Elevassistent

Elevassistent

Om arbetsplatsen
Lekstorpsskolan är en F-9 skola som ligger i Gråbo, Lerums kommun. Lerum kommun präglas av hållbar utveckling och tillväxt och har god kommunikation till Alingsås och Göteborg. Lekstorpsskolan har i nuläget 340 elever. Skolan är mitt i en ombyggnation där nya lokaler och inspirerande lärmiljöer byggs och formas med syfte att kunna utöka elevantalet på sikt. Skolan är organiserad i 5 arbetslag. Arbetslagen är navet i organisationen och har stora möjligheter att förändra och påverka. Du kommer att ingå i arbetslag 4-6 och kommer tillsammans med övriga lärare verka för god utbildning och lärandemiljö. Värdeskapande lärande, entreprenöriellt lärande är centrala begrepp för kunskapsbildningen på Lekstorpsskolan. Vi arbetar gränsöverskridande mellan arbetslagen och ämnesövergripande för att motivera och inspirera varandra och eleverna till utveckling och lärande. Du kommer tillsammans med arbetslaget utveckla och implementera arbetet mot skolans mål, styrdokument och aktuell forskning. Dela-kulturen är en grundpelare på Lekstorpsskolan där kollegor utvecklar och utmanar varandra i det kollegiala lärandet. Vi söker dig som har hjärtat på rätt plats och brinner för ditt uppdrag att vara en del av alla elevers utveckling. Vi erbjuder en inspirerande arbetsplats med engagerad personal och där skolutveckling står i centrum. På Lekstorpsskolan arbetar all personal utifrån årsarbetstid, vilket innebär att man arbetar 40 timmars vecka för att ge utrymme till tätt samarbete i arbetslagen.

Arbetsuppgifter
Vi söker en elevassistent för elev i årskurs 6 på ett tidsbegränsat vikariat. I dina arbetsuppgifter ingår att följa, stötta och hitta strategier för att utveckla elevens kunskap- och sociala utveckling under hela elevens skoldag, såväl under som mellan lektionspass. Uppdraget handlar dels om att stötta eleven studiemässigt och att motivera till studier och dels om att hjälpa eleven hantera problem som uppstår i olika sociala kontexter och att förebygga konflikter. I ditt ansvar ligger att skapa goda relationer till elever, vårdnadshavare och kollegor och det är av största vikt att du är en god vuxen förebild för alla elever på skolan. För att klara av uppgiften och kunna vara det stöd eleven behöver är det av allra största vikt att du är en trygg och stabil person som klarar av att hantera utmanande situationer på ett lugnt och lågaffektivt sätt. Du är lyhörd och anpassar dig lätt utifrån ändrade förutsättningar och har en fingertoppskänsla när det kommer till att kommunicera och skapa relationer. I arbetsuppgifterna ingår även pedagogisk lunch och rastverksamhet.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar i behov av särskilt stöd, erfarenhet av arbete med barn med autism, adhd eller neuropsykiatriska funktionshinder. Du måste som minst ha avslutat studier på gymnasial nivå gärna med inriktning Barn och fritid för att vara aktuell för tjänsten. Alternativt har du genomgått eftergymnasial utbildning med inriktning mot barn och ungdomar (såsom elevassistentutbildning, fritidsledarutbildning, socialpedagogutbildning, behandlingspedagog, KY/YH neuropsykiatri eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig). Vi ser det också som värdefullt om du har tidigare erfarenhet av arbete i skolverksamhet och på så vis har god kunskap om skolans uppdrag och arbete i enlighet med gällande läroplan och styrdokument. I tjänsten behöver du kunna uttrycka dig obehindrat på svenska i både tal och skrift. Vi ser att du som söker tjänsten har: - lätt för att samarbeta, samt har ett inkluderande förhållningssätt och skapar goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor, - god förmåga att skapa ett gott arbetsklimat med engagemang, nyfikenhet och trygghet tillsammans med dina kollegor. - goda kunskaper inom IT och digitala verktyg, Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper med fokus på social kompetens, god samarbets- och initiativförmåga. Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningsperioden.

Övrigt
Kommunens vision lyfter fram ledorden hållbarhet, kreativitet och inflytande vilket genomsyrar vårt arbete. Vi är cirka 3 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att erbjuda god service och skapa välfärd för kommunens cirka 42 000 invånare. Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling. Vi vill främja en god arbetsmiljö där det går att kombinera arbete, föräldraskap och fritid. Vi erbjuder förmåner så som friskvård och personalvårdprogram. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat. Varmt välkommen med din ansökan! Inför den här rekryteringen har vi redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi undanber oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Mer info
Kontaktperson Elin Gustavsson
Telefon 0302-52 17 18
Område Lerum
Yrkesroll Utbildning
Typ av anställning Deltid, Projekt- / Visstidsanställd
Sista ansökningsdag 7 mars 2021 (10 dagar kvar)