Legitimerad fysioterapeut

Legitimerad fysioterapeut

Resursteamet består av arbetsterapeuter, socialpedagoger och fysioterapeuter som arbetar mot brukare, brukarnära personal, enhetschefer och andra berörda för att uppnå intentionerna i LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Resursteamet arbetar med verksamhetsstöd på tre nivåer, individ, grupp och organisationsnivå. Målsättningen i alla uppdrag är att stärka brukarnas självständighet och delaktighet samt utveckla och kvalitetssäkra det pedagogiska arbetet i organisationen. Det kommunala hälso- och sjukvårdsuppdraget vänder sig till personer över 20 år med funktionsnedsättning som har LSS- insats. I arbetet som fysioterapeut ingår handledning till personal och brukare samt bedömning/ utprovning och förskrivning av hjälpmedel. Uppgifter som att bedöma funktionsförmåga, utforma/utföra träningsprogram, delegeringar och anvisningar med uppföljningar samt fallprevention ingår även i tjänsten.Legitimerad fysioterapeut med körkort samt erfarenhet av att arbeta inom LSS. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Mer info
Område Landskrona
Yrkesroll Hälsa & Sjukvård, Sjukgymnastik & Rehab, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Deltid, Tillsvidareanställd
Hemsida http://www.landskrona.se/
Sista ansökningsdag 25 nov (5 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök. I Landskrona stad med drygt 3300 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas. Område stöd och service inom Omsorgsförvaltningen befinner sig i en spännande utvecklingsfas. Nu söker vi dig som vill vara med och påverka och driva vår verksamhet, för att möta framtidens behov inom LSS. Vill du vara med och påverka utvecklingen i en av Skånes mest spännande städer? Varmt välkommen med din ansökan!