Lärare i fritidshem / Fritidspedagog

Lärare i fritidshem / Fritidspedagog

Om arbetsplatsen
Vill du vara med i att utveckla och forma nya lärmiljöer på Lekstorpsskolan så är detta tjänsten för dig! Lekstorpsskolan är i sluttampen av en ombyggnationsprocess där nya lokaler och nya inspirerande lärmiljöer byggs och formas med syfte att kunna utöka elevantalet på sikt och utökar därmed också vår personalstyrka. Lekstorpsskolan är en F-9 skola och ligger i Gråbo, Lerums kommun och har för närvarande ca 380 elever men siktar mot 500 elever. Skolan är organiserad i 5 arbetslag. Arbetslagen är navet i organisationen och har stort mandat att förändra, utveckla och påverka i utvecklingsfrågor. Vi erbjuder en inspirerande arbetsplats med engagerad personal där skolutveckling står i centrum. Värdeskapande- och entreprenöriellt lärande är centrala begrepp för kunskapsbildningen på Lekstorpsskolan. Vi arbetar gränsöverskridande mellan arbetslagen och ämnesövergripande för att motivera och inspirera varandra och eleverna till utveckling och lärande. På Lekstorpsskolan arbetar all personal utifrån årsarbetstid, vilket innebär att man arbetar 40 timmars vecka för att ge utrymme till tätt samarbete i arbetslagen. Urvalsarbetet och intervjuer kommer att ske fortlöpande och eventuell tillsättning av tjänsten kan komma att ske under ansökningstiden. Så vänta inte med att söka tjänsten.

Arbetsuppgifter
Din roll är att utveckla elever mot deras fulla potential. Ditt arbete skapar, utvecklar och anpassar lärmiljöer så att alla barn och elever kan utvecklas så långt som möjligt. Som lärare för fritidshemmet, är du med och driver lärandet på fritidshemmet. I dina arbetsuppgifter ingår det att planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen för fritidshemmet utifrån fritidshemmets styrdokument (Skollagen och Lgr 11). Som lärare för fritidshemmet samarbetar och samverkar du nära med kollegor i ditt arbetslag men också i tätt samarbete med övriga arbetslag på skolan. Du kommer tillsammans med arbetslaget utveckla och implementera arbetet mot skolans mål, styrdokument och aktuell forskning. Som medarbetare i fritidshemmet arbetar du: - situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat, - utgår från elevernas behov, intressen och initiativ, - bedriver undervisning som syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt. I ditt uppdrag och undervisning möjliggör du: - att eleverna ges möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen, - att eleverna ges möjlighet att utveckla och pröva identiteter och uppfattningar i möte och samspel med andra, - att undervisningen tar tillvara olikheter och mångfald och på så sätt ge eleverna möjlighet att fördjupa sin förståelse för olika sätt att tänka och vara.

Kvalifikationer
Legitimerad grundskollärare med inriktning fritidshem/fritidspedagog. Vi söker dig som: - visar goda ledaregenskaper och skapar trygghet och studiero i klassrummet. - har lätt för att skapa och behålla goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. - ser det som en självklarhet att arbeta med inkludering och möta alla elever utifrån deras behov. - reflekterar över och utvecklar ditt arbete enskilt och tillsammans med kollegor för att alla elever ska lyckas och må bra. - är en god lagspelare som utvecklar och inspirerar till ett gott arbetsklimat. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med elever i behov av stöd. Att du har goda kunskaper inom digitala hjälpmedel som stöttar elevers behov och möjlighet till att utvecklas. Du är en engagerad, motiverad och driven person med ett inkluderande synsätt där varje elevs behov tillgodoses.

Övrigt
Kommunens vision lyfter fram ledorden hållbarhet, kreativitet och inflytande vilket genomsyrar vårt arbete. Vi är cirka 3 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att erbjuda god service och skapa välfärd för kommunens cirka 42 000 invånare. Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling. Vi vill främja en god arbetsmiljö där det går att kombinera arbete, föräldraskap och fritid. Vi erbjuder förmåner så som friskvård och personalvårdprogram. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat. Varmt välkommen med din ansökan! Inför den här rekryteringen har vi redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi undanber oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Mer info
Kontaktperson Björn Olsson
Telefon 0302-52 23 80
Område Lerum
Yrkesroll Utbildning, Fritidspedagog
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag Idag (0 dagar kvar)