Legitimerad lärare

Legitimerad lärare

Om Resursskolan Vårterminen 2020 startar Landskrona stad Resursskolan. Resursskolan kommer i första hand att rikta sig till elever med neuropsykiatrisk funktionsvariation. Stor vikt kommer att läggas vid ett personligt och relationellt bemötande, samt att skapa struktur och tydlighet i det dagliga skolarbetet. Verksamheten bygger på små elevgrupper med hög personaltäthet. Skolarbetet leds av ämneslärare, specialpedagog och resurspedagoger vilka gemensamt skapar förutsättningar och ger stöd för att eleverna ska nå målet med sina studier. Om tjänsten Tjänsten innebär en möjlighet att få vara med att bygga upp och utveckla Resursskolan från start. Du som pedagog kommer att ansvara för undervisningen i mindre grupper, att tydliggöra och individanpassa utbildningen är en central uppgift. Viktigt i detta arbete är att stödja eleverna att hitta livslånga strategier med målsättningen att eleverna ska bli så självständiga som möjligt i ett längre perspektiv. Du kommer att ha ett nära samarbete med dina kollegor. Tillsammans med dina kollegor organiserar du verksamheten med syftet att skapa en balans där undervisning och kunskap alltid står i fokus. Frekventa uppföljningar och systematiska analyser är centrala delar av ditt uppdrag. Du kommer också att vara delaktig i uppbyggnad och i utveckling av verksamheten. Legitimerad lärare med erfarenhet av att arbeta med elever med NPF-diagnoser Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i grundskolan, behörighet att undervisa i engelska är ett krav. Du har höga ambitioner och drivs av att uppnå de mål som sätts. Du har god insikt och kunskap i skolans styrdokument och ser att kvalitet och goda resultat är samstämmigt. Du har en god förmåga att planera dina lektioner och skapa struktur för en tydlig återkoppling till eleverna. Du kan leda och organisera arbetet för att skapa en tillgänglig lärmiljö på grupp och individnivå. Du har lätt för att samarbeta med kollegor och vårdnadshavare och vill med din kompetens bidra till skolans utveckling. Du har erfarenhet av att arbeta med elever med neuropsykiatrisk funktionsvariation och kan utveckla ditt arbete utifrån evidensbaserad forskning. Du har god vana och kännedom om att arbeta med digitala verktyg och andra kompensatoriska hjälpmedel.
Mer info
Område Landskrona
Yrkesroll Utbildning, Lärare, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida http://www.landskrona.se/
Sista ansökningsdag 25 okt 2019 (7 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök. I Landskrona stad med drygt 3300 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas. Vill du vara med och påverka utvecklingen i en av Skånes mest spännande städer? Välkommen med din ansökan!