Rektor Röselidsskolan

Rektor Röselidsskolan

Om arbetsplatsen
Vi söker dig som vill arbeta som rektor i ett ledarteam på Röselidsskolan, som är en väl fungerande F-9 skola i Lerums kommun. Röselidsskolan ligger i kommundelen Gråbo. I Lerum utgår skolornas arbete från det systematiska kvalitetsarbetet, där de tydligt preciserar vilka områden för utveckling som finns på respektive skola. Lerums kommuns skolor arbetar aktivt för att motivera, stimulera och utveckla skolornas elever genom att arbeta för att skapa värde i undervisningen, koppla ämneskunskaper till större helheter och skapa tydliga sammanhang. Att utveckla elevernas kunskaper för att nå ökade resultat är ett fokusområde som ligger till grund för samtliga skolors arbete med att stärka undervisningskvaliteten och skolorna arbetar systematiskt med att anpassa undervisningen efter elevernas olika behov, såväl för de som vill fördjupa sig mer som för dem som behöver extra stöd. Personalen arbetar i arbetslag med tydliga gemensamma ramar för hela skolan men med ett decentraliserat arbetssätt, mandat och ansvar. Arbetslagets lärare ansvarar för undervisningen av alla elever i arbetslaget och eleverna ingår i mentorsgrupper. Röselidsskolan är en skola som har stora ambitioner att utveckla goda ämneskunskaper hos eleverna samtidigt som de arbetar aktivt med att utveckla och stärka andra kompetenser och förmågor. Detta sätt att arbeta förbereder eleverna för dagens och morgondagens samhälle och framtida yrkesliv på ett bra sätt.

Arbetsuppgifter
Som rektor för en skolenhet i Lerums kommun har du verksamhets- personal- och ekonomiansvar. Du förväntas arbeta i nära samverkan med övriga i ledarteamet. Tillsammans har ni ansvar för resultatenhetens budget och det systematiska kvalitetsarbetet. Du deltar aktivt i Sektor lärandes gemensamma arbete och ingår i ledningsgruppen för rektorer. Se vår film om grundskolorna i Lerums kommun: https://www.youtube.com/watch?v=_9QYyEz3xQ4

Kvalifikationer
Vi söker en rektor med vilja och ambition av att leda en skola i framkant. Du bör ha en pedagogisk bakgrund och gärna erfarenhet av pedagogiskt ledarskap. Rektorserfarenhet är önskvärt men annan relevant erfarenhet premieras också. Välkommen med din ansökan!

Övrigt
Lerums kommuns vision att bli Sveriges ledande miljökommun år 2025 och dess ledord hållbarhet, kreativitet och inflytande genomsyrar kommunens arbete. Inom kommunens verksamheter arbetar cirka 3 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att erbjuda god service och skapa välfärd för kommunens cirka 41 000 invånare. Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling. Kommunens medarbetare ska ha en god arbetsmiljö som främjar möjligheter att kombinera arbete, föräldraskap och fritid. Vi erbjuder förmåner så som friskvård och personalvårdprogram. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Lerums kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via denna länk, och inte via e-post eller pappersformat. Varmt välkommen med din ansökan! Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Mer info
Kontaktperson Anders Hurtig
Telefon 0730-55 26 11
Område Lerum
Yrkesroll Organisation & ledning, Chefsbefattningar, Utbildning, Administration & Ledning, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 18 apr 2021 (7 dagar kvar)