Utredningssekreterare

Utredningssekreterare

Om arbetsplatsen
Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök. I Landskrona stad med drygt 3300 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas. Vill du vara med och påverka utvecklingen i en av Skånes mest spännande städer? Välkommen med din ansökan! Tillståndsenheten ingår som en del av Individ- och familjeförvaltningens verksamhet och är placerad i stadshuset tillsammans med ett centralt förvaltningskontor där vi bland annat samlat våra olika specialistfunktioner, nämndadministration och ekonomi. Som organisation befinner vi oss i ett spännande digitaliseringsskede! Förvaltningen behöver fortsätta utveckla sina digitala arbetssätt. Om du har tankar och idéer kring hur vi som organisation kan använda oss och dra nytta av digitalisering i våra uppdrag ser vi detta som en intressant merit. VÄLKOMMEN TILL OSS!

Arbetsuppgifter
Rollen som utredningssekreterare på Tillståndsenheten är ett kvalificerat och självständigt uppdrag som ställer höga krav på både juridiskt kunnande, serviceförmåga och integritet. Vissa beslut fattas på delegation från Individ- och familjenämnden medan andra ärenden bereds till arbetsutskott eller nämnd för beslut. Arbetet bedrivs således i nära samverkan med både politiker och näringsliv. I Landskrona stad är en hög servicenivå och god tillgänglighet viktigt för att möta näringslivets behov av en god och effektiv kommunal service. Vi strävar därför efter en både snabb och korrekt handläggning av ärenden inom Tillståndsenheten. Du svarar också för rådgivning och anordnar utbildningsinsatser för att ge stöd och service till stadens näringsidkare. Som utredningssekreterare arbetar du systematiskt och rättssäkert med handläggning av ansökningar om tillstånd för alkohol- och tobaksförsäljning och förbereder eller fattar beslut i dessa ärenden. Du registrerar anmälningar från butiker som önskar sälja folköl, e-cigaretter och andra tobaksfria nikotinprodukter samt tar emot information om vilka butiker som anmält försäljning av receptfria läkemedel. I uppdraget ingår vidare att bedriva både inre och yttre tillsyn av tillståndshavarnas verksamhet, både i samverkan med andra aktörer som t.ex. polis, räddningstjänst, fältgrupp, miljöförvaltning och skatteverket och självständigt från dig som utredningssekreterare. I Landskrona stad finns ett drygt femtiotal restauranger med serveringstillstånd och knappt sjuttio butiker med tobaktillstånd eller säljer receptfria läkemedel vilka alla ska få tillsynsbesök årligen. Tillsynsarbetet sker ibland kvällstid eller på helg. Arbetet med tillstånd- och tillsynshantering är ibland ojämnt fördelat över året. I perioder av mindre aktiviteter kopplade till Tillståndsenheten deltar du som utredningssekreterare i förvaltningskontorets övriga verksamhet med förekommande arbetsuppgifter. Dessa kan t.ex. utgöras av framtagande av utredningsunderlag eller remissvar, posthantering och publicering av uppgifter på förvaltningens arbetsnät el. dyl.

Kvalifikationer
Du har en högskoleexamen inom juridik, ekonomi statsvetenskap eller socialt arbete, eller annan utbildning inom det samhällsvetenskapliga området som arbetsgivaren bedömer likvärdig. B-körkort är önskvärt. För att lyckas med ditt uppdrag behöver du vara orädd och agera med självförtroende och integritet. Du trivs med att ta egna initiativ, arbeta självständigt och driva dina egna arbetsprocesser. Du har goda juridiska och förvaltningsrättsliga kunskaper inom ämnesområdet och har god förmåga att tolka och kritisk granska den juridiska och ekonomiska informationen i varje ärende. Du ansvarar för att Tillståndsenhetens verksamhet utvecklas i takt med omvärldens förändringar och följer domar och forskning inom området. Som person har du lätt för att samarbeta med andra och bygga upp nätverk med andra aktörer. Kommunikation är en viktig del av rollen och du kan med enkelhet uttrycka dig väl i både tal och skrift. Du har också förståelse för att en del näringsidkare kan ha språksvårigheter i kontakt med myndigheter och anpassar när det behövs därför ditt språk för att ge dessa goda förutsättningar att bedriva sin verksamhet. Du arbetar engagerat och uthålligt för att nå måluppfyllelse, kvalitet och effektivitet i verksamheten och har en god ekonomisk medvetenhet i de beslut som fattas. För oss är det också viktigt att med rätt person på rätt plats. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade förutsättningar och visar uthållighet också vid utmaningar. Som person bidrar du till trivsel och en god arbetsmiljö och delar tanken att humor, ödmjukhet och självdistans är goda samarbetspartners i arbetet.

Övrigt
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka online via länken i annonsen. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan, då den bedöms gentemot andra sökande. En ansökan till Landskrona stad är en allmän handling. Läs mer om oss på: landskrona.se/Jobba hos oss I denna rekrytering har vi tagit ställning till olika rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Mer info
Kontaktperson Carina Jording
Telefon 0733-47 03 24
Email Mejla Carina Jording
Område Landskrona
Yrkesroll Administration
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 31 mars 2023 (11 dagar kvar)