Utredningssekreterare

Utredningssekreterare

Landskrona stad finns potential och möjligheter som få andra städer av samma storlek kan erbjuda. Tycker du om att utreda och ta fram underlag inför politiska beslut? Har du integritet och trivs i en myndighetsutövande roll? Individ- och familjeförvaltningen söker nu en utredningssekreterare med huvudsaklig inriktning på arbete inom vår Tillståndsenhet som hanterar serveringstillstånd och tobakstillstånd till stadens restauranger och tobakshandlare. Även tillsyn av butiker som säljer receptfria läkemedel ingår.

Erfarenhet av myndighetsutövning.Rollen som utredningssekreterare på Tillståndsenheten är ett självständigt uppdrag som ställer höga krav på både juridiskt kunnande, serviceförmåga och integritet. Vissa beslut fattas på delegation från Individ- och familjenämnden medan andra ärenden bereds till arbetsutskott eller nämnd för beslut. Arbetet bedrivs således i nära samverkan med både politiker och näringsliv. I Landskrona stad är en hög servicenivå och god tillgänglighet viktigt för att möta näringslivets behov av effektiv kommunal service. Vi strävar därför efter en både snabb och korrekt handläggning av ärenden inom Tillståndsenheten. Som utredningssekreterare arbetar du systematiskt och rättssäkert med handläggning av ansökningar om tillstånd och förbereder eller fattar beslut i dessa ärenden. Du registrerar anmälningar från butiker som önskar sälja folköl och e-cigaretter samt tar emot information om vilka butiker som anmält försäljning av receptfria läkemedel. I uppdraget ingår också att bedriva både inre och yttre tillsyn av tillståndshavarnas verksamhet, både i samverkan med andra aktörer som t.ex. Polis, Räddningstjänst och Miljöförvaltning och självständigt från dig som utredningssekreterare. I Landskrona stad finns ett drygt femtiotal restauranger med serveringstillstånd och knappt sjuttio butiker med tobaktillstånd eller säljer receptfria läkemedel vilka alla ska få tillsynsbesök årligen. Tillsynsarbetet sker ibland kvällstid eller på helg.

Arbetet med tillstånd- och tillsynshantering är ojämnt fördelat över året. I perioder av mindre aktiviteter kopplade till Tillståndsenheten deltar du som utredningssekreterare i förvaltningskontorets övriga verksamhet och de arbetsuppgifter som förekommer där. Dessa kan t.ex. utgöras av utredningsunderlag inom diverse områden, remissvar, hantering och publicering av uppgifter på förvaltningens arbetsnät el. dyl.

För att lyckas med ditt uppdrag behöver du vara orädd och agera med självförtroende och integritet. Du trivs med att ta egna initiativ, arbeta självständigt och driva dina egna arbetsprocesser. Du har goda juridiska och förvaltningsrättsliga kunskaper inom ämnesområdet och har god förmåga att tolka och kritisk granska den juridiska och ekonomiska informationen i varje ärende. Du ansvarar för att Tillståndsenhetens verksamhet utvecklas i takt med omvärldens förändringar och följer domar och forskning inom området. Som person har du lätt för att samarbeta med andra och bygga upp nätverk med andra aktörer. Kommunikation är en viktig del av rollen och du kan med enkelhet uttrycka dig väl i både tal och skrift. Du har också förståelse för att en del näringsidkare kan ha språksvårigheter i kontakt med myndigheter och anpassar när det behövs därför ditt språk för att ge dessa goda förutsättningar att bedriva sin verksamhet. Du arbetar engagerat och uthålligt för att nå måluppfyllelse, kvalitet och effektivitet i verksamheten och har en god ekonomisk medvetenhet i de beslut som fattas.

För oss är det också viktigt att med rätt person på rätt plats. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade förutsättningar och visar uthållighet också vid utmaningar. Som person bidrar du till trivsel och en god arbetsmiljö och delar tanken att humor, ödmjukhet och självdistans är goda samarbetspartners i arbetet. För oss är också din trivsel och arbetsglädje viktig. Med din anställning följer därför också ett förmånspaket som förutom flextid också ger dig 24 extra lediga timmar per år. Vidare får du varje år ett ekonomiskt friskvårdsbidrag och erbjuds via anställningen rabattförmåner på allt från resor till kläder och teknik.
Mer info
Område Landskrona
Yrkesroll Administration, Hälsa & Sjukvård, Vård & Omsorg, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida http://www.landskrona.se/
Sista ansökningsdag 25 okt 2020 (3 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Landskrona är en stad på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök. Vill du vara med och påverka utvecklingen i en av Skånes mest spännande städer?


VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!