Socialsekreterare

Socialsekreterare

Om arbetsplatsen
Vi söker dig som vill arbeta som socialsekreterare på Funktionshinderenheten i Lerums kommun. Tjänsten är en tillsvidareanställning. Vår arbetsplats ligger nära pendelstation cirka en minut gångväg. Från Göteborgs central eller Alingsås tar det 20 minuter med tåg till Lerum. Vi erbjuder friskvårdsbidrag, frukt och kaffe. På enheten arbetar idag 12 socialsekreterare och därutöver finns två 1:e socialsekreterare och en enhetschef, alla med flerårig erfarenhet av handläggning inom enhetens område. Vi har ett målgruppsinriktat arbetssätt vilket omfattar målgrupperna psykiatri- neuropsykiatri, fysiska och intellektuella funktionsnedsättningar samt barn/ungdomar. På vår enhet arbetar vi alla tillsammans och tar ett gemensamt ansvar. Vi söker dig som vill vara en aktiv medarbetare i vårt utvecklingsarbete och skapa goda förutsättningar för enhetens uppdrag och för våra kommuninvånare.

Arbetsuppgifter
Vi söker dig som särskilt vill fördjupa dig inom målgrupperna psykiatri-neuropsykiatri men du kommer såklart att vara en del i helheten vilket innebär att du även kan komma att arbeta med andra målgrupper. I din tjänst arbetar du med att utreda, besluta och följa upp bistånd/insatser enligt socialtjänstlagen och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Mötet med den sökande och dess nätverk är viktigt då du där skapar en relation och får goda förutsättningar för ditt fortsatta utredningsarbete där information och guidning till samhällets olika insatser blir en naturlig del i samtalet. Uppdraget präglas av nära samverkan och samarbete både internt och externt med övriga enheter inom sektorn, olika utförare, anhöriga, legala företrädare, sjukvården och övriga aktuella samverkansparter. Vi söker dig som har ett intresse för såväl mötet med människan som noggrant utredningsarbete. Som socialsekreterare har du ett varierande arbete som möjliggör ett flexibelt arbetssätt där dina personliga egenskaper som utredare och kollega tas tillvara. Arbete på funktionshinderenheten innebär att kombinera teoretiska kunskaper kring diagnoser och kring konsekvenser av funktionsnedsättning ur ett socialt/biologiskt/psykologiskt/kulturellt perspektiv med praktiska färdigheter, så som att kommunicera med personer som har nedsatt kommunikationsförmåga och med personer i utsatta situationer och i kris. Arbetet innebär att hantera prioriteringar, krav och motstridiga intressen, att göra etiska överväganden och ställningstaganden. Vi erbjuder dig stöd och handledning i det dagliga arbetet av 1:e socialsekreterare både i grupp och enskilt. Utöver det dagliga stödet erbjuder vi extern processhandledning. Regelbunden internutbildning kommer att ske inom flera områden. Enheten kommer att bedriva ett stort utvecklingsarbete kring samtalsmetodik, familjearbete och jämställdhetsintegrering där du tillsammans med övriga på enheten blir en viktig person. Det finns goda möjligheter till särskilda uppdrag/ansvarsområden efter intresse och behov på enheten. Arbetet kan också innebära en del resor för att besöka personer som bor på boenden utanför kommunen.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socionom eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Tidigare arbetslivserfarenhet som socialsekreterare inom myndighetsutövning är meriterande. Du ska ha kunskap om olika funktionsnedsättningar främst psykiska/neuropsykiatriska, dess följder och hur det påverkar den enskildes vardag. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av arbete inom annan funktionshinderverksamhet. Du förstår yrkets och socialtjänstens roll i ett större sammanhang för den enskilda personen och har god kännedom om de verksamheter som personer med psykiska funktionsnedsättningar ofta kommer i kontakt med. Du har god kännedom om de lagar och förordningar som styr så väl socialtjänstens som annan relevant verksamhet, exempelvis SoL, LSS, FL, OSL, HSL, LPT, LRV samt lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Du har god kännedom om socialtjänstens och kommunens ansvar gentemot andra huvudmän. Samtal, utredningar och löpande dokumentation är det viktigaste metoderna i arbetet, därför behöver du ha en god förmåga att uttrycka dig både i tal och skrift. Arbetet innefattar samverkan med olika enheter och andra myndigheter vilket ställer krav på förmåga till samarbete och tydlig kommunikation. Som socialsekreterare är du engagerad, trygg, ansvarstagande och du har ett professionellt och smidigt förhållningssätt. Det är också viktigt att du är nyfiken, intresserad av mötet med människan och har förmåga att sätta dig in i andras livssituation. Vi söker dig som har en positiv inställning till att utveckla arbetsmetoder och som aktivt vill delta i diskussioner och genomförande av förbättringar på enheten. Meriterande om du har erfarenhet av verksamhetssystemet Treserva. Körkort krävs. Erfarenhet krävs.

Övrigt
Lerums kommuns vision att bli Sveriges ledande miljökommun år 2025 och dess ledord hållbarhet, kreativitet och inflytande genomsyrar kommunens arbete. Inom kommunens verksamheter arbetar cirka 3 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att erbjuda god service och skapa välfärd för kommunens cirka 41 000 invånare. Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling. Kommunens medarbetare ska ha en god arbetsmiljö som främjar möjligheter att kombinera arbete, föräldraskap och fritid. Vi erbjuder förmåner så som friskvård och personalvårdprogram. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Lerums kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via denna länk, och inte via e-post eller pappersformat. Varmt välkommen med din ansökan! Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Mer info
Kontaktperson Merima Dedic
Telefon 0302-521508
Område Lerum
Yrkesroll Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag Idag (0 dagar kvar)