Stödpedagog med inriktning mot hantverk

Stödpedagog med inriktning mot hantverk

Daglig verksamhet enligt LSS erbjuder meningsfull sysselsättning, utveckling och gemenskap utifrån den enskildes behov och önskemål. Vi söker nu ytterligare en medarbetare till Engelbrektsgruppen med inriktning för personer med hög fungerande autism. Som handledare är du ett stöd till enskilda deltagare och för gruppen i sociala samspel och i interaktion med samhället. Tillsammans med deltagarna deltar man i sociala samspel genom samtal kring ämnen som tas upp, ofta samhällsfrågor. Ni planerar och genomför utflykter till intressanta platser samt arbetar med fördjupning av olika tema då flera av deltagarna har specialintressen. Det är gemensamt med deltagarna som du och kollegan formar innehållet för verksamheten. Engelbrektsgruppen har en inriktning mot hantverk som broderi och sömnad, målning, enklare träsmide mm. Deltagarna har ofta egna projekt. Du arbetar som handledare i en grupp men är också drivande i utvecklingen av gruppen gällande delaktighet och självständighet. Som handledare är du också en del av Daglig verksamhet i stort där du bidrar med din erfarenhet och kompetens i verksamhetens utveckling.Vi söker dig som har utbildning motsvarande minst stödpedagognivå, gärna 3 årig högskola. Gruppen har en inriktning mot hantverk men är en verksamhet där flera deltagare har specialintresse inom historia, kultur och ovanliga språk. Du får därför gärna ha kunskap och intresse av dessa områden. Du har erfarenhet och kompetens av arbete med personer som har högfungerande autism och erfarenhet av arbete med psykisk ohälsa. Du är trygg i rollen som handledare, är professionell och engagerad. Du har god förmåga att stödjande strukturera och planera innehåll tillsammans med kollega och deltagarna i gruppen utifrån deras olika behov. Du är van vid att anpassa ditt bemötande och förhållningssätt utifrån brukares olika förutsättningar. Eftersom Daglig verksamhet är föränderlig behöver du ha en kreativ syn på i din roll och vara beredd på att grupp och uppdrag kan förändras utifrån de brukare som kommer till oss. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Formella krav: Stödpedagog LSS -Yrkehögskoleutbildning minst 200 yh-poäng (motsvarande ett års heltidsstudier). Utbildningar inriktning funktionshinder, socialt arbete, psykisk hälsa/psykiatrisk omvårdnad -Högskola/universitet minst 120 hp, relevanta poäng inom Beteendevetenskap- pedagogik, psykologi, socialt arbete och (psykiatrisk) omvårdnad (enstaka kurser alt. del av program) -Högskola/universitet minst 60 hp, eller folkhögskola 80 p (minst motsvarande nivå 5 SeQF) relevanta poäng inom Beteendevetenskap- pedagogik, psykologi, socialt arbete och (psykiatrisk) omvårdnad (enstaka kurser alt. del av program), och minst 2 års erfarenhet (motsv. minst 75%) av arbete med stöd och service till personer med funktionsnedsättning. - Annan utbildning arbetsgivaren bedömer relevant Körkort efterfrågas.
Mer info
Område Landskrona
Yrkesroll Hälsa & Sjukvård, Vård & Omsorg, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Deltid, Tillsvidareanställd
Hemsida http://www.landskrona.se/
Sista ansökningsdag 9 apr 2020 (2 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Omsorgsförvaltningen ger äldre och personer med fysiska och psykiska funktionshinder service och omvårdnad. Vår målbild är att skapa ett gott liv med vård och omsorg. För att åstadkomma detta ser vi möjligheterna att ta vara på det friska och tror på varje människas vilja att ta ansvar för sitt liv. Vi anser att en positiv framtidsbild och att vara aktiv berikar livet. Vi utgår från att alla vill bo i egen bostad, vara delaktiga i samhällslivet och bibehålla banden med vänner.

I Landskrona stad arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. BRA är fundamentet som alla våra medarbetare bär med sig i sitt arbete och sina möten med kommuninvånare, kollegor, myndigheter och andra aktörer. Vi har ett professionellt och respektfullt bemötande, oavsett vem vi möter. Vi strävar kontinuerligt efter att bli en mer attraktiv och jämlik arbetsgivare, där vår värdegrund avspeglar sig i all vår verksamhet. Vi vet, att olikheter bland oss medarbetare berikar och utvecklar. Med vår personalpolitik skapar vi en BRA arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet, har inflytande, lust att lära och möjlighet att utvecklas. Och det är - precis som vår värdegrund - BRA