Speciallärare till grundsärskola

Speciallärare till grundsärskola

Om arbetsplatsen
Lerums grundsärskola består av två skolenheter. De två skolenheterna befinner sig i dagsläget integrerad på var sin skola, Knappekullaskolan och Rydsbergsskolan. Det är på dessa två skolor som grundsärskolan i Lerum är organiserad i arbetslag och klasser. De elever i grundsärskoleklass som går i åk 1-5 går på Knappekullaskolans grundsärskola och elever i årskurs 6-9 går på Rydsbergsskolans grundsärskola. Lerums grundsärskola är väl integrerad på både Knappekullaskolan och Rydsbergsskolan, där verksamheten genomförs och bedrivs tillsammans med grundskolornas rektorer och övrig personal. För att utveckla verksamheten på grundsärskolan arbetar vi systematiskt med kvalitetsarbete. I kvalitetsarbetet har vi identifierat två områden för utveckling. 1. Tillgänglig lärmiljö, 2. Ett vetenskapligt förhållningssätt. Verksamheten utgår från att i största möjliga omfattning anpassa undervisningen, den fysiska miljön och bemötandet ur ett tillgänglighetsperspektiv med både gruppen och individen i centrum. Metoder som vi använder är tydliggörande pedagogik, AKK (alternativ kompletterande kommunikation) i form av bildstöd, tecken och annan sensorisk och kreativ träning. Vi arbetar utifrån Ross Greenes teorier att barn gör rätt om de kan och Bo Hejlskovs teorier kring lågaffektivt bemötande. Genom att ständigt analysera, utvärdera och förändra i verksamheten skapar vi förutsättningar för att eleverna skall lyckas och nå sin fulla potential. Den här tjänsten ligger på Rydsbergsskolans grundsärskola. På Rydsbergsskolans grundsärskola går 28 elever. Verksamheten är anpassad för elever med intellektuell funktionsnedsättning samt för elever med flerfunktionsvariationer. I dagsläget är verksamheten organiserad i tre arbetslag och fyra klasser. Hur klasserna är sammansatta angående antal elever och personal eller ämnesområden och ämnen varierar utifrån elevernas behov av anpassningar. Undervisningen leds av speciallärare med ämnesbehörighet men i klasserna finns också annan personal så som elevassistenter, elevstödjare, fritidsledare och resurspedagoger.

Arbetsuppgifter
Vi söker kreativ speciallärare/specialpedagog med legitimation och behörighet att undervisa i alla ämnesområden på grundsärskolans träningsskola åk 1-9. Du skall vara väl förtrogen att arbeta i team tillsammans med övriga lärare, fritidspedagoger, elevassistenter och elevhälsoteam. Du skall också drivas av en lust att utveckla undervisningen för elever på tidig utvecklingsnivå. Färdigheter och utbildning inom alternativa kommunikationssätt som t ex tecken som stöd är meriterande.

Kvalifikationer
Du skall vara legitimerad lärare/förskollärare med legitimation att undervisa i alla ämnesområden. Ytterligare ämnen i behörighetsförteckningen är meriterande. Du som ännu inte är legitimerad enligt ovan men önskar arbeta som lärare i grundsärskola kan också söka tjänsten men måste då vara villig att genomgå speciallärarprogrammet mot utvecklingsstörning. För att få en tillsvidareanställning som speciallärare måste utbildningen vara slutförd och godkänd. Vi tänker särskilt på dig med förskollärarlegitimation.

Övrigt
Kommunens vision lyfter fram ledorden hållbarhet, kreativitet och inflytande vilket genomsyrar vårt arbete. Vi är cirka 3 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att erbjuda god service och skapa välfärd för kommunens cirka 42 000 invånare. Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling. Vi vill främja en god arbetsmiljö där det går att kombinera arbete, föräldraskap och fritid. Vi erbjuder förmåner så som friskvård och personalvårdprogram. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat. Varmt välkommen med din ansökan! Inför den här rekryteringen har vi redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi undanber oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Mer info
Kontaktperson Niss Kerstin Hallgren
Telefon 073-6844405
Område Lerum
Yrkesroll Utbildning, Specialpedagog
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 30 nov 2020 (6 dagar kvar)