Leg. Arbetsterapeut

Leg. Arbetsterapeut

Som arbetsterapeut hos oss kommer du att arbeta tillsammans med andra arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter i rehabgruppen nära övrig personal för att stimulera alla kategorier medarbetare att arbeta utifrån ett fallförebyggande och rehabiliterande synsätt. I Landskrona Stad finns ett tydligt fokus på patientmedverkan. Vidare kommer du att bedöma aktivitetsförmåga hos patienter, utforma rehabanvisningar/ delegationer med uppföljningar, samt handleda personalen rörande patienter. I arbetet ingår även bedömning/utprovning/ förskrivning och uppföljning av tekniska hjälpmedel samt intygsskrivning för bostadsanpassning. I dagsläget arbetar vi med att utveckla vårt fallförebyggande arbete samt att utveckla vårt teamarbete tillsammans med hemvård och särskilda boende. I verksamheten finns även en korttidsenhet samt ett hemrehabteam.Leg arbetsterapeut samt körkort. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Erfarenhet från kommunal verksamhet är meriterande. Eftersom dokumentation är en stor del i arbetet krävs goda kunskaper i svenska.
Mer info
Område Landskrona
Yrkesroll Hälsa & Sjukvård, Vård & Omsorg, Sjukgymnastik & Rehab
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida http://www.landskrona.se/
Sista ansökningsdag 21 okt 2019 (6 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Omsorgsförvaltningen ger äldre och personer med fysiska och psykiska funktionshinder service och omvårdnad. Vår målbild är att skapa ett gott liv med vård och omsorg. För att åstadkomma detta ser vi möjligheterna att ta vara på det friska och tror på varje människas vilja att ta ansvar för sitt liv. Vi anser att en positiv framtidsbild och att vara aktiv berikar livet. Vi utgår från att alla vill bo i egen bostad, vara delaktiga i samhällslivet och bibehålla banden med vänner. I Landskrona stad arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. BRA är fundamentet som alla våra medarbetare bär med sig i sitt arbete och sina möten med kommuninvånare, kollegor, myndigheter och andra aktörer. Vi har ett professionellt och respektfullt bemötande, oavsett vem vi möter. Vi strävar kontinuerligt efter att bli en mer attraktiv och jämlik arbetsgivare, där vår värdegrund avspeglar sig i all vår verksamhet. Vi vet, att olikheter bland oss medarbetare berikar och utvecklar. Med vår personalpolitik skapar vi en BRA arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet, har inflytande, lust att lära och möjlighet att utvecklas. Och det är - precis som vår värdegrund - BRA