Vikariat Myndighetschef till Omsorgförvaltningen

Vikariat Myndighetschef till Omsorgförvaltningen

Vår Myndighetschef ska vara föräldraledig under ett år, söker därför en tillfällig Myndighetschef med ett genuint intresse av att arbeta med vår målgrupp äldre och personer som tillhör personkrets enligt LSS i åldrarna 0-100 inom socialtjänsten som vi finns till för. Som enhetschef har du ansvar för att leda och fördela det dagliga arbetet till 15 biståndshandläggare och en assistent i ett nära operativt ledarskap. I tjänsten ingår verksamhet, personal, ekonomi och arbetsmiljöansvar. Tillsammans med medarbetare leder du arbetet mot enhetens- avdelningens- och förvaltningens gemensamma mål. I det dagliga arbetet leder och fördelar du arbetet och ser till att medarbetarna har en bra arbetssituation i ett krävande, utmanande men också givande och utvecklande uppdrag. Vi vill att du är en ansvarstagande, strukturerad och en närvarande ledare som i nära samverkan med dina medarbetare utvecklar arbetet. Du har ett starkt fokus på individens behov i centrum. Du stödjer och coachar dina medarbetare och ni arbetar gemensamt för att utveckla innovativa lösningar och effektiva arbetssätt. I ditt uppdrag ska du förstå verksamhetens helhet, villkor och behov och kunna förklara det såväl internt som externt. I dialog med medarbetarna arbetar du med att bryta ner politiska mål och avdelningens uppdrag till konkreta aktiviteter i verksamheten. Du ansvarar för att arbetet inom gruppen håller god kvalitet med rättssäker handläggning. Stor vikt läggs vid att kunden och dess ev. anhöriga görs delaktiga i arbetet och får ett lyhört och professionellt bemötande samt att utredningar utmynnar i välgrundade bedömningar och beslut. Beviljade insatser följs upp och utvärderas kontinuerligt. Inom enheten använder vi IBIC som arbetssätt, vi arbetar aktivt med att mobilisera och involvera individerna för att kunna möta dem där de är. Du ingår i Uppdragsavdelningen som består av avdelningschef, förvaltningens övergripande styr och stödfunktioner (SAS, MAS, MAR), IT- och utvecklingsenheten samt Anhörigcentrum. Uppdragsavdelningen arbetar tillsammans för att samordna, utveckla och förbättra förvaltningens uppdrag och arbete och för att säkerställa god kvalitet och nå uppsatta verksamhetsmål. Du har en utbildningsbakgrund som socionom eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Dokumenterat ledarskap inom vård och omsorg har bidragit till din trygghet inom såväl ledarskap som det formella chefskapet. Vi ser det som meriterande om du tidigare har varit chef och hunnit utveckla dina verktyg för ett coachande ledarskap. För att lyckas i rollen behöver du: * vara mål-, kvalitet- och resultatorienterad * kunna leda dig själv och kan arbeta mot uppställda mål och göra dem levande i vardagen * samspela med såväl dina medarbetare som din omgivning för att utvecklas tillsammans samt uppnå verksamhetens gemensamma målsättning. * ha en god balans mellan reflektion och handlingskraft. * vara trygg och modig i ditt ledarskap. * vara en god kommunikatör och har ett öppet och positivt förhållningssätt i mötet med andra Du ska ha erfarenhet av att ha arbetat med myndighetsutövning och biståndsbedömning. Vidare är du kunnig och trygg gällande regler och lagstiftning inom arbetsområdet. Du har också nödvändiga kunskaper i arbetsrätt, arbetsmiljö och dess tillämpning i det vardagliga arbetet. Ditt ledarskap är tillitsbaserat och du är trygg i dig själv med känslomässig mognad. Genom din goda kommunikativa förmåga och ditt personliga engagemang kan du motivera och engagera
Mer info
Område Landskrona
Yrkesroll Organisation & ledning, Chefsbefattningar, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Projekt- / Visstidsanställd
Hemsida http://www.landskrona.se/
Sista ansökningsdag 22 okt 2020 (2 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök. I Landskrona stad med drygt 3300 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas. Vill du vara med och påverka utvecklingen i en av Skånes mest spännande städer? Välkommen med din ansökan!