215.fuhkomp söker en Sektionschef för 2.helikopterunderhållssektionen

215.fuhkomp söker en Sektionschef för 2.helikopterunderhållssektionen

Vi letar efter dig som vill vara med och utveckla 215.fuhkomp som krigsförband och som vill ta en aktiv ledarskapsroll för 2.helikopterunderhållssektionen.

Som sektionschef svarar du inför kompanichefen att sektionens flygunderhållsverksamhet bedrivs enligt gällande regelverk så att fortsatt luftvärdighet kan garanteras. Du ser till att verksamheten är i balans mot tillgängliga resurser och kompetens. Vid eventuell insats leder du din sektion och är beredd att företräda kompaniet i lägre stabsbefattningar.

215 Flygunderhållskompaniet arbetar främst med helikopter 15 och producerar tillgängliga resurser gentemot flertalet kunder. Kompaniet ansvarar för den dagliga driften av helikopter 15 vilket innebär linjetjänst, avhjälpande underhåll samt viss tillsynsverksamhet. Underhållssektionen leder kompaniets tillsyner på helikopter 15 och även i viss mån planerat flygunderhåll på helikopter 16 varpå du som sektionschef har ett mycket nära samarbete med vårt systerkompani, 216.flygunderhållskompaniet.

Underhållssektionen består av civila tekniker och plåtslagare som är krigsplacerade och har kombattantutbildning. Bredvid underhållssektionen finns det en klargöringspluton bestående av militära tekniker.

2.helikopterunderhållssektionen har som främsta uppgift att driva felavhjälpande och planerat underhåll på både helikopter 15 och helikopter 16. Därtill skall chefen utveckla/ vidmakthålla kompetenser och förmågor för att ingå i ett krigsförband. Här ansvarar du för administration av personalärenden samt att tillsammans med stf sektionschef som har till uppgift att administrera den tekniska tjänsten.

Som sektionschef vid 215.fuhkomp kommer du att få arbeta med att utveckla sektionens krigsförbandsförmåga tillsammans med din personal. Du kan komma att bistå skjutledarkompetens vid kompaniets skjutveckor/utbildningar och du är den som kommer att få driva personalen mot krigsmannarollen.

Som sektionschef är du en viktig ingående del i kompaniledningen. Du är den som stöttar kompanichefen och kan få företräda kompanichefen vid dennes frånvaro när det gäller verksamhetsplanering och att leda kompaniet.

Tillsammans är vårt ledord. Vi jobbar över gränserna. Vi hjälper varandra för att få ett så välmående och fungerande kompani som möjligt. Hos oss på 215.fuhkomp är det viktigt att alla trivs för att bedriva en så flygsäker miljö som möjligt.

Personliga egenskaper värderas högt.

Kvalifikationer

Krav
  • AO ledning flygunderhåll
  • OF1
Meriterande
  • Behörighet A 1
  • Behörigt B1
  • Körkort C och CE
  • Utlandstjänstgöring
Övrigt:
Tjänsten är 100% tillsvidareanställning och inleds normalt med provanställning 6 månader.
Tjänstgöringsort Linköping.
Tillträde efter överenskommelse.

Kontakt:
Rekryteringsansvarig: Mj Maria Levin C 215.Fuhkomp, 0732-473351

Facklig representant: FR/O: Mats Häggström, 013-283000

Välkommen med din ansökan senast 2018-11-15

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmaktens Helikopterflottilj, Hkpflj, är ett förband med både mark- och sjöoperativ inriktning som kan verka vid insatser i Sverige och internationellt. Helikopterstöd är efterfrågat av många. Till exempel för person-, materiel-, eller sjukvårdstransporter, ledning, spaning eller bevakningsuppdrag. Helikopterflottiljen deltar därför ofta i uppdrag och övningar med andra förband men också som stöd till samhället i olika krissituationer. Huvuddelen av Helikopterflottiljen är placerad i Linköping (Malmen), med två stora enheter i Luleå (Kallax) samt Ronneby (Kallinge). Flottiljen ansvarar även för Hemvärnet i Östergötland.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Mer info