placerad i Linköping (Malmen), med två stora enheter i Luleå (Kallax) samt Ronneby (Kallinge). Flottiljen ansvarar även för Hemvärnet i Östergötland.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Mer info
Område Linköping
Yrkesroll Säkerhet & Skydd, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Projekt- / Visstidsanställd
Hemsida http://www.forsvarsmakten.se/sv/
Sista ansökningsdag 13 aug (49 dagar kvar)