Förvaltningschef till Utbildningsförvaltningen

Förvaltningschef till Utbildningsförvaltningen

Om arbetsplatsen
Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök. I Landskrona stad med drygt 3300 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas. Vill du vara med och påverka utvecklingen i en av Skånes mest spännande städer? Välkommen med din ansökan!

Arbetsuppgifter
Vi bygger en framtid där alla individer kan lyckas Landskrona stads skolverksamhet står för kunskap, arbetsro och trygghet. Här ska våra unga få en bra start till en positiv framtid. Allt arbete inom utbildningsförvaltningen har som drivkraft att skapa förutsättningar för varje individ att lyckas. Vi ger kraft och mod att stå på egna ben och banar väg för ett livslångt lärande. Tillsammans bygger vi en framtid där var och en har kunskaperna och förmågan att tryggt navigera genom snabba förändringar och oändliga möjligheter. Ett utvecklande uppdrag med Landskronaborna i fokus Som förvaltningschef i Landskrona stad har du stort inflytande över stadens och utbildningsförvaltningens långsiktiga utveckling. Du bygger en resultatinriktad kultur där ni går från ord till handling för att nå uppsatta mål ett arbete du gör tillsammans med chefer och medarbetare. Genom ett närvarande, engagerat och inspirerande ledarskap motiverar du medarbetarna och får verksamheten att utvecklas. Med fokus på samverkan med interna och externa aktörer skapar du arenor för dialog och utvecklar förvaltningens processer. Du är en viktig ambassadör för staden och tillsammans med dina medarbetare skapar ni möjligheter och mervärde för Landskrona i ett större perspektiv alltid med Landskronaborna i fokus!

Kvalifikationer
Har du det vi söker? Du behöver ha * Relevant akademisk utbildning * Flera års erfarenhet av att framgångsrikt leda ledningsgrupper och andra chefer i en större förvaltningsorganisation * Erfarenhet av ledarskap inom bred utbildningsverksamhet med verksamhets-, ekonomi- och personalansvar * Flera års erfarenhet av att arbeta med processer och utveckling som spänner över breda samarbetsytor i en komplex organisation * Exempel på hur du visat på en mycket god förmåga att leda andra chefer i förändring med synliga resultat i organisationen * Erfarenhet av att genomföra utvecklingsarbeten med förbättrad måluppfyllelse som resultat * Erfarenhet av att arbeta med omvärldsbevakning och verksamhetsutveckling med framgångsrikt resultat. Din nyfikenhet, på människor och omvärld, och förmåga att se möjligheter driver dig framåt och utvecklar verksamheten. Du är en ledare som förankrar mål och förväntningar genom tydlig dialog med dina medarbetare. Bra att veta: För personen som blir aktuell för anställning kommer vi att kräva: * Godkänt utdrag ur belastningsregistret * Godkänd säkerhetsprövning Vi samarbetar med AS&B Executive i denna rekrytering. Välkommen att kontakta Anders Stegersjö, anders.stegersjo@asb-executive.se alt. 0704 28 02 65 eller Louise Edenklint, louise.edenklint@asb-executive.se alt. 0702-871255 om du har några frågor.

Övrigt
Vi samarbetar med AS&B Executive i denna rekrytering. Välkommen att kontakta Anders Stegersjö, anders.stegersjo@asb-executive.se alt. 0704 28 02 65 eller Louise Edenklint, louise.edenklint@asb-executive.se alt. 0702-871255 om du har några frågor.
Mer info
Kontaktperson Ann-Christin Vagner
Email Mejla Ann-Christin Vagner
Område Landskrona
Yrkesroll Organisation & ledning, Chefsbefattningar
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 29 jan 2023 (3 dagar kvar)