Stödpedagoger till Omsorgsförvaltningen

Stödpedagoger till Omsorgsförvaltningen

I de nu aktuella tjänsterna inom Området stöd och service (LSS) arbetar du på bostad med särskild service och på korttidsvistele (vuxna) med personer som har intellektuella, fysiska, neuropsykiatriska eller psykiska funktionsvariationer. Flera av de aktuella enheterna är under omstrukturering, nystart eller/och omstart i nya lokaler. Det innebär att du som stödpedagog kommer att ha stort inflytande i att utveckla kvalitativ verksamhet från grunden. Som stödpedagog arbetar du med ett pedagogiskt förhållningssätt, utför vardagsnära och planerade stödinsatser och aktiviteter tillsammans med brukaren som stödjer den enskildes delaktighet och självständighet. Genom kompetens engagemang och kreativitet finner du lösningar och metoder som utvecklar arbetet. Du förväntas arbeta med alla sinnen för att bidra till ett rikt, spännande, aktivt och självständigt liv för personer med funktionsnedsättning. Den enskilde ska få stöd i sina livsaktiviteter, att göra val och motiveras till ett aktivt liv i samhället. Att ge stöd och service till personer med funktionsnedsättning är ett brett, blandat och utmanande arbete. För att detta ska fungera i praktiken krävs att personalen samverkar med varandra, den enskildes nätverk samt med andra professioner. Du ska vara en del i arbetet dag, kväll och helg, med stöd, service och aktiviteter tillsammans med de boende. LSS-verksamheten i Landskrona arbetar aktivt och strategiskt med att öka andelen stödpedagoger och därmed medarbetare med eftergymnasial utbildning. Som stödpedagog förväntas du vara drivande i metod och kvalitetsutveckling. Du kan ha en stödjande roll för dina kollegor, och tillsammans med andra stödpedagoger är du en viktig kugge i att kvalitetssäkra verksamheten på både grupp och individnivå. Vi söker dig som utöver grundutbildning har en eftergymnasial utbildning, kvalificerad yrkesutbildning, yrkeshögskola eller högskoleutbildning med specialisering inom funktionshinderområdet motsvarande 200 YH-poäng eller 60 högskolepoäng. Du ska ha kunskaper och erfarenheter i tydliggörande pedagogik, utvecklings- och förbättringsarbete enligt LSS lagstiftningens intentioner. Vi vill att du har ett stort intresse av att arbeta med olika typer av funktionsnedsättning och du ska vara positivt inställd till egen kompetenshöjning. Du ska även ha god datorvana, vara van vid att arbeta i dokumentationsprogram och behärska svenska språket väl i både tal och skrift. Det är också av stor betydelse att du har ett kreativt tankesätt, är väl förtrogen med att arbeta med motiverande samtal och att du kan se dig själv i en större enhet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Vi ser fram emot att höra från dig, välkommen med din ansökan!
Mer info
Område Landskrona
Yrkesroll Hälsa & Sjukvård, Vård & Omsorg, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida http://www.landskrona.se/
Sista ansökningsdag 26 mars (5 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Omsorgsförvaltningen i Landskrona ger äldre och personer med fysiska och psykiska funktionshinder service, stöd och omvårdnad. Vår målbild är att se till varje människas behov och skapa förutsättningar för ett friskare och självständigare liv. I Landskrona stad arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. BRA är fundamentet som alla våra medarbetare bär med sig i sitt arbete och sina möten med kommuninvånare, kollegor, myndigheter och andra aktörer. Vi har ett professionellt och respektfullt bemötande, oavsett vem vi möter. Vi strävar kontinuerligt efter att bli en mer attraktiv och jämlik arbetsgivare, där vår värdegrund avspeglar sig i all vår verksamhet. Vi vet, att olikheter bland oss medarbetare berikar och utvecklar. Med vår personalpolitik skapar vi en BRA arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet, har inflytande, lust att lära och möjlighet att utvecklas. Och det är - precis som vår värdegrund - BRA