Förskolläre till Förskoleklass och fritidshem

Förskolläre till Förskoleklass och fritidshem

Om arbetsplatsen
Stenkulan är en F-9 skola med 525 elever och 70 personal. Skolan består av två enheter, F-3 och 4-9 ligger med bra kommunikationer både från Alingsås och Göteborg. Vår skola kännetecknas av kollegialt lärande och välutvecklade arbetslag med stort engagemang och hög kompetens. På skolområdet finns skateramp, idrottshall och närhet till skog. Vi utnyttjar naturen såväl under lektionstid som under fritidsverksamhet. Stenkulans vision innebär att vi ska vara en skola med en stark värdegrund och där skolans elever trivs och är trygga. Detta kräver engagerade och medvetna pedagoger som tillsammans och aktivt arbetar för att utveckla verksamheten. Eleverna kommer alltid i första hand. Det är för deras skull vi är här. Förskoleklassen handlar i högsta grad om att stärka och bidra till att skolans elever utvecklar sina förmågor att bli självständiga, trygga, reflekterande personer som i framtiden tar ansvar för sig själva och andra. Vi värdesätter det kollegiala arbetet och strävar hela tiden efter att vara utvecklande tillsammans. Starka team med motiverade medarbetare är en förutsättning för skapa goda förutsättningar för skolans elever och resultat.

Arbetsuppgifter
Samarbete och god arbetsgemenskap är viktigt för oss. Vi har en välfungerande systematik och infrastruktur för våra olika mötesforum där vi arbetar systematiskt med våra utvecklingsområden. I undervisningen har vi eleven i fokus och utgår från varje elevs egna erfarenheter och kompetenser. För eleverna i förskoleklass lägger vi stor vikt vid lek och rörelse. Vi söker nu dig som är förskollärare i förskoleklass och vill vara med och utveckla vår fina skola! Ditt uppdrag är att tillsammans med dina kollegor skapa förutsättningar för elevers kunskapsutveckling att nå läroplanens och kursplanernas mål. Du kommer planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet samt arbeta för en trygg och stimulerande lärandemiljö. Vidare tar du ansvar för att systematiskt dokumentera, analysera, utvärdera och följa upp elevernas utveckling. Vi erbjuder dig ett stimulerande och utvecklande arbete där du får möjlighet att vara med och påverka verksamheten på Stenkulan.

Kvalifikationer
Du är en erfaren och behörig utbildad förskollärare med inriktning förskola/förskolklass. Du som vill samarbeta med elever, vårdnadshavare och kollegor kommer att trivas hos oss. Välkommen med din ansökan!

Övrigt
Lerums kommuns vision att bli Sveriges ledande miljökommun år 2025 och dess ledord hållbarhet, kreativitet och inflytande genomsyrar kommunens arbete. Inom kommunens verksamheter arbetar cirka 3 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att erbjuda god service och skapa välfärd för kommunens cirka 41 000 invånare. Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling. Kommunens medarbetare ska ha en god arbetsmiljö som främjar möjligheter att kombinera arbete, föräldraskap och fritid. Vi erbjuder förmåner så som friskvård och personalvårdprogram. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Lerums kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via denna länk, och inte via e-post eller pappersformat. Varmt välkommen med din ansökan! Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Mer info
Kontaktperson Johanna Wiberg
Telefon 0302521701
Område Lerum
Yrkesroll Utbildning, Förskollärare
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida https://www.lerum.se/Skolsidor/Stenkulans-enhet/Stenkulan-skla/stenkulan/Om-skolan/
Sista ansökningsdag 30 nov 2019 (8 dagar kvar)