Registratorer till Lerums kommun

Registratorer till Lerums kommun

Om arbetsplatsen
Lerums kommun, med centralorten Lerum, ligger knappt 20 minuters resväg från Göteborgs centrum med goda pendlingsmöjligheter. Kommunens ca 41 500 invånare erbjuds hög livskvalitet med en väl fungerande samhällsservice och vacker natur med ett rikt utbud av fritidsaktiviteter samt kulturvärden med anor ända från 1500-talet. Registratorerna är placerade på administrativa enheten. Administrativa enheten ansvarar bland annat för ärendeberedning, dokument- och ärendehantering, arkiv, kommunjuridiskt stöd och överförmyndarverksamhet. Enheten tillhandahåller nämndadministrativt stöd åt kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt administrativt stöd åt kommunalråd och förvaltningsledning. Enheten är placerad under verksamhetsområdet utveckling som är organiserat direkt under kommundirektören. Då en av våra medarbetare går på föräldraledighet söker enheten nu en vikarierande registrator.

Arbetsuppgifter
Som registrator har du en betydande roll i arbetet med att säkerställa enhetlig efterlevnad av kommungemensamma policys, anvisningar och riktlinjer avseende dokument- och ärendehantering. Du kommer att ingå i dokument- och ärendehanteringsteamet tillsammans med en annan registrator, kommunarkivarie och systemförvaltare. Tillsammans arbetar ni på uppdrag av förvaltningsledningen för en öppen kommun med dokumenterade och välfungerande rutiner kring hanteringen av allmänna handlingar. Dokument- och ärendehanteringsteamet ansvarar även för att samordna förvaltningens arbete med intern kontroll samt deltar i arbetet med att utveckla kommunens ärendeprocess. Som registrator arbetar du både med administration och utveckling. Arbetet innebär bland annat att: - Utveckla dokument- och ärendehanteringen - Utbilda i dokument- och ärendehantering - Lämna ut och svara på frågor om allmänna handlingar - Registrera och kvalitetsgranska ärenden i dokument- och ärendehanteringssystemet Platina - Stötta handläggare i ärendehanteringsfrågor Tjänsten är ett vikariat.

Kvalifikationer
Vi söker dig med högskoleutbildning, annan eftergymnasial utbildning, eller arbetslivserfarenhet inom området som vi bedömer likvärdig. Du har god kännedom om kommunal verksamhet och du har kunskaper inom offentlighets- och sekretesslagstiftningen. Du har ett helhetsperspektiv på ärendehantering, dokumenthantering och den politiska processen. Du är pedagogisk, noggrann och har förmåga att skapa struktur, ordning och reda. Du är handlingskraftig och resultatinriktad samt har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Du är en person som gärna samverkar med andra för att uppnå bästa möjliga resultat. Du vill sprida kunskap inom ditt kompetensområde och kan självständigt driva utvecklingsfrågor inom området. Vi ser det som ett stort plus om du har erfarenhet av dokument- och ärendehanteringssystem generellt och Platina i synnerhet.

Övrigt
Från kommunens vision så är ledorden hållbarhet, kreativitet och inflytande något som genomsyrar kommunens arbete. Vi har också inlett arbetet med att stärka och utveckla en gemensam organisationskultur inom hela kommunförvaltningen. Inom kommunens verksamheter arbetar cirka 3 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att erbjuda god service och skapa välfärd för kommunens cirka 42 000 invånare. Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling. Kommunens medarbetare ska ha en god arbetsmiljö som främjar möjligheter att kombinera arbete, föräldraskap och fritid. Vi erbjuder förmåner så som friskvård och personalvårdprogram. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Lerums kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via denna länk, och inte via e-post eller pappersformat. Varmt välkommen med din ansökan! Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Mer info
Kontaktperson Marcus Larsson
Telefon 0302-521597
Område Lerum
Yrkesroll Administration, Assistent
Typ av anställning Heltid, Projekt- / Visstidsanställd
Sista ansökningsdag 29 okt 2019 (6 dagar kvar)