Leg. arbetsterapeut/fysioterapeut för sommarvikariat

Leg. arbetsterapeut/fysioterapeut för sommarvikariat

Mottagningsteamet söker en leg. arbetsterapeut eller en leg. fysioterapeut för sommarvikariat under veckorna (ca) 25-34. Att arbeta som arbetsterapeut/fysioterapeut i mottagningsteamet innebär att du ger vård till personer med stort omvårdnadsbehov efter sjukhusvistelse. Vi ger dem möjlighet till återhämtning, träning och rehabilitering i sin hemmiljö. Som arbetsterapeut/fysioterapeut i mottagningsteamet är din huvudsakliga arbetsuppgift planering inför hemgång, hjälpmedelsförskrivning, hjälpmedelsutprovning, bedömningar, träningar, uppföljningar samt handledning av personal. I teamet jobbar sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeut, undersköterskor och har ett nära samarbete med biståndshandläggare. Legitimerad arbetsterapeut/fysioterapeut.
Krav på körkort.

Löpande urval och intervjuer kommer att göras.
Mer info
Område Landskrona
Yrkesroll Hälsa & Sjukvård, Vård & Omsorg, Sjukgymnastik & Rehab
Typ av anställning Heltid, Säsongsjobb
Hemsida http://www.landskrona.se/
Sista ansökningsdag 15 maj 2019 (23 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Omsorgsförvaltningen ger äldre och personer med fysiska och psykiska funktionshinder service och omvårdnad. Vår målbild är att se till varje människas behov och skapa förutsättningar för ett friskare och självständigare liv.

I Landskrona stad strävar vi kontinuerligt efter att vara en attraktiv och jämlik arbetsgivare, där vår värdegrund avspeglar sig i all vår verksamhet. Vi vet, att olikheter bland oss medarbetare berikar och utvecklar! Vårt mål är att bli ännu bättre än vad vi redan är, ett arbete som aldrig avstannar hos oss! Vi vill dessutom att vår värdegrund BRA (bemötande, resultat, ansvar) ska genomsyra allt vårt arbete.