Elevassistent till grundsärskola

Elevassistent till grundsärskola

Om arbetsplatsen
Lerums grundsärskola består av två skolenheter. De två skolenheterna befinner sig i dagsläget integrerad på var sin skola, Knappekullaskolan och Rydsbergsskolan. Det är på dessa två skolor som grundsärskolan i Lerum är organiserad i arbetslag och klasser. De elever i grundsärskoleklass som går i åk 1-5 går på Knappekullaskolans grundsärskola och elever i årskurs 6-9 går på Rydsbergsskolans grundsärskola. Lerums grundsärskola är väl integrerad på både Knappekullaskolan och Rydsbergsskolan, där verksamheten genomförs och bedrivs tillsammans med grundskolornas rektorer och övrig personal. För att utveckla verksamheten på grundsärskolan arbetar vi systematiskt med kvalitetsarbete. I kvalitetsarbetet har vi identifierat två områden för utveckling. 1. Tillgänglig lärmiljö, 2. Ett vetenskapligt förhållningssätt. Verksamheten utgår från att i största möjliga omfattning anpassa undervisningen, den fysiska miljön och bemötandet ur ett tillgänglighetsperspektiv med både gruppen och individen i centrum. Metoder som vi använder är tydliggörande pedagogik, AKK (alternativ kompletterande kommunikation) i form av bildstöd, tecken och annan sensorisk och kreativ träning. Vi arbetar utifrån Ross Greenes teorier att barn gör rätt om de kan och Bo Hejlskovs teorier kring lågaffektivt bemötande. Genom att ständigt analysera, utvärdera och förändra i verksamheten skapar vi förutsättningar för att eleverna skall lyckas och nå sin fulla potential. Den här tjänsten ligger på Rydsbergsskolans grundsärskola På Rydsbergsskolans grundsärskola går 28 elever. Verksamheten är anpassad för elever med intellektuell funktionsnedsättning samt för elever med flerfunktionsvariationer. I dagsläget är verksamheten organiserad i tre arbetslag och fyra klasser. Hur klasserna är sammansatta angående antal elever och personal eller ämnesområden och ämnen varierar utifrån elevernas behov av anpassningar. Undervisningen leds av speciallärare med ämnesbehörighet men i klasserna finns också annan personal så som elevassistenter, elevstödjare, fritidsledare och resurspedagoger.

Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter som elevassistent är bland annat att samarbeta med speciallärare och övrig personal i teamet runt eleverna. Du ska vara elevernas hjälp-jag och ge stöd i specifika situationer samt utföra omvårdnad. Du arbetar för att eleven ska klara sig så självständigt som möjligt. Du kommer även att stödja den pedagogiska situationen, men inte ta pedagogiskt ansvar.

Kvalifikationer
Vi söker en elevassistent till en klass med elever på tidig utvecklingsnivå med omfattande omsorgsbehov. I uppdraget ingår omsorgsarbete och utbildning som undersköterska är därför meriterande. Du skall vara öppen, lyhörd, prestigelös och väl förtrogen att samarbeta i team runt eleverna. Arbetet i klassen leds av speciallärare.

Övrigt
Kommunens vision lyfter fram ledorden hållbarhet, kreativitet och inflytande vilket genomsyrar vårt arbete. Vi är cirka 3 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att erbjuda god service och skapa välfärd för kommunens cirka 42 000 invånare. Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling. Vi vill främja en god arbetsmiljö där det går att kombinera arbete, föräldraskap och fritid. Vi erbjuder förmåner så som friskvård och personalvårdprogram. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat. Varmt välkommen med din ansökan! Inför den här rekryteringen har vi redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi undanber oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Mer info
Kontaktperson Niss Kerstin Hallgren
Telefon 073-6844405
Område Lerum
Yrkesroll Utbildning
Typ av anställning Deltid, Projekt- / Visstidsanställd
Sista ansökningsdag 30 nov 2020 (1 dag kvar)