Enhetschef plan och bygglov

Enhetschef plan och bygglov

Lidingö är en av Sveriges mest attraktiva bostadsorter och staden har höga kvalitetsmål i samband med stadsutvecklingen. Inom Miljö- och stadsbyggnadskontoret arbetar närmare 50 personer uppdelat på tre enheter. Vi arbetar i en stimulerande stadsmiljö med höga arkitektoniska och kulturhistoriska värden. Här finns avtryck av många stora svenska arkitekter, både dåtida och nutida. Vi ställer höga krav på gestaltning och utformning av det som ska byggas och fokuserar på att de beslut som fattas är rättssäkra.

Här samlas stor kompetens under samma tak inom många yrkeskategorier vilket ger en arbetsmiljö med mycket utbyte och lärande. Vi söker nu en chef till den nya enheten bestående av plan, exploatering och bygglov.

Om enheten
Vi söker nu en enhetschef till vår nya enhet plan och bygglov. Enheten ansvarar för stadens fysiska planering: stadsbyggnad, översiktlig planering, detaljplanering, exploateringsfrågor samt bygglovsfrågor. På enheten arbetar 15 medarbetare med akademisk utbildning inom arkitektur och samhällsbyggnad. Ditt uppdrag är att leda och utveckla enheten så att ni tillsammans når uppsatta mål.

Arbetsuppgifter
Motiveras du av att driva utveckling samt hitta och dra nytta av synergier mellan de olika funktionerna i stadsbyggnadsprocessen? Vi har slagit samman tidigare två enheter bestående av plan och exploatering samt bygglov till en och samma enhet. Detta för att vi tror på att ett närmre samarbete mellan dessa funktioner kommer ge oss stora fördelar i våra olika processer inom den fysiska planeringen. Tror du liksom vi på den idén kan du vara den vi letar efter.

Som enhetschef för den nya plan och bygglovsenheten är ditt huvudsakliga uppdrag att driva enhetens strategiska och operativa arbete. En viktig del i det är att inspirera och ge förutsättningar för dina medarbetare att ta ansvar i sina roller samt känna engagemang i arbetsuppgifterna och de mål vi arbetar mot. Som utsedda till årets digitaliseringskommun har vi ett stort engagemang i digitaliseringsfrågor och hur vi med nytänkande i fokus kan använda digitaliseringen för att utveckla verksamheten. Vi har en helt digitaliserad bygglovsprocess och nästa steg för oss är utveckla planprocessen i samma riktning, i vilket du kommer ha en central roll.

Du har en helhetssyn över stadens utveckling, värnar om en varsam utveckling av Lidingös unika bebyggelse och ansvarar för att enheten levererar enligt de krav på kvalitet och rättssäkerhet som ställs. Du ingår i miljö- och stadsbyggnadskontorets ledningsgrupp och tillsammans verkar vi för att driva utveckling av verksamheten både inom kontoret och hela staden. För oss är det även viktigt med ett gott samarbete med den politiska ledningen och ha en lyhördhet för den politiska viljeinriktningen.

I ditt arbete som chef ingår även:
  • Planera, strukturera och leda arbetet inom enheten
  • Samarbeta och föra dialog med både interna och externa intressenter som byggföretag, lidingöbor och andra förvaltningar i Lidingö stad
  • Leda utvecklingsarbetet i enlighet med verksamhetsplaner, mål och övriga styrdokument
  • Budget och personalansvar
Även andra arbetsuppgifter kan förekomma och arbetets innehåll och förutsättningar kan komma att förändras över tid.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk utbildning inom arkitektur, samhällsbyggnad eller motsvarande. Du behöver ha erfarenhet av arbete som chef, gärna inom samhällsbyggnad, flerårig erfarenhet av stadsutveckling och fysisk planering samt erfarenhet av den kommunala planeringsprocessen. Det är meriterande om du arbetat i en politiskt styrd organisation, har erfarenhet av planhandläggning och/eller exploateringsverksamhet eller har arbetat med förändringsledning. För tjänsten behöver du ha goda kunskaper i svenska både tal som skrift och goda kunskaper i lagar och regler kring stadsbyggnad såsom PBL, MB etc.

Som person har du god ledarskapsförmåga och har helhetssyn över verksamheten du arbetar i. Du fokuserar på utveckling av verksamheten med utgångspunkt i att mål och resultat ska uppnås. Du är uthållig och förblir motiverad trots förändringar och är självgående i ditt arbete. Eftersom tjänsten innebär samverkan i många olika forum behöver du ha god samarbetsförmåga och vara serviceinriktad.
Mer info
Område Lidingö
Yrkesroll Organisation & ledning, Chefsbefattningar, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag Löpande (59 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Vill också du ha ett jobb som är till nytta och glädje för andra människor? Där du är med och formar hur vårt samhälle ska se ut i framtiden. Där du får vara ditt bästa jag.

I Lidingö stad hör arbete samman med hälsa. Vi satsar helhjärtat på utvecklande ledarskap och på dig som person. Med 2500 färgstarka kollegor inom 260 olika yrken, så behöver din vardag aldrig bli grå.

Gå in på lidingo.se/jobb så får du veta hur det är. På riktigt.