Lärare i fritidshem till Almekärrsskolan

Lärare i fritidshem till Almekärrsskolan

Om arbetsplatsen
Almekärrsskolan är en grundskola med årskurserna F-5. Här går ca 440 elever och här arbetar ca 60 personal. Skolan ligger i ett naturskönt villaområde med skogen inpå knutarna och med ca 15 minuters promenad från pendeltåget. På Almekärrsskolan ingår du i ett arbetslag tillsammans med kollegor på fritidshemmet och lärare i grundskolan. Ni planerar gemensamt utifrån perspektivet hela barnet hela dagen och samskapar en lärmiljö där alla elever kan verka utifrån sina förutsättningar. Betoningen ligger på samarbete och samverkan. Här arbetar engagerade och utvecklingsbenägna pedagoger som driver förbättringsarbete kring undervisningen systematiskt. Vi är en skola som har kommit långt i det systematiska kvalitetsarbetet utifrån kunskapsuppdraget och demokratiuppdraget. Det råder samförstånd kring vart vi är och vart vi ska. Ett gott samarbete mellan ledning, elevhälsa och arbetslag ger goda förutsättningar för våra elever att lyckas i skolan. Vi är en skola med goda strukturer och där det ges goda förutsättningar för planering och pedagogiskt utvecklingsarbete.

Arbetsuppgifter
Vi söker en fritidspedagog/lärare i fritidshem som ska ansvara för planering, genomförande och utvärdering av verksamheten utifrån styrdokumenten, samt i samarbete med grundskolans lärare bedriva undervisning utifrån en helhetssyn. Du skapar goda förutsättningar så att eleverna känner nyfikenhet och lust att lära. Du utvecklar positiva och förtroendefulla relationer till dina elever, kollegor och vårdnadshavare. Du har ett stort intresse av att utveckla fritidshemmets verksamhet både inom det egna arbetslaget men också på skolan i stort. Du samverkar inom ramen för den obligatoriska skolan tillsammans med grundskolans lärare och deltar i undervisningen både som ett stöd, men organiserar också egen undervisning utifrån behörighet. På fritidshemmet utvecklar du goda strukturer och en lärmiljö som ger möjlighet till fortsatt lärande och meningsfull fritid. Hela tiden med eleven i centrum!

Kvalifikationer
* Du är legitimerad fritidspedagog/lärare i fritidshem * Du har ett stort initiativ och brinner för fritidshemmets frågor och utveckling * Du har ett positivt förhållningssätt och ser utmaningar som möjligheter

Övrigt
Kommunens vision lyfter fram ledorden hållbarhet, kreativitet och inflytande vilket genomsyrar vårt arbete. Vi är cirka 3 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att erbjuda god service och skapa välfärd för kommunens cirka 42 000 invånare. Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling. Vi vill främja en god arbetsmiljö där det går att kombinera arbete, föräldraskap och fritid. Vi erbjuder förmåner så som friskvård och personalvårdprogram. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat. Varmt välkommen med din ansökan! Inför den här rekryteringen har vi redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi undanber oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Mer info
Kontaktperson Anna Wingård
Telefon 0302-52 20 53
Område Lerum
Yrkesroll Utbildning, Fritidspedagog
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 30 apr 2021 (62 dagar kvar)