Elevassistent

Elevassistent

Om arbetsplatsen
Lerums grundsärskola är väl integrerad på både Knappekullaskolan och Rydsbergsskolan, där verksamheten genomförs och bedrivs tillsammans med grundskolornas rektorer och övrig personal.

För att utveckla verksamheten på grundsärskolan arbetar vi systematiskt med kvalitetsarbete. I kvalitetsarbetet har vi identifierat tre områden för utveckling. 1. Tillgänglig lärmiljö, 2. Arbetslagsutveckling, 3. Bemötande av elever som utmanar. Verksamheten utgår från att i största möjliga omfattning anpassa undervisningen, den fysiska miljön och bemötandet ur ett tillgänglighetsperspektiv med både gruppen och individen i centrum. Metoder som vi använder är tydliggörande pedagogik, AKK (alternativ kompletterande kommunikation) i form av bildstöd, tecken och annan sensorisk och kreativ träning. Vi arbetar utifrån Ross Greenes teorier att barn gör rätt om de kan och Bo Hejlskovs teorier kring lågaffektivt bemötande. Genom att ständigt analysera, utvärdera och förändra i verksamheten skapar vi förutsättningar för att eleverna skall lyckas och nå sin fulla potential.

Arbetsuppgifter
Vi har höga förväntningar på alla som arbetar på Lerums grundsärskola. Du kommer att ingå i ett litet team tillsammans med en pedagog. Din roll är att tillsammans med pedagogen genomföra anpassade skoldagar i avskild miljö för en elev med stort behov av alternativa och kompletterande kommunikationsmedel. Skoldagen innehåller mycket skapande verksamhet där arbetet utgår från elevens specialintresse. Pedagogen är den som leder verksamheten och du förväntas vara följsam och lyhörd inför pedagogens anvisningar samtidigt som du också kommer att vara insläppt för att dela med dig av dina tolkningar och reflektioner till pedagogen.

Kvalifikationer
Du ska ha en god samarbetsförmåga och vara väl förtrogen med att arbeta i team tillsammans med övriga professioner. Du ska ha ett intresse av att arbeta med barn och ungdomar med funktionsnedsättningar och problemskapande beteenden. Meriterande är att du har kunskaper och utbildning inom AKK , lågaffektivt bemötande samt utbildning och erfarenhet inom kreativ konstnärlig verksamhet.

Övrigt
Kommunens vision lyfter fram ledorden hållbarhet, kreativitet och inflytande vilket genomsyrar vårt arbete. Vi är cirka 3 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att erbjuda god service och skapa välfärd för kommunens cirka 42 000 invånare.

Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.

Vi vill främja en god arbetsmiljö där det går att kombinera arbete, föräldraskap och fritid. Vi erbjuder förmåner så som friskvård och personalvårdprogram.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!

Inför den här rekryteringen har vi redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi undanber oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Mer info
Kontaktperson Niss Kerstin Hallgren
Telefon 073-6844405
Område Lerum
Yrkesroll Utbildning
Typ av anställning Deltid, Projekt- / Visstidsanställd
Sista ansökningsdag 10 apr 2020 (6 dagar kvar)