Personal till nystartad resursskola

Personal till nystartad resursskola

Som lärare ansvarar för undervisning i mindre grupper i de ämnen där du är behörig. Du kommer att arbeta i arbetslag tillsammans med övrig personal på skolan. Tillsammans är ni ansvariga för elevernas lärande och utveckling. Ni har ett nära och förtroendefullt samarbete med vårdnadshavare. Du kommer tillsammans med rektor och arbetslag utveckla och driva arbetet mot skolans mål, gällande styrdokument samt aktuell forskning och med utgångspunkt i skolans systematiska kvalitetsarbete. Skolans personal kommer att ha regelbunden handledning. För specialpedagogfunktionen söker vi dig som vill verka för en god pedagogisk lärmiljö med målet att alla elever ska må bra, utvecklas utifrån sina förutsättningar och nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Tillsammans med rektor och elevhälsans övriga personal är du en viktig del i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet på enheten. Skolans socionom/kurator arbetar för en god psykosocial studiemiljö för eleverna och en stor del av arbetet innebär att stödja elever och vårdnadshavare samt vid behov vara behjälplig att upprätta kontakter med externa stödfunktioner. Tillsammans med rektor och elevhälsans övriga personal är du en viktig del i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet på enheten.

Kvalifikationer
Kvalifikationer Vi söker nu dig som är utbildad lärare, gärna med flera ämneskompetenser. Till övriga tjänster behörig specialpedagog respektive socionom/kurator. Du ska ha kompetens och intresse för att arbeta med elever i behov av särskilt stöd och att skapa en tillgänglig lärmiljö för skolans elever. Meriterande är erfarenhet av att arbeta med elever inom autismspektrum och kunskap om konsekvenser av olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Du behöver vara flexibel och ha förmåga att anpassa undervisning och utbildning efter elever olika behov och förutsättningar. Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskola, skola och barnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.

Lerums kommuns vision att bli Sveriges ledande miljökommun år 2025 och dess ledord hållbarhet, kreativitet och inflytande genomsyrar kommunens arbete. Inom kommunens verksamheter arbetar cirka 3 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att erbjuda god service och skapa välfärd för kommunens cirka 41 000 invånare. Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling. Kommunens medarbetare ska ha en god arbetsmiljö som främjar möjligheter att kombinera arbete, föräldraskap och fritid. Vi erbjuder förmåner så som friskvård och personalvårdprogram. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Lerums kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via denna länk, och inte via e-post eller pappersformat. Varmt välkommen med din ansökan! Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Mer info
Kontaktperson Ingela Andersson
Telefon 0736883531
Område Lerum
Yrkesroll Utbildning, Lärare, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 5 maj 2019 (15 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Nu finns möjlighet för dig som vill vara med och bygga upp en alldeles ny verksamhet - en resursskola i Lerum för elever som är i behov av en mycket anpassad skolmiljö. Tillsammans med rektor och övrig personal ska du skapa en högkvalitativ skola, med en tillgänglig lärmiljö och med fokus elevernas kunskapsutveckling och sociala utveckling. Målgrupp är elever inom autismspektrum i behov av mycket omfattande stöd. Skolan ska också fungera som ett kompetenscentrum i kommunen när det gäller undervisning och anpassningar för denna målgrupp. Resursskolans utvecklingsarbete utgår från det systematiska kvalitetsarbetet där man utifrån resultat och analys tydligt preciserar vilka områden för utveckling som finns på enheten. Vi söker: Legitimerade lärare, för undervisning i åk 1-9 Grundlärare, inriktning åk 4-6 (+1-3),+ ämneslärare Specialpedagog Lärare inriktning fritidshem Socionom/kurator