Projektledare för ny boendeform inom äldreomsorgen

Projektledare för ny boendeform inom äldreomsorgen

Inom omsorgs- och socialförvaltningen arbetar 900 medarbetare och omfattar verksamhetsområdena äldreomsorg, socialpsykiatri, funktionsnedsättning samt individ och familjeomsorg. Vi erbjuder stöd till Lidingöbor i livets alla skeenden och allt arbete vi gör präglas av att vi sätter individens perspektiv i centrum och utgår från varje individs unika situation och behov.

Ansvar och arbetsuppgifter
Äldreomsorgen står inför en strukturförändring, främst driven av demografisk förändring. Andelen Lidingöbor som behöver äldreomsorg kommer att öka som en följd av förbättrad folkhälsa och ökad livslängd. Staden behöver säkra att äldreomsorgen är rätt utformad och dimensionerad för Lidingöbornas behov. En ny boendekedja har därför tagits fram, där en ny boendeform som bryter isolering och bygger trygghet ska skapas. Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram utformning av den nya boendeformen, kallad utvecklat seniorboende.

Vi söker nu en projektledare som vill driva arbetet med att ta fram underlag för hur ett utvecklat seniorboende ska gestaltas. I det ingår även att beskriva hur anpassningen av dagens verksamhet till det nya ska gå till.

Projektledarens ansvar är att se till att utredningen blir klar inom tid och budget samt att besvara beställarens frågeställningar. Projektledaren kommer att arbeta nära en utredare som ansvarar för skrivandet av själva utredningen.

Arbetsuppgifter som ingår är:
  • Ta fram projektplan
  • Föredragande i styrgrupp
  • Uppdragsgivare till kommunikationsansvarig
  • Facilitering av möten och studiebesök
  • Ansvara för omvärldsbevakning
Även andra arbetsuppgifter kan förekomma och arbetets innehåll och förutsättningar kan komma att förändras över tid.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk utbildning som vi bedömer relevant för uppdraget. Du har flerårig erfarenhet av projektledning, i första hand inom liknande typer av projekt eller områden. Du har erfarenhet av och kunskap om en politiskt styrd organisation. Har du dessutom drivit komplexa utvecklingsfrågor inom äldreomsorgen ser vi det som meriterande.

För rollen krävs det att du som person är strategisk samt planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt för att säkerställa att du levererar resultat enligt tidplan och budget. Du har en välutvecklad förmåga att arbeta med komplexa frågor samt att bryta ner och kommunicera kring detta på ett sätt som är anpassat efter motpart och situation. Du har en god samarbetsförmåga samt intresse och vilja att hjälpa andra och leverera lösningar.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Mer info
Område Lidingö
Yrkesroll Organisation & ledning, Projektledare, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag Löpande (59 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Vill också du ha ett jobb som är till nytta och glädje för andra människor? Där du är med och formar hur vårt samhälle ska se ut i framtiden. Där du får vara ditt bästa jag.

I Lidingö stad hör arbete samman med hälsa. Vi satsar helhjärtat på utvecklande ledarskap och på dig som person. Med 2500 färgstarka kollegor inom 260 olika yrken, så behöver din vardag aldrig bli grå.

Gå in på lidingo.se/jobb så får du veta hur det är. På riktigt.