F-3 lärare till Bo skola

F-3 lärare till Bo skola

Bo skola består av ca 160 elever från förskoleklass till årskurs 3. Hos oss samarbetar skola, förskoleklass och fritidshem för att ge eleverna de kunskaper och färdigheter de behöver för framtiden. Skola och fritidshem har ett nära och viktigt samarbete - vi kompletterar varandras uppdrag för att alla våra elever och barn ska utvecklas optimalt både kunskapsmässigt och socialt.
Skolan ligger knappt 20 minuter från T-centralen och runtom finns flera grönområden: Grönsta gärde, Kyrkviken och natur inpå knuten som ger möjlighet till både friluftsverksamhet, utomhuspedagogik och varierande arbetssätt. Vi har även en skolträdgård och en fin skolgård som erbjuder många möjligheter till varierad lek och aktiviteter.

Till hösten går en av våra fantastiska lärare i pension och därför söker vi nu en ny lärare till vår trygga, välskötta och familjära skola!

Om arbetsplatsen
Bo skola är en liten skola mitt i det gröna på norra delen av Lidingö. Vi har lyckats skapa en fin sammanhållning och god samverkan skola-fritids som vi värnar starkt om. På Bo skola har du möjlighet att lära känna alla barn och elever men även dina kollegor vilket ger en trygg, familjär och inkluderande stämning. All personal på skolan är engagerade och brinner för att utveckla och förfina skolans och fritidshemmets verksamhet och innehåll.

Arbetsuppgifter

I rollen ingår att tillsammans med ditt arbetslag och övriga kollegor skapa de bästa förutsättningarna för dina elever och driva den pedagogiska utvecklingen framåt. Som lärare bidrar du med dina spetskompetenser, intressen och kunskaper för att skapa den bästa skolan för våra barn och elever. Vi kommer endast att kalla sökande med adekvat utbildning till intervju och tar stor hänsyn till dina personliga egenskaper och styrkor för att skapa ett starkt och kompetent arbetslag där flera yrkeskategorier ingår: lärare, fritidsledare, fritidslärare och övrig skolpersonal samt ett väl fungerande elevhälsoteam och ledningsgrupper för både skola och fritidshem.

Lidingö stad har just nu en större satsning på skolor som kallas för Pedagogiska arbetande nätverksgrupper (PANG). Genom riktade insatser skapar vi ett kollegialt lärande för att fördjupa oss i den pedagogiska kompetensen.

Vi värdesätter gott ledarskap där alla chefer i Lidingö stad har gått utbildning i Utvecklande ledarskap. Vi satsar även på våra medarbetare i form av kompetensutveckling, hälsodagar och utbildning i aktivt medarbetarskap.

I Lidingö stad arbetar vi utifrån värdeorden engagerad, professionell och initiativrik. De ger oss vägledning i hur vi vill uppfattas och agera för att ge god service och det bästa stödet till Lidingöborna. På Bo skola får du engagerade kollegor som vill utvecklas mot att bli den bästa skolan och fritidshemmet för våra barn och elever.

Välkommen med din ansökan!

Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare och vill ta dig an en ny förskoleklass och sedan följa denna klass under de fyra år som de går hos oss på Bo skola. Du är en tydlig ledare i klassrummet och hanterar den socialpedagogiska situationen i klassrummet väl. Du arbetar målmedvetet med din sociala relation till klassen och elevernas relation till varandra i undervisning och lärprocesser. Vi vill att du har:
  • Ämneskompetens: Du har kunskap om begrepp, fakta och teorier i alla de aktuella undervisningsämnen du undervisar i, både i nutid och ur ett historiskt perspektiv. Du måste även ha erfarenheter kring forskning och kunskapsutveckling inom de olika ämnena samt förmåga att kritiskt kunna granska ny kunskap.
  • Didaktisk kompetens: Du är skicklig på att planera, genomföra och utvärdera din undervisning och kan motivera dina val utifrån mål, innehåll samt metod.
  • Ledarkompetens:Du kan organisera och leda, du kan hantera disciplin, ordning och elevomsorg. Du kan gruppera eleverna utifrån arbetsuppgift och samtidigt individanpassa undervisningen för den enskilde eleven
För oss är det viktigt att alla våra lärare ser till varje elevs förutsättningar och påverkar dem i en positiv riktning. Du är mån om att eleverna mår bra, att de trivs och känner sig trygga. Du lyckas skapa en god stämning och anstränger dig för att lära känna alla barn på skolan.

Du värdesätter goda relationer med både elever, kollegor, vårdnadshavare och andra aktörer inom skolans värld. Du är en god planerare, genomförare och utvärderar systematiskt ditt arbete för att hela tiden sträva mot att ständigt utvecklas. Du har höga förväntningar på dina elever och strävar mot att fostra dem till goda medmänniskor som sedan ska klara sig i samhället. Du står för och förmedlar betydelsen av människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med de svaga och utsatta. Ditt klassrumsklimat är tryggt och välkomnande. Som lärare vill du dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter till andra kollegor. Du tar stort ansvar för hela skolans bästa och är prestigelös.

Övrigt
Lidingö stad tillämpar individuell lönesättning.

Tillträdesdatum den 5 augusti 2021.

Inför rekryteringsarbetet har Lidingö stad tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Mer info
Område Lidingö
Yrkesroll Utbildning, Lärare
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 18 maj 2021 (5 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Vill också du ha ett jobb som är till nytta och glädje för andra människor? Där du är med och formar hur vårt samhälle ska se ut i framtiden. Där du får vara ditt bästa jag.

I Lidingö stad hör arbete samman med hälsa. Vi satsar helhjärtat på utvecklande ledarskap och på dig som person. Med 2500 färgstarka kollegor inom 260 olika yrken, så behöver din vardag aldrig bli grå.

Gå in på lidingo.se/jobb så får du veta hur det är. På riktigt.