Skolsköterska Albanoskolan/Särskolan

Skolsköterska Albanoskolan/Särskolan

I skolsköterskans uppdrag ingår att följa elevernas utveckling mot kunskapsmålen, arbeta hälsofrämjande och förebyggande, genomföra vaccinationsprogram, organisera skolläkarmottagningar, följa basprogrammet samt utföra enklare sjukvårdsinsatser. Tillsammans med skolans elevhälsoteam och övrig personal på skolan arbetar ni förebyggande och hälsofrämjande för att stötta eleverna att nå målen i skolan. Teamet leds av rektor och består av specialpedagoger, kurator, skolsköterska och skolpsykolog. Du är intresserad av att arbeta med såväl förebyggande hälsoarbete som att arbeta med de arbetsuppgifter som förekommer inom en väl fungerande medicinsk elevhälsa. Du har en vilja att vidareutveckla arbetet som skolsköterska tillsammans med elevhälsoteam, pedagoger och övriga kollegor i inom elevhälsans medicinska del i Landskrona. Som skolsköterska har du ett nära samarbete med vårdnadshavare samt andra verksamheter och myndigheter utanför skolan. Uppdraget innebär dokumentation i PMO. Din tjänst kommer att vara fördelad på 4 enheter, 50% på Albanoskolan 10% på Uranienborgs skola och 40% på Grund- och gymnasiesärskolan.Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning till distriktssköterska, barnsjuksköterska eller skolsköterska. I ditt uppdrag är det viktigt att du har god samarbetsförmåga och är ansvarstagande. Den vi söker är en engagerad skolsköterska som är flexibel, lösningsinriktad och öppen för utmaningar. Du kan fatta beslut och vara tydlig. Genom att du har lätt för att samarbeta och är entusiastisk bidrar du till ett gott arbetsklimat. Vidare värdesätter vi att du är strukturerad och har lätt för att planera och organisera ditt arbete. Erfarenhet av digitala verktyg så som PMO är meriterande. Har du tidigare arbetat som skolsköterska eller har erfarenhet av hälsofrämjande arbete med barn och unga samt erfarenhet av MI (motiverande samtal) ser vi det som mycket positivt. Erfarenhet krävs.
Mer info
Område Landskrona
Yrkesroll Hälsa & Sjukvård, Sjuksköterska, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Deltid, Tillsvidareanställd
Hemsida http://www.landskrona.se/
Sista ansökningsdag 8 juni 2020 (4 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök. I Landskrona stad med drygt 3300 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas. Albanoskolan är Landskronas äldsta skola och grundades 1894. Skolan ligger i den västra delen av centrum och vi har nära till havet, museet och grönområden. På Albanoskolan erbjuds alla 252 elever en likvärdig utbildning av hög kvalitet utifrån sina egna förutsättningar och behov. Vi har höga förväntningar på våra elever och ett tydligt kunskapsfokus. Vårt arbete på skolan ska bidra till att eleverna utvecklar en god självkänsla och tillit till sin egen förmåga, att i en trygg och trivsam lärmiljö skapa lust till fortsatt lärande. Genom trygghet och höga förväntningar skapar vi kunskap tillsammans. Uranienborgs skola är en liten personlig skola. Detta läsår är vi 11 elever från förskoleklass till årskurs 3. Precis intill Tycho Brahe-minnena på Ven ligger denna idyll. Skolgården manar till mycket lek och fantasin får fritt spelrum. I en trygg miljö får eleverna möjlighet att utvecklas både socialt och kunskapsmässigt. Grundsärskolan har 70 elever inskrivna och har sin verksamhet på Västervångskolan och Karslundskolan. Våra målsättningar är: Att ge eleverna möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och behov. Att tillhandahålla en god språklig miljö, genom att ge eleverna möjlighet att använda olika kommunikationsformer. Att ge eleverna praktiska och teoretiska kunskaper för att klara sig i vardagslivet. Att alla elever skall uppnå kunskapskraven i skolverkets kursplaner. Gymnasiesärskolan har 12 elever inskrivna och har sin verksamhet förlagd till Gösta Lunds gata. Gymnasiesärskolan är en fyraårig utbildning och vänder sig till de som har gått i grundsärskola eller varit integrerad i grundskola samt har en funktionsnedsättning som gör att de inte kan gå i gymnasieskolans treåriga program. Gymnasiesärskolan ska ge eleverna en god grund för yrkesliv och fortsatta studier, personlig utveckling och deltagande i samhället. I Landskrona kan de välja ett individuellt program. Här arbetar vi helt utifrån den enskilde elevens förutsättningar. Detta innebär att varje elev får sin undervisning efter sitt behov och genomgångar av nya arbetsmoment sker individuellt. Eleverna får arbeta i sin egen takt och ta den tid de behöver för att utföra uppgifterna. I undervisningen varvas praktiska och teoretiska moment. Vill du vara med och påverka utvecklingen i en av Skånes mest spännande städer? Välkommen med din ansökan!