VA-ingenjör

VA-ingenjör

Om arbetsplatsen
VA-enheten ansvarar för den kommunala vatten- och avloppsverksamheten i Lerums kommun. Detta genom produktion och distribution av dricksvatten samt avledning och rening av avloppsvatten åt ca 30 000 människor. Kommunen har fyra vattenverk, ett reningsverk, ett flertal tryckstegringar och pumpstationer, många mil ledningsnät samt flertalet öppna dagvattensystem. Lerums kommun är delägare i Gryaabs reningsverk i Göteborg, där den större delen av kommunens avloppsvatten renas. VA-enheten har totalt av 33 medarbetare som fördelas på tre enheter. VA-planering har ett brett uppdrag, som grovt koncentreras mot fyra huvudområden; Utredningar, Kartteknik, VA-administration och Abonnentärenden. Vi arbetar också med ekonomi- och taxefrågor, modellering, dagvattenstrategier och långsiktig VA-planering. Vi stödjer våra två operativa driftenheter inom produktion och distribution. På VA-planering får du tretton duktiga kollegor som arbetar tillsammans i moderna verksamhetssystem och i luftiga lokaler. Vi har en positiv och lösningsorienterad anda på VA-enheten och samarbetar i god anda tvärfunktionellt inom Samhällsbyggnadssektorn. Du blir placerad vid vårt kontor i Stenkullen, ett stenkast från närmaste busshållplats och tågstation. Vi har tillgång till poolbilar, elcykel eller använder lokaltrafik vid resor i tjänsten. Tjänsten är säkerhetsklassad vilket ställer krav på att du är svensk medborgare. Innan anställningen blir aktuell, genomförs därför en säkerhetsprövning och klassning.

Arbetsuppgifter
Som utredande VA-ingenjör arbetar du främst med vårt befintliga ledningsnät för att säkerställa en god och trygg VA-leverans även i framtiden. Du kommer att leda större utredningar som till exempel förtätningsstudier där kostnad och nytta ses över. VA-enheten har flera bevakningsområden som behöver studeras för kommande utbyggnader. I kommande detaljplaner representerar du VA-enheten för att säkerställa en fortsatt god infrastruktur. Du initierar och leder studier, såväl i fält som i tillgängliga ledningsmodeller (Mike/Urban). Genom din kunskap hjälper du till att öka och utveckla VA-enhetens egen förmåga att göra analyser av flödes- och avrinningsberäkningar i Mike/Urban eller motsvarande programvara. Du kommer också att genomföra årliga vattenbalanser och ekonomiska kalkyler av olika slag. VA-enheten arbetar med att implementera mål i Agenda 2030. Flera av våra kommande utredningar kommer att appellera till delmål. Genom din kunskap om klimatpåverkan kommer du att ha en framträdande roll i vårt arbete med att klimatsäkra VA infrastruktur. I några fall kan det bli aktuellt att arbeta med våra framtida vattendomar. Interna såväl som externa kontakter ingår i det löpande arbetet. I din funktion rapporterar du till enhetschef.

Kvalifikationer
Du är etablerad som VA-ingenjör med minst fem års erfarenhet av analytiskt eller utredande arbete i VA-sektorn. Du kan också arbeta med dagvattenfrågor och vara en fena på flödesberäkningar. Arbetar du idag med t ex Mike/Urban eller FFC är det starkt meriterande, då vi genomför tester och simuleringar i egen systemmodell. Vi tror att du har grundutbildning som civilingenjör Väg och vatten eller gått en likartad högskoleutbildning mot miljö/infrastruktur. Du har god kunskap om gällande och tillämplig VA-lagstiftning, dricksvattendirektivet och är bekant med Agenda 2030. Vi värdesätter nytänkande och att du har intresse för omvärldsbevakning, till exempel inom relevanta vattenmiljöfrågor. Som utredare kan du komma att vara föredragande i olika sammanhang vilket ställer krav på pedagogisk förmåga, ödmjukhet och god ton. I befattningen arbetar du under eget ansvar och i samarbete med olika kollegor inom hela VA-enheten, varför tålamod, struktur och god social förmåga är mycket betydelsefullt. Du förväntas kunna driva dina egna frågor och rapportera till chef eller projektgrupp vid behov. Genom din personlighet skapar du arbetsglädje och engagemang hos dina kollegor. Du talar och skriver svenska obehindrat samt har körkort för personbil. Vi gör urval löpande under ansökningstiden så vänta inte med din ansökan. Anställning kan komma att ske innan ansökningstid har löpt ut. Vi ser fram emot din ansökan,och att du blir en i vårt kompetenta gäng!

Övrigt
Kommunens vision lyfter fram ledorden hållbarhet, kreativitet och inflytande vilket genomsyrar vårt arbete. Vi är cirka 3 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att erbjuda god service och skapa välfärd för kommunens cirka 42 000 invånare. Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling. Vi vill främja en god arbetsmiljö där det går att kombinera arbete, föräldraskap och fritid. Vi erbjuder förmåner så som friskvård och personalvårdprogram. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat. Varmt välkommen med din ansökan! Inför den här rekryteringen har vi redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi undanber oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Mer info
Kontaktperson Anders Möller
Telefon 0302-521011
Område Lerum
Yrkesroll Teknik & Ingenjör, Civilingenjör
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 15 nov 2020 (17 dagar kvar)