Specialpedagog till åsrkurs 4-6 på Glumslövs skola

Specialpedagog till åsrkurs 4-6 på Glumslövs skola

Du kommer att arbeta i ett elevhälsteam med olika kompetenser och arbeta mot åk 4-6. En pedagogisk medvetenhet , ett flexibelt och kreativt synsätt på arbetet är en förutsättning.
Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsans mål är att skapa en god och positiv lärandemiljö för elevernas kunskapsutveckling och personliga utveckling. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att främja elevers lärande, utveckling och hälsa.
I den specialpedagogiska insatsen ingår att bidra med specialpedagogisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och som en del i den övergripande planeringen i elevhälsans arbete. I specialpedagogens roll ingår kartläggning av elevers behov av särskilt stöd, handledning och konsultation till personal samt utveckling av verksamhetens lärandemiljöer och stödinsatser.
Utbildad specialpedagog, gärna med erfarenhet från att arbeta i årskurs 4-6.
Mer info
Område Landskrona
Yrkesroll Utbildning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida http://www.landskrona.se/
Sista ansökningsdag 24 juni (2 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök.
I Landskrona stad med drygt 3300 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas.

Glumslövs skola är en F-9 skola som ligger mellan Landskrona och Helsingborg. Skolan ligger i en fantastisk miljö med utsikt över Öresund.
Vår vision är " Våra elever ska lära för livet "
Viktiga ord för oss är Humor, Ansvar, Tydlighet och Tilltro och dessa genomsyrar vårt arbete bland eleverna. Skolans arbetssätt genomsyras av delaktighet; både från elever och personal, variation, positiv framtidstro och massor med glädje. Vi är en skola som arbetar med aktiv, direkt och tydlig kommunikation med både elever, föräldrar och kollegor. Hos oss förväntar vi oss att du tänker nytt och utanför ramarna, allt med barnens bästa för ögonen. Målet är lärande och utveckling och vägen dit kan ta sig uttryck på många olika sätt.

Vill du vara med och påverka utvecklingen i en av Skånes mest spännande städer? Välkommen med din ansökan!