Socionom /barnsekreterare

Socionom /barnsekreterare

Socialtjänstens övergripande mål är att insatser ska ge den enskilde bästa möjliga hjälp och stöd för att uppnå självständighet och trygghet. För att lyckas med uppdraget söker vi nu fler medarbetare. Vi förstärker därför familjehemssektionen med ytterligare en tjänst som har sin tillhörighet i barnsekreterargruppen med fokus på annan myndighetsutövning, dvs hemtagningsutredningar, utredningar i samband med omplaceringar och vårdnadsöverflytt. Även annan myndighetsutövning (än ovan beskrivna) kan bli aktuell med utgångspunkt i behovet hos de placerade barnen i familjehem. Då tjänsten är i uppstartskedet har du möjlighet att sätta din prägel på tjänsten och tjänsten kommer att utformas utifrån de behov som föreligger med flexibilitet som ledord. Du kommer att arbeta i nära samarbete med både barnsekreterare, familjehemssekreterare och arbetsledare (biträdande sektionschef). Vi ger Dig som socialsekreterare en rimlig arbetsbörda med stöd i handläggning. För det dagliga stödet till socialsekreterare har vi bemannat enheterna med ett nära ledarskap. Vi har även stöd i det dagliga arbetet genom våra administrativa assistenter. I familjehemssektionen arbetar vi utifrån BBIC och utifrån det tredelade föräldraskapet där samverkan mellan familjehemmet, ursprungsfamiljen och socialtjänsten är av avgörande betydelse. Handläggarna (barnsekreterarna och familjehemssekreterarna) har förmånen att få följa barnen i livets alla med- och motgångar och ibland under hela uppväxten. Handläggaren är ansvarig för att följa upp att barnets vård i familjehemmet genomförs på bästa sätt. Ibland blir en vårdnadsöverflytt till familjehemmet aktuell, och då arbetar du med den processen. Andra gånger blir en återförening med ursprungsfamiljen aktuell och då jobbar du med det. Familjehemsvården är mycket komplex men också inspirerande och utmanande och det är en stor tillgång att ha erfarenhet från andra myndighetsutövande verksamheter inom socialtjänsten. Vi söker Dig med socionomexamen med tidigare erfarenheter från utredningsarbete och myndighetsutövning. Tidigare erfarenhet inom Familjehemsvården är meriterande. Du har kunskap om gällande lagstiftning samt kunskaper om BBIC. Förmågan att uttrycka dig i skrift och tal och att kunna organisera och strukturera ditt arbete är av stor betydelse. Du har förståelse för betydelsen av helhetssyn med förmåga att samverka både internt och externt och utifrån ett tydligt barnperspektiv. Du är trygg och stabil och kan skilja på det personliga och professionella. Du har lätt för att samarbeta, kommunicera och lyssna. Du deltar aktivt i det utvecklingsarbete som rör barn och ungdomar inom socialtjänsten.
Mer info
Område Landskrona
Yrkesroll Hälsa & Sjukvård, Utbildning, Socionom
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida http://www.landskrona.se/
Sista ansökningsdag 29 okt 2019 (13 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök. I Landskrona stad med drygt 3300 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas. Vill du vara med och påverka utvecklingen i en av Skånes mest spännande städer? Välkommen med din ansökan! Individ- och familjeförvaltningen arbetar med socialt arbete riktat till barn, unga, vuxna och familjer inom socialtjänstens olika områden. Förvaltningen har en målgruppsinriktad organisation bestående av två stora verksamhetsområden; barn- och unga respektive vuxna. Utöver detta finns ett centralt förvaltningskontor bestående av två avdelningar där vi bland annat samlat våra olika specialistfunktioner, nämndadministration och ekonomi. I Landskrona stad arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. BRA är fundamentet som alla våra medarbetare bär med sig i sitt arbete och sina möten med kommuninvånare, kollegor, myndigheter och andra aktörer. VÄLKOMMEN TILL OSS!